Începe admiterea la liceu. Atenție la completarea fișelor de opțiuni!

Category: Actual Created: Monday, 03 July 2017 10:18

Cea mai importantă etapă a admiterii la liceu începe luni, pe 3 iulie, cu completarea fișelor de opțiuni de către candidații care vor să ocupe un loc la clasa a IX-a, începând din toamna acestui an.

 

Oferta de școlarizare la nivelul județului include 5.272 de locuri în învățământul liceal de stat, plus 109 pentru candidații romi, dar și 84 de locuri la licee private. În total, 44 de unități de învățământ din Prahova organizează admitere, dar nu toate vor avea parte de "boboci" în luna septembrie, aflându-se în mod constant, de la o vreme, pe ultimele locuri în rândul preferințelor candidaților.
Absolvenții de clasa a VIII-a au la dispoziție intervalul 3-6 iulie să completeze fișele de opțiuni, împreună cu părinții și diriginții. Ele vor fi verificate validate, iar informațiile vor fi introduse în sistemul centralizate care pe 12 iulie va face repartizarea computerizată. "Candidaţii pot participa la repartizarea computerizată într-un singur judeţ. Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în liceele din judeţul de provenienţă se face, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, 3-6 iulie 2017, la şcolile gimnaziale pe care aceştia le-au absolvit (inclusiv pentru absolvenţii din seriile anterioare). Candidaţii care participă la admitere înalte judeţe se înscriu la Centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să fie admişi, în perioada prevăzută de Calendarul admiterii, 3-6 iulie 2017. Centrul special de înscriere pentru elevii din alte judeţe va funcţiona în sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. Democraţiei, Nr. 35. Înscrierea candidaţilor la admitere se face prin completarea fişelor de înscriere, conform modelului stabilit de Comisia Naţională de Admitere şi transmis comisiilor de admitere judeţene", precizează, anul acesta, Ghidul candidatului.
Ordinea și numărul de opțiuni de pe fiecare fișă sunt deosebit de importante. De acestea poate depinde, în mare măsură, clasa în cre va fi admis absolventul. "Elevilor şi părinţilor li se recomandă completarea unui număr suficient de opţiuni în fişa de înscriere, pentru a-şi asigura repartizarea, ţinând seama de media lor de admitere şi de media ultimului admis în liceele respective în anul precedent. Se va atrage atenţia părinţilor asupra faptului că, în situaţia completării unui număr insuficient de opţiuni, elevul poate să rămână nerepartizat sau poate să fie repartizat într-un mod necorespunzător mediei sale de admitere. Dirigintele clasei, care participă la înscrierea opţiunilor elevilor, atenţionează părinţii asupra faptului că trebuie să facă opţiuni realiste, alegând licee la care media de admitere din anii precedenţi este apropiată de media de admitere a candidatului. Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, pentru a permite candidaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându-le toate informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste", mai explică documentul citat.
"Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna, împreună cu candidatul, fişa de înscriere. Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită", conform metodologiei.
Candidații rămași nerepartizați se pot înscrie în a doua etapă a admiterii, programată la începutul lunii septembrie. La ceea pot opta, pentru locurile rămase libere, absolvenți din seria curentă și din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii anului şcolar 2017-2018 şi care se află în una din situaţiile următoare: au participat şi au rămas nerepartizaţi după prima etapă, sau nu au participat, din diferite motive, la prima etapă de admitere.

Contact

Pentru sesizări și ponturi, scrie-ne la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pe pagina de FACEBOOK a publicației, TWITTER sau GOOGLE PLUS.