Autoritățile prahovene au elaborat un ghid în care au sintetizat prevederile în vigoare cu privire la procedurile aplicate, în contextul pandemiei, pentru pacienții suspecți, pacienții confirmați cu coronavirus și contacții persoanelor confirmate cu Covid-19.

 

Documentul a fost elaborat și aprobat de Direcția de Sănătate Publică Prahova, Colegiul Medicilor Prahova, Casa de Asigurări de Sănătate Prahova și Serviciul Județean de Ambulanță Prahova.

I. Pacient suspect covid oligosimptomatic sau formă uşoară:

- Pacientul cu simptomatologie uşoară (subfebrilitate, tuse, anosmie, ageozie, disfagie, simptomatologie digestivă, mialgii ) stabil hemodinamic şi respirator şi cu stare generală bună se adresează medicului de familie în timpul programului de lucru, iar după evaluarea clinică telefonică, medicul va anunţa 112 pentru că Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SAJ) să meargă acasă la pacient pentru recoltare;

- În cazul în care pacientul prezintă alterarea stării generale, dispnee, febră, va suna direct la 112 pentru a fi preluat şi dus la spital;

- În zilele de sâmbătă şi suminica, pacienţii vor contacta SAJ prin apelare la 112. La fel vor proceda şi pacienţii care nu au medic de familie;

 II. Pacient confirmat Covid pozitiv:

Pacienţii vor fi contactaţi de DSP în vederea efectuării anchetei epidemiologice şi identificarea contactilor.

 1. Pacient asimptomatic / forma uşoară fără factori de risc

- Pacientul suna medicul de familie pentru luare în evidenţă, evaluare telefonică şi deschidere fisa de monitorizare zilnică;

- Medicul de familie va elibera concediu medical iniţial pentru 14 zile fără decizie DSP, pe codurile 05/64/35

- La finalul perioadei de izolare medicul de familie trimite către DSP, scrisoare medicală (vindecat din punct de vedere epidemiologic) şi fisa de monitorizare;

 2. Pacient asimptomatic / forma uşoară cu factori de risc:

- Pacientul sună medicul de familie în vederea evaluării telefonice;

- Pacientul poate fi internat pentru evaluare la spital la recomandarea medicului de familie, caz în care medicul de familie sau pacientul va suna la 112;

- În cazul internării pacientul va primi la externare, scrisoare medicală şi/ sau concediu medical acordat de medicul din spital sau în baza scrisorii medicale de către medicul de familie;

- În cazul neinternarii şi izolării la domiciliu sau locaţie declarată, pacientul va anunţa medicul de familie care îl va monitoriza zilnic până la terminarea perioadei de izolare, conform scrisorii medicale eliberate de medicul din spital;

- Dacă refuza evaluarea, va fi luat în evidenţă de medicul de familie care va deschide fișa de monitorizare zilnică şi va acorda concediu medical aferent perioadei de maxim 14 zile pe 05/64/35;

- La finalul perioadei de izolare, medicul de familie trimite către DSP scrisoare medicală (vindecat din punct de vedere epidemiologic) şi fisa de monitorizare a pacientului;

- Dacă la expirarea concediului medical, acordat de medicul curant la externarea din spital, starea de sănătate nu permite reluarea activităţii, concediu medical poate fi prelungit de medicul de familie pentru aceeaşi afecţiune;

 3. Pacient simptomatic formă medie:

- Pacientul suna medicul de familie în vederea evaluării telefonice sau direct la 112 funcţie de starea clinică pentru evaluare în spital desemnat – transportul la spital este obligatoriu cu ambulanţa;

- Pacientul va fi evaluat şi investigat la spitalul desemnat

- În cazul internării pacientul va primi la externare, scrisoare medicală şi/sau concediu medical acordat de medicul din spital sau de medicul de familie în baza scrisorii medicale;

- În cazul în care refuză internarea, va contacta în mod obligatoriu medicul de familie care îl va monitoriza zilnic până la terminarea perioadei de izolare sau pe perioada precizată în scrisoarea medicală eliberată de spital;

- Concediu medical se va elibera de către medicul de familie în baza scrisorii medicale eliberată din spital sau poate fi eliberat de către medicul din spital la momentul externării;

- Dacă la expirarea concediului medical, acordat de medicul curant la externarea din spital, starea de sănătate nu permite reluarea activităţii, concediu medical poate fi prelungit de medicul de familie pentru aceeaşi afecţiune;

 4. Pacient cu diferenţe între internare şi ziua recoltării:

 - Pacientul cu simptomatologie suspecta Covid primeşte concediu medical până la ziua recoltării testului pentru afecţiunea corespunzătoare simptomatologiei non covid ;

- În cazul confirmării ca pacient Covid pozitiv, va primi concediu medical din ziua recoltării testului RT-PCR , aferent perioadei de izolare;

- În cazul în care la data recoltării, pacientul are concediu medical eliberat pe alt cod de boală, concediu medical îşi încetează valabilitatea în aceeaşi zi, concediul medical acordat pentru izolare producând efecte de la data recoltării – nu se fac modificări pe concediul medical acordat anterior conform legislaţiei în vigoare ;

 5. Contacții Covid

- Persoana contact sună medicul de famile în vederea luării în evidenţă şi a urmăririi prin fisa de monitorizare zilnică;

- Concediul medical (cod 994/07) se eliberează de către medicul de familie în baza deciziei de carantinare emisă de DSP

- Recoltarea nu se efectuează la toţi contactii Covid, cu excepţia existenţei simptomatologiei şi a recomandării medicului de familie.

Joomla SEF URLs by Artio