Actual

Actual

unirea_parc_stere_2Deşi au trecut câteva zile de la marea sărbătoare a poporului român - cea de a 93-a aniversare a Marii Uniri din 1918 - nu pot trece cu vederea peste acest eveniment, cu atât mai mult cu cât tinerii mei colegi din presa prahoveană au relatat extrem de sumar tema reunirii Basarabiei cu România, din istorica zi de 27 martie 1918.

La Chişinău, tinerii au sărbătorit reunirea, iar rusofonii comunişti au organizat o manifestaţie de protest antiromânească, cu slogane jignitoare la adresa evenimentului din 27 martie 1918.

Semnatarul acestor rânduri mai are, însă, şi un alt motiv de neuitare: tatăl meu a luptat şi s-a jertfit pe frontul de est pentru eliberarea Basarabiei de sub ocupaţia sovietică. Până în anul 1990, cu prilejul memorabilului “Pod de Flori” de peste Prut - când sovieticii au permis, pentru o singură zi, întâlnirea dintre români şi…români - nu am putut să trec graniţa, pentru a pune pune măcar o floare pe pământul Moldovei din stânga Prutului, în memoria tatălui meu şi altor mii de militari români dispăruţi.

În amintirea acelor măreţe evenimente din anul 1918, de câţiva ani buni, Muzeul judeţean de istorie, împreună cu Fundaţia “Constantin Stere” şi Societatea cultural-istorică “Mihai Viteazul” organizează, cu regularitate, numeroase  manifestări de rescriere a istoriei, majoritatea acestora fiind incluse în ciclul denumit “Istorie şi civilizaţie”.

După anul 1990 însă, când statul român a retrocedat conacul şi cele 50 de ha teren de la Bucov urmaşilor familiei Stere, care, la rândul ei, le-a donat Consiliului judeţean Prahova, aici s-au produs profunde schimbări. Dorinţa dnei  Suzana Stere Paleologu-nora scriitorului Constantin Stere, ca reprezentantă a familiei, a fost ca în conacul de la Bucov - transformat sub comunişti în cârciumă - să se înfiinţeze un muzeu memorial, dedicat celor care au militat pentru eliberarea Basarabiei şi unirea ei cu România, la 27 martie 1918, în beneficiul culturii şi muzeografiei naţionale.


Proiectul de reamenajare a parcului a început acum 10 ani, cu ridicarea a 11 busturi impozante, acţiune care s-a finalizat în anul 2006. Realizată cu eforturi şi pasiune, această “Alee a scriitorilor” reuneşte, în jurul lui Constantin Stere, pe principalii săi colaboratori de la revista “Viaţa românească”: Calistrat Hogaş, Gala Galaction, Al.Brătescu-Voineşti, Garabet Ibrăileanu, George Topârceanu, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Nicolae Iorga, Alexie Mateevici, Liviu Rebreanu – opere ale sculptorilor prahoveni Ştefan Macovei, Constantin Ionescu, George Dumitru, Eugen Petri, Nicolae Lupu, Justin Barbu şi Alfred Dumitriu – acesta din urmă fiind şi realizatorul ansamblului monumental “Armonia Unirii”, ridicat în imediata apropiere de “Aleea scriitorilor”.


Un teritoriu al neuitării istoriei patriei şi al râvnei pentru unitate şi stabilitate, unde manifestarea “Zilele Basarabiei” şi-a găsit cel mai potrivit loc de sărbătorire a reunirii Basarabiei şi de omagiere a marelui patriot şi cărturar, basarabeanul Constantin Stere –unul dintre principalii realizatori ai actului din 27 martie 1918.


unirea_parc_stere_1Mai săracă în personalităţi politice şi culturale ca în alţi ani, atât din România cât şi din statele vecine unde sunt români, „Zilele Basarabiei-2011” s-au bucurat totuşi de prezenţa unor personalităţi de prim rang, precum acad. Al.Zub, Mircea Ionescu Quintus-preşedinte de onoare al PNL, dr. Victor Durnea- editorul volumului „ Publicistică- Constantin Stere”, lansat cu acest prilej, Mircea Cosma- preşedintele Consiliului judeţean Prahova, Petru Grozavu- editorialist la „Ziarul de Gardă” din Chişinău ( care a răspuns unei invitaţii pe care i-am adresat-o personal ), oficialităţi locale din Ploieşti şi Bucov, un numeros grup de copii ai Şcolii din Bucov.


După intonarea Imnului naţional al României, de către fanfara Consiliului judeţean, dr. Lia Maria Voicu – director general al Muzeului judeţean de istorie şi arheologie, a dat cuvântul invitaţilor prezenţi la acest eveniment.

Acad. Al.Zub:

 

 „Într-un moment când lumea noastră începe să fie preocupată tot mai mult de perspectivele şi modalităţile de a salva identitatea românească aflată în plin proces de globalizare, sunt bucuros să constat că aici, la Bucov, are loc evocarea unui mare luptător pentru unitatea naţională - Constantin Stere - care a fost, totodată, şi un cărturar şi scriitor de prim rang. Această amintire începe să constituie o tradiţie; valoarea memoriei istorice este, ar trebui să fie recunoscută ca pe un fapt de neocolit, deoarece atunci când valorile şi memoria trecutului istoric sunt ignorate, naţiunile ajung în impas şi pot determina decizii nedorite. Sunt motive să credem că ceea ce s-a întâmplat în România Mare în perioada interbelică, drept operă a unui mare spirit, reprezintă un model. Am sentimentul că la Bucov s-a confirmat sau  reconfirmat zicala „omul sfinţeşte locul”. Constantin Stere a fost unul dintre oamenii de bine care ştia să facă şi să ducă lucrul până la capăt, să fie tenace chiar şi atunci când istoria nu părea să-i dea dreptate şi să rămână fidel convingerilor sale, punând interesul naţional deasupra interesului personal. Cred că suntem datori faţă de trecutul nostru nu foarte îndepărtat - iată doar aproape un secol de când s-a întâmplat acel miracol numit România Mare, la rădăcinile căreia se află şi spiritul lui C.Stere”.

Mircea Ionescu Quintus: „ Acum şi aici, la Bucov, se cuvine să ne aducem aminte, să păstrăm  şi să preţuim doar ceea ce este al nostru – mult sau puţin : datini de basarabeni şi de muşatini şi de tot ce ne-au lăsat înaintemergătorii care şi-au apărat sărăcia şi nevoile şi neamul. Se cuvine să ne aducem aminte că acolo unde se înfrăţesc munţii cu fraţii şi apele împreună, cândva s-a împlinit cutezătorul nostru vis care ne-a fost lăsat povară sfântă nouă şi urmaşii urmaşilor noştri. Să păstrăm această măreaţă avere lăsată nouă de Constantin unirea_parc_stere_3Stere, nu înainte de a-l ruga pe bunul Dumnezeu să-şi îndrepte privirile şi spre poporul acesta credincios, închinându-ne cu smerenie tot Lui să alăture Zalăul nostru de măreaţa cetate basarabeană - pe care o păstrăm în sufletul nostru - şi de a ne propune că nu vom avea odihnă până ce visul şi isprăvile înaintaşilor noştri nu se vor împlini”.

Mircea Cosma:

„ Ca unul care am citit, de mult, zicerea lui Eminescu: „sunt mândru că sunt român şi punctum!”, am reuşit, matur fiind, să-mi aduc aminte de istoria, cultura şi civilizaţia poporului român - unul dintre cele mai vechi popoare ale Europei, care a scris cu sânge, de peste 2000 de ani, istoria acestei ţări. La 27 martie 1918, mai mulţi bărbaţi de curaj au pus deasupra lor interesul naţional, făcând dintr-o Românie cu doar 4 judeţe rămase neocupate, o Românie Mare, de la Nistru pân-la Tisa. Reunirea românilor într-un singur stat nu a fost însă pe placul tuturor vecinilor de la est sau de la vest care pândeau poporul român. Pentru asta au sângerat părinţii noştri, în 4 ani de lupte, pentru a păstra ceva din mândria, onoarea şi demnitatea marelui rege dac Decebal. Din păcate, mulţi ani nu am putut vorbi despre Basarabia, nu am putut fi acolo. Dar Dumnezeu a fost cu noi şi am reuşit să fim împreună, ca un popor care are dreptul de a trăi în aceeaşi ţară. Dincolo de neputinţa noastră, ca generaţie, de a şterge definitiv Prutul ca graniţă, am reuşit totuşi, prin diverse modalităţi, să ne unim spiritual, cu speranţa că nu va trece mult timp până la integrarea paşnică şi comună a întregului popor român în UE. Să nu-l uităm pe Constantin Stere, cel care, alături de alţi patrioţi basarabeni, au hotărât Reunirea! Întru cinstirea memoriei lui, am reuşit, împreună cu alţi oameni de bine - prieteni şi colaboratori - să redăm patrimoniului naţional opera lui Stere, creată aici, la Bucov; să-l primim ca membru post-mortem în Academia Română, să-i unirea_parc_sterereaducem umbra în conacul complet reamenajat, căruia i s-a pus numele „Muzeul Constantin şi Ion Stere” şi să-i imortalizăm chipul de luptător înflăcărat în bronz. Trăiască Reunirea Basarabiei cu România!”.

Petru Grozavu:

„ Cu puţin timp înainte de a veni aici, la invitaţia şi pe cheltuiala fratelui jurnalist Ioan Popescu, am găsit în poşta electronică un microfilm despre dacii de la Roma, respectiv despre peste 60 de statui sculptate în marmură, desoperite de cineva necunoscut, lucru extraordinar, deoarece romanii nu au procedat nicăieri aşa cum au procedat cu dacii. Ei le-au făcut statui cu care şi-au împodobit palatele, unul dintre aceşti daci având peste 3m înălţime. Acest dac priveşte şi azi, după 2000 de ani, spre Dacia. Prin analogie, şi Basarabia priveşte şi azi, după 200 de ani de la ruperea ei din trupul ţării, cu aceeaşi speranţă, spre România. Nu ştiu, dar vreau foarte mult să cred că atât privirea dacului de la Roma, cât şi privirea basarabeanului de la Chişinău, Hotin, Cetatea Albă şi de oriunde se întâlnesc în România, înclusiv aici, la Bucov. Unde îşi doame somnul de veci Constantin Stere, el însuşi unul dintre principalii făuritori ai reunirii. Fie-mi permis să trec peste acel epocal eveniment din de 27 martie 1918 şi să mă refer la o altă zi de 27, cea din august 1991, când în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău a fost adoptată Declaraţia de Independenţă a R.Moldova. „Zidul Berlinului” de pe Prut a început să cadă, e drept, nu aşa de spectaculos precum cel din Berlin. Este mult sau este puţin, nu ştiu! Ar fi o exagerare să zicem că am făcut totul, dar şi un mare păcat să spunem că nu s-a făcut nimic. De atunci, avem şi aici, şi dincolo de Prut, acelaşi drapel tricolor, aceeaşi limbă, aceleaşi obiceiuri şi tradiţii, avem reanimate toate tainele istoriei. Ne-am recăpătat libertatea de a ne audentifica şi a ne valorifica idealurile comune ale neamului românesc - o  problemă de conştiinţă naţională, pentru care avem mult de lucrat, pe ambele maluri ale Prutului. Practic, am trecut două din cele trei faze ale reunirii: nu mai avem acea frontiera rigidă de pe Prut, sârma ghimpată a dispărut, acum a unirea_parc_stere_4rămas de rezolvat doar faza a treia, care înseamnă integrarea R.M. În UE. Atâta timp însă cât Bucureştiul şi Chişinăul controlează situaţia de pe Prut, noi suntem una cu Ţara. Rămâne de rezolvat doar problema graniţei cu UE, nu cu România. Doamne, ajută poporul român!”.

Manifestarea din Parcul memorial Constantin Stere s-a încheiat cu depunerea de coşuri cu flori la toate cele 11 statui de pe „Aleea scriitorilor” şi un scurt program artistic, adecvat evenimentului, susţinut de fanfară şi elevii Şcolii din Bucov. În continuare, înalţii oaspeţi au fost invitaţi la Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere”, unde dr. Victor Durnea  şi-a lansat volumul „Publicistica- Constantin Stere”.

Tot cu acest prilej, s-a lansat şi nr. 20 al suplimentului cultural-istoric „Anotimpuri româneşti”, realizat de colectivul Muzeului de istorie şi arheologie Prahova.

Ioan POPESCU

Actual

parc_industrial_ploiestiFostul director al Parcului Industrial Ploieşti (PIP), Valerian Sfârloagă, a fost condamnat, de către o instanţă de la Judecătoria Ploieşti, la cinci ani de închisoare în deja celebrul dosar Baumeister – Kaufland, dosar în care Sfârloagă a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu şi uz de fals. În acelaşi dosar fostul consilier judeţean Cristian Gabriel Finichiu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, iar fosta juristă a parcului industrial, Daniela Maria Manolache, a primit o pedeapsă de cinci luni de închisoare cu suspendare.

În plus, cei trei trebuie să plătească, în solidar, peste 7 500 000 de lei, prejudiciu, în condiţiile în care Parcul Industrial Ploieşti s-a constituit parte civilă în acest dosar. La aceşti bani se adaugă cheltuieli de judecată, care în cazul lui Sfârloagă depăşesc 20 000 de lei. Sentinţa pronunţată luni de Judecătoria Ploieşti poate fi atacată cu recurs.

După doi ani de judecată, dosarul controversatei tranzacţii imobiliare dintre Baumeister şi Kaufland face victime. Valerian Sfârloagă, director al Parcului Industrial Ploieşti, pe vremea când Baumeister a cumpărat de la parc un teren pe care a doua zi l-a vândut cu două milioane de euro mai mult către Kaufland, a fost condamnat de Judecătoria Ploieşti.

Sfârloagă a primit cinci ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată şi continuată, doi ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de fals intelectual în formă continuată şi un an de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals în formă continuată. Pedepsele aplicate au fost contopite şi, în final, Valerian Sfârloagă are de executat cinci ani de închisoare.

În acelaşi dosar au fost trimişi în judecată de către DNA fostul consilier judeţean Gabriel Cristian Finichiu, acuzat de complicitate la fals intelectual şi fosta juristă a parcului Industrial Ploieşti, Maria Daniela Manolache, sub acuzaţia de fals intelectual.

Potrivit deciziei instanţei de judecată, Cristian Finichiu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, iar Maria Daniela Manolache a fost condamnată la cinci luni de închisoare cu suspendare.

În plus, cei trei inculpaţi sunt obligaţi să plătească Parcului Industrial Ploieşti, care s-a constituit parte civilă în acest dosar, suma de 7.584.353,18 lei prejudiciul cauzat prin săvârşirea faptelor, iar înscrisurile falsificate, care au produs efecte juridice, sunt desfiinţate.

De asemenea, Valerian Sfârloagă este obligat să plătească 20 300 lei cheltuieli judiciare. Instanţa îi obligă de asemenea pe inculpatul Finichiu Cristian Gabriel la plata sumei de 9000 lei şi inculpata Manolache Maria Daniela la plata sumei de 9000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Sentinţa dată luni de Judecătoria Ploieşti poate fi atacată cu recurs.

O tranzacţie controversată

Istoria procesului în care Valerian Sfârloagă a fost condamnat la cinci de puşcărie începe în iulie 2009 atunci când DNA a înaintat spre judecare, la Judecătoria Ploieşti, dosarul în care fostul director al Parcului Industrial Ploieşti, este acuzat de abuz în serviciu alături de fostul consilier judeţean Cristian Finichiu şi de fosta juristă a parcului industrial.

Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2004 - 2005,Valerian Sfârloagă ar fi vândut în mod ilegal către o societate comercială din Ploieşti un teren cu suprafaţa de 28,6 hectare, la un preţ subevaluat, prejudiciind parcul industrial cu 1 980 000 de euro.

Procurorii îl acuză pe Sfârloagă că ar fi facilitat cumpărarea acestei suprafeţe de teren de către firma Baumeister. Terenul, în suprafaţă de 28,6 hectare, a fost cumpărat pe 17 martie 2005, iar a doua zi, pe 18 martie 2005,  cumpărătorul Baumeister a vândut o parte din terenul respectiv firmei Kaufland la un preţ mult mai mare. Prejudiciul cauzat Parcului In dustrial Ploieşti este de aproximativ două milioane de euro. Afacerea a atras atenţia Curţii de Conturi, care a sesizat DNA în acest caz.

Florin_anghelO practică „uzuală”

Unul dintre martorii din acest dosar este actualul deputat PDL Florin Anghel, care la momentul tranzacţiei ocupa postul de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, instituţie care deţine integral acţiunile Parcului Industrial Ploieşti. Martorul Florin Anghel, care în urmă cu o lună a apărut în faţa instanţei de judecată a făcut în faţa instanţei o afirmaţie de-a dreptul bulversantă:  tranzacţii precum cea dintre Parcul Industrial Ploieşti şi Baumeister şi ulterior între Baumeister şi Kaufland (tranzacţie care a atras atenţia Curţii de Conturi şi ulterior, a DNA) s-au mai produs în Parcul Industrial Ploieşti. Pentru că astfel de tranzacţii sunt o practică „uzuală”, spune Anghel.

Fostul preşedinte al CJ Prahova în perioada în care procurorii DNA susţin că s-a produs prejudiciul la Parcul Industrial Ploieşti, a spus în faţa judecătorului că este „o procedură uzuală” la un investitor de talia celor de la Kaufland să aleagă un dezvoltator care să cumpere terenul, să construiască pe el şi să îl vândă ulterior cu tot cu construcţii.

Cosma_Mircea„Părerea mea este că firma Kaufland a avut în înţelegere cu Baumeister, ca Baumeister să cumpere terenul şi să îl vândă către Kaufland amenajat. Precizez încă o dată că este o procedură uzuală”, a spus Anghel, care a precizat că în Parcul Industrial Ploieşti s-au mai produs situaţii similare, în care un dezvoltator că cumpere terenul pe care apoi să-l vândă beneficiarului final cu tot cu construcţii.

Mai mulţi martori din proces au arătat că, la momentul cumpărării terenului de către firma Baumeister, pe teren era turnată o fundaţie şi erau ridicate parţial construcţii de către Baumeister, care avea terenul cesionat înainte de a-l cumpăra. Martorii respectivi, printre care consilierul judeţean Constantin Nemeş, au arătat că, din cunoştinţele lor, Baumeister a ridicat parţial aceste construcţii fără autorizaţie şi a intrat în legalitate după ce a cumpărat terenul pe care la doar o zi de la tranzacţie l-a vândut firmei Kaufland.

Nume grele din politica prahoveană, citate ca martori în acest dosar

În dosarul în care Valerian Sfârloagă a fost condmnat, au ajuns în faţa instanţei de judecată, în calitate de martori, politicieni celebri de ieri, de azi şi, desigur, de mâine, cum ar fi: deputatul Florin Anghel, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova între 2004 şi 2008, în prezent primvicepreşedinte al PDL Prahova, actualul preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, subprefectul de Prahova, Gabriel Hornoiu, un alt fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova din perioada 1996 -2000, Victor Petrescu, alături de mai mulţi foşti sau actuali membri ai Consiliului Judeţean Prahova. Interesant este faptul că reprezentanţii puterii, Anghel şi Hornoiu, au ajuns în faţa instanţei de judecată abia după ce au fost citaţi de mai multe ori şi, în cele din urmă, amendaţi pentru că nu s-au obosit să vină la judecătorie. (Daciana Ilie)

Actual

perinitaO delegaţie prahoveană de aproape 100 de persoane condusă de Mircea Cosma va participa la manifestările din cadrul Expoziţiei “EuroPrahova”, organizate de Consiliul judeţean Prahova, în perioada 2-7 aprilie curent.

În prima zi, la deschiderea oficială a Expoziţiei “EuroPrahova” de  la sediul  Academiei di Romania din Roma, în prezenţa unor înalte oficialităţi române şi italiene, va avea loc dezvelirea bustului regelui dac Decebal, operă a sculptorului prahovean George Dumitru.

Deosebit de aşteptate de comunitatea românească din Roma şi din împrejurimi vor fi, cu siguranţă, serile culturale româneşti, îndeosebi spectacolele de folclor oferite de Ansamblul “Periniţa”, dansatorii ploieşteni fiind recunoscuţi prin virtuozitatea şi dinamismul dansului popular românesc.

Niciun reprezentant al presei nu pleacă, de data aceasta, în Italia.

Ioan POPESCU

Actual

cosma_dobreConstruirea drumului judeţean 236, proiectat să facă legătura între centura de est a Ploieştiului şi DN1 – zona Metro printr-un pasaj suprateran a fost blocată, după ce prefectul judeţului Prahova, Adrian Dobre, a atacat în contencios o hotărâre a Consiliului Judeţean prin care se făceau exproprieri pentru construirea drumului.

Prefectul susţine că hotărârea prin care s-au făcut exproprierile este nulă de drept, pentru că printre expropriaţi  se numără fiul şi fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, iar Cosma a votat acea hotărâre, prin care copiii săi primesc bani de la Consiliul Judeţean, în schimbul terenului pe care îl deţineau.  În replică, şeful CJ, Mircea Cosma, acuză că acţiunea prefectului este una politică şi spune că va merge la şefii acestuia, mai exact la ministrul Administraţiei şi Internelor şi la primul ministru Emil Boc.

Acuzaţiile prefectului


Prefectul judeţului Prahova, Adrian Dobre, a anunţat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că vineri a deschis, la Tribunalul Prahova, o acţiune în contencios administrativ prin care solicită instanţei de judecată să constate  nulitatea parţială de drept o unei hotărâri adoptate în aprilie 2009 de către Consiliul Judeţean Prahova, hotărâre prin care se aprobă exproprierea unui număr de 65 de proprietari de terenuri situate în localităţile Blejoi şi Păuleşti, pentru construirea unui DJ 236, care face legătura între centura de est a municipiului Ploieşti şi drumul naţional 1, drum judeţean care ar urma să fie construit în baza unui proiect prin care sunt accesate fonduri europene.

Prefectul Adrian Dobre a cerut instanţei să constate nulitatea acestei hotărâri întrucât printre cei 65 de expropriaţi – persoane fizice sau societăţi comerciale – se numără fiul şi fiica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma. Cei doi au fost expropriaţi de o suprafaţă de teren de 529 de metri pătraţi, dintr-un teren în suprafaţă totală de 5 902 metri pătraţi, pe care o cumpăraseră cu trei ani înainte, în anul 2006.

Conform prefectului de Prahova, copiii preşedintelui Consiliului Judeţean au primit, în urma exproprierii, aproximativ 40 000 de lei pentru suprafaţa expropriată şi trecută în proprietatea Consiliului Judeţean Prahova.  „Faptul că preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a votat o hotărâre în care are un interes patrimonial direct face ca acel act administrativ să fie nul de drept”, a afirmat prefectul Adrian Dobre.

Întrebat cum a fost posibil ca această hotărâre să primească viza de legalitate din partea Prefecturii Prahova în momentul în care a fost adoptată, Adrian Dobre a spus că la acel moment el nu deţinea funcţia de prefect al judeţului Prahova, în fruntea prefecturii aflându-se la acel moment, Radu Oprea, în prezent unul dintre liderii PSD Prahova şi fost candidat al acestui partid într-un colegiu de deputat din Prahova.

Dobre a mai spus că Prefectura Prahova va înştiinţa Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Agenţia de Dezvoltare Regională Călăraşi asupra acestei situaţii şi că, în calitate de prefect, nu îşi doreşte ca acest drum să fie construit din fonduri europene iar ulterior statul român să dea înapoi fondurile accesate.

Răspunsul preşedintelui Consiliului Judeţean


Replica preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, Mircea Cosma, nu s-a lăsat aşteptată. Cosma spune că, în opinia sa, acţiunile prefectului Adrian Dobre sunt „gesturi politice”.

Şeful Consiliului Judeţean a spus că nu el a luat hotărârea de expropriere a celor 65 de proprietari şi că hotărârea prin care se aprobă traseul drumului judeţean a fost adoptată în anul 2007. La acel moment  funcţia de preşedinte al CJ Prahova era deţinută de actualul deputat PDL Florin Anghel.

Preşedintele CJ Prahova a mai spus că pe data de 20 aprilie ar fi trebuit semnat contractul şi dat ordinul de începere a lucrărilor pentru construirea drumului judeţean care ar urma să lege centura de est a Ploieştiului de DN 1.

În plus, Mircea Cosma a mai spus că se va adresa ministrului administraţiei şi internelor şi primului ministru, cărora le va prezenta acţiunile prefectului de Prahova. Mai mult, şeful Consiliului Judeţean spune că nu este exclus ca Uniunea Europeană, care suportă 8 milioane de euro din totalul de 10 milioane, cât valorează proiectul prin care se construieşte acest drum judeţean, să aplice penalităţi autorităţilor române pentru faptul că, odată atacată în instanţă hotărârea privind exproprierile, termenele din proiect nu vor mai fi respectate.

Reacţiile consilierilor judeţeni


Mircea Cosma a afirmat că  mai mulţi consilieri judeţeni ai PDL, împreună cu consilierul judeţean Adrian Moroianu, exclus din PSD, au propus un proiect care prevede constituirea unei comisii „de analiză şi verificare a modului în care preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a votat şi a dus la îndeplinire” hotărârea prin care s-au făcut exproprierile pentru construirea drumului judeţean dintre centura de est a Ploieştiului şi DN 1.

Potrivit lui Cosma, acest proiect de hotărâre ar fi urmat să fie introdus pe ordinea de zi a şedinţei CJ Prahova programată pentru luni după amiază. Această şedinţă nu a mai avut loc întrucât consilierii judeţeni ai PSD şi PNL  nu s-au prezentat. „Grupurile de consilieri PSD şi PNL mi-au transmis că nu vin la această şedinţă pentru că nu vor să transfere circul mediatic de la Bucureşti în teritoriu, în detrimentul activităţii administrative” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Cine sunt expropriaţii


Consiliul Judeţean Prahova a plătit, în medie 27 – 28 de euro pentru fiecare metru pătrat expropriat pentru construirea drumului judeţean 236, a declarat Mircea Cosma. Printre cei 65 de expropriaţi se numără firme cunoscute, dar şi oameni de afaceri renumiţi nu doar în Prahova, ci la nivel naţional pentru averea lor fabuloasă.

Astfel, printre societăţile comerciale expropriate se numără Carrefour România, Eurial Invest, dealer de automobile Peugeot, Mobel Auto, dealer de automobile Skoda. De asemenea, oameni de afaceri cunoscuţi pentru averile lor estimate la câteva milioane de euro, se află pe lista cu expropriaţi.

Oamenii de afaceri câmpineni Mihai Anastasescu şi Mihai Tufan sunt şi ei pe lista celor expropriaţi. Din cei 57 985 de metri pătraţi situaţi în comuna Păuleşti, care au fost expropriaţi pentru construirea acestui drum, 23 612 metri pătraţi aparţin Emiliei şi lui Mihai Anastasescu, Petruţei şi lui Constantin Dănescu şi lui Mihai Tufan.

Cinci dintre cei 65 de expropriaţi au dat în judecată Consiliul Judeţean Prahova, nemulţumiţi de preţul de 27 – 28 de euro pe metrul pătrat plătit de autorităţi în urma evaluărilor. Legea spune că cei expropriaţi pentru lucrări de utilitate publică nu se pot opune exproprierii, însă pot contesta în instanţă preţul primit. Cei care au contestat în instanţă spun că, în momentul în care cumpărat terenurile la Blejoi şi Păuleşti, au plătit cu mult mai mult decât au primit în urma exproprierilor. (Daciana Ilie)

Actual

tribunalul_prahova_8Luni, 28 martie, la Tribunalul Prahova s-a mai turnat un episod din telenovela vameşilor ploieşteni acuzaţi de fapte de corupţie.
Procesul, în care 18 persoane, dintre care 16 vameşi şi doi comisionari vamali au fost trimişi în judecată de DNA pentru fapte de corupţie, datează din anul 2006. De atunci, justiţia română a reuşit performanţa să menţină acest proces în primul stadiu procesual şi anume acela de fond. Între timp, doi dintre inculpaţi au murit.

Aşa cum ne-am obişnuit deja, termenul de luni, care a fost termenul cu numărul 51, s-a derulat extrem de rapid şi s-a finalizat, ca de obicei, cu o amânare. Următorul termen, al 52-lea, va fi pe data de 7 aprilie.

Amânarea

Luni după amiază, la secţia penală a Tribunalului Prahova, a avut loc termenul cu numărul 51 din deja celebrul dosar al vameşilor ploieşteni acuzaţi de fapte de corupţie. Dosarul datează din decembrie 2006 şi, de atunci, se află în primul stadiu procesual, cel de fond. În acest dosar procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au trimis în judecată 18 persoane, printre care adjunctul şefului Biroului vamal Ploieşti şi alţi 15 vameşi, acuzaţi că au primit mită câte 9.000 de euro fiecare timp de doi ani şi opt luni.

La termenul de judecată de luni, instanţa a mânat din nou acest dosar, la cererea avocatului unuia dintre inculpaţi, întrucât acesta  nu s-a putut prezenta păentru a-şi reprezenta clientul la proces. Chiar dacă nu ar fi existat această cerere de amânare, procesul nu s-ar fi judecat oricum, întrucât nici judecătorul însărcinat cu soluţionarea acestui caz nu a fost prezent, absenţa sa fiind cauzată de probleme medicale.

Prin urmare, un alt judecător a acordat un nou termen de judecată, pentru data de 7 aprilie, următorul termen fiind al 52-lea din acest dosar.

Istoria

Până acum, marea majoritate a termenelor din acest dosar s-a încheiat cu o amânare, pe diverse motive. Procesul vameşilor ploieşteni acuzaţi de fapte de corupţie a început în decembrie 2006,când procurorii DNA au trimis în judecată 18 persoane, printre care adjunctul şefului Biroului vamal Ploieşti şi alţi 15 vameşi, acuzaţi că au primit mită câte 9.000 de euro fiecare timp de doi ani şi opt luni, după ce toţi aceştia fuseseră ridicaţi în luna octombrie, duşi la audieri, apoi la instanţe pentru emiterea de mandate de arestare.

În acest dosar sunt judecaţi pentru luare de mită Liviu Jianu - adjunct al şefului Biroului Vamal Ploieşti, Silvia Chiru, Nicolae Oprea, Emil Horobeţ, Carmen Dumitru, Danilea Barbu, Dumitru Branga, Viorel Duţu, Nicolae Şitoianu, Mircea Preda, Ion Roman, Cristian Firimiţă, Vasile Necula, Matilda Rădulescu - casier la Biroul VamalPloieşti, Traian Zărnescu, Nicolae Stan şi Justina Stănilă, iar Lucia Simionescu - declarant vamal la societatea de comisionariat vamal Unitehnica, pentru dare de mită. Între timp, doi dintre inculpaţi, respectiv Matilda Rădulescu şi Liviu Jianu, au decedat.
 Potrivit procurorilor, în perioada 2004 - august 2006, cei 16 lucrători vamali de la Biroul Vamal Ploieşti au pretins şi primit, în repetate rânduri, bani şi bunuri de la declaranţi vamali în scopul de a le facilita (urgent) îndeplinirea formalităţilor vamale. Anchetatorii au stabilit că, în cazul în care nu primeau şpaga, vameşii refuzau să dea liber la vamă mărfurilor, prin invocarea unor motive, cum ar fi: traducerea incorectă a actelor, nefuncţionarea sistemului lor de operare etc.

De îndată ce reprezentanţii societăţilor comerciale răspundeau cererii vameşilor de a le da bani, liberul la vamă era acordat, fără a mai solicita documentele pe care le invocaseră anterior. Mita era dată fie sub formă de sume de bani, fie în bunuri, cum ar fi sticle de vin, pungi cu miere, pungi cu cafea, răcoritoare, bluze de damă, cămăşi bărbăteşti confecţionate de firme importante, produse cosmetice, încălţăminte.  Procurorii au propus instanţei confiscarea sumei de 320.000.000 de lei vechi (9.000 de euro) de la fiecare inculpat (lucrător vamal) în parte.

(Daciana Ilie)

Actual

trandafirescu_ionelInspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Prahova are şef nou. Începând de luni, 28 martie, noul comandat al poliţiei prahovene este comisarul şef de poliţie Ionel Trandafirescu, cel care în ultimii ani a ocupat funcţia de adjunct al şefului IPJ Prahova.

Chestorul Sorin Oprea, care a condus inspectoratul de poliţie Prahova în ultimul an şi jumătate este, mai nou, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog.

Sorin Oprea a fost catalogat drept unul dintre cei mai competenţi şi necorupţi şefi pe care Poliţia Prahova i-a avut vreodată.

Activitatea lui Sorin Oprea la şefia Poliţiei Prahova a fost, cel puţin până acum, „fără pată”, iar plecarea sa este pusă de către unii pe seama faptului că Oprea ar fi deranjat, prin corectitudinea sa, anumite cercuri de interese cu conexiuni în lumea interlopă, dar şi în mediul politic.

În acest sens, fostul ministru al Administraţiei şi Internelor, deputatul de Prahova Marian Săniuţă, a afirmat public că Sorin Oprea este schimbat de la şefia IPJ Prahova pentru că „a deranjat”. (Daciana Ilie)

Actual

vantu_ghitaEvz.ro titrează că, duminică dimineaţa, Sorin Ovidiu Vântu a venit la sediul Realitatea TV împreună cu bodyguarzi de la o firmă de pază pentru a-l da afară cu forţa din sediu pe managerul Sebastian Ghiţă.

Sursele evz.ro din cadrul Consiliului de administraţie al Realitatea Media au declarat pentru reprezentanţii publicaţiei că SOV a venit cu un nou administrator cu intenţia declarată de a-l schimba din funcţie pe managerul Sebastian Ghiţă.

La faţa locului au ajuns mai multe echipaje ale Poliţiei şi din partea „mascaţilor”.Oficialii Poliţiei Capitalei au declarat că la faţa locului nu a existat niciun conflict şi că poliţiştii ar fi fost chemaţi doar pentru a întâmpina un eventual conflict.

Tiberiu Lovin scrie pe site-ul său, reportervirtual.ro, că scandalul ar fi început după ce Vântu a aflat că Ghiţă închiriase sediul televiziunii prin firma deţinută de acesta, Asesoft. Vântu ar fi trimis, în primă fază, 40 de bodyguarzi care au încercat să blocheze accesul oamenilor lui Ghiţă în societate. La rândul său, afaceristul ploieştean ar fi apelat şi acesta la un număr important de oameni de pază. În afară de asta, Sebastian Ghiţă ar fi sunat, personal, la 112, pentru a chema Poliţia.

Sursa: evz.ro

Actual

Ioan_Grigorescu1Scriitorul şi cineastul Ioan Grigorescu, născut în anul 1930, la Ploieşti, a încetat din viaţă.

Astăzi, la ora 14.00, corpul lui neînsufleţit va fi depus la Catedrala Sf. Ioan Botezătorul.

Ioan Grigorescu a fost un prozator şi publicist român, partea cea mai semnificativă a operei sale constituind-o volumele de publicistică şi reportaje. Este realizatorul uneia dintre cele mai longevive emisiuni de televiziune "Spectacolul lumii", a scris scenarii şi comentarii de film documentar şi de ficţiune.

Ioan Grigorescu s-a născut la data de 20 octombrie 1930, în oraşul Ploieşti, într-o familie cu trei copii. Tatăl său lucra ca maistru distilator la Rafinăria Vega din Ploieşti, "din cei care spuneau cifra octanică a benzinei, ca degustătorii de vin, umezindu-şi un deget cu benzină şi punându-l pe limbă, să vadă cum se volatilizează zicea: "E gata! Are 94 sau 98". Era văr prin alianţă cu scriitorul Nichita Stănescu. A absolvit Institutul de Literatură "Maxim Gorki" de la Moscova. A fost membru UTC.

A fost corespondent de presă în Polonia între anii 1956 -1958, timp în care a învăţat limba poloneză şi i s-a născut un fiu la Varşovia. Este trimis apoi ca bursier UNESCO la Institutul Superior de Jurnalistică din Strasbourg (1959).

Ioan Grigorescu este unul dintre cei mai cunoscuţi corespondenţi de presă. A publicat 15 volume de proză şi reportaje de călătorie – între care “Zigzag pe Mapamond”, ”Paradisul murdar”, “Dilema americană”, “Al 5-lea punct cardinal”. De asemenea, a scris 20 de scenarii pentru filme artistice de lung-metraj.

El este cunoscut în special ca autor al serialului TV “Spectacolul Lumii”, cu peste 400 de episoade, filmate în peste 50 de ţări. După Revoluţie a filmat 37 episoade în perioada 1993-1994 şi 222 de episoade în perioada 1999-2005. De asemenea, a fost şi scenarist-comentator al serialului “România optimistă” (2005-2007). Pentru activitatea sa în calitate de realizator de filme documentare, a fost distins cu "Premiul Academiei Române pentru Arta Spectacolului” (2000), cu “Premiul special” şi “Trofeul Breslei” – acordat de Uniunea Cineaştilor.

Are titlul de Luptător al Revoluţiei din 1989. A îndeplinit în perioada 15 martie 1993 - 15 octombrie 1998 funcţia de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Polonă.

ioan_grigorescuDespre misiunea sa în viaţă

„Am ales să merg pe calea cunoaşterii şi a apropierii. Asta mi-a dat mai mari satisfacţii, pentru că nu am făcut niciodată drumuri pentru a căuta in pubelele ţării pe care le-am văzut, ci din contră, să duc acolo ce avem noi mai bun şi să luăm de la ei ce au mai bun. (...) Sacrificiile mele au fost deseori o renunţare. Nu m-am plâns niciodată de cantitatea de muncă pe care a trebuit să o fac. Sacrificiile mele sunt nesemnificative, dar sunt enorme pentru mine, pentru că mă simt prea îndatorat şi mă intreb când au trecut 77 de ani. Cifra asta mă miră, mă uluieşte şi mă întreb ce mai pot face de acum incolo. Nu sunt obsedat de perenitatea numelui. Sunt foarte bucuros că stau pe Strada Nicolae Grigorescu în satul Izvorani şi asta am tradus-o prin Izvorul Anilor. Aştept valul care să vină peste mine, dar nu paralizat de frică. Pănă in ultima clipă voi fi cu ochii pe aparatul de filmat şi cu ceva de scris în mână. Am un jurnal care durează de 50 de ani, e adevărat, cam sporadic. Nu ştiu ce se va întâmpla cu el... e foarte interesant că multe file din el sunt coli de hărtie din tot felul de colţuri ale lumii” - Ioan Grigorescu

Dumnezeu să-l odihnească!

Actual

locuri_de_muncaSC BAUMIX SRL       Agent comercial          Pl., str. Conului, nr.8, tel: 0244 516020, 0244 516011          1            vechime 1 an, studii medii, per determinata

SC GALANT FREESTYLE SRL         Agent curatenie           Sinaia, B-dul Carol I, nr.22, tel/fax: 0758094978, 0758094949    1          loc vacant Ploiesti,studii medii, per nedeterminata

SC VEGA IMPEX SRL           Alimentator     Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    1          studii: minim8 clase, per nedeterminata, transport

SC VEGA IMPEX SRL           Ambalator       Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    2          studii: minim8 clase, per nedeterminata, transport

SC GALANT FREESTYLE SRL         Barman           Sinaia, B-dul Carol I, nr.22, tel/fax: 0758094978, 0758094949            2          loc vacant Ploiesti, vechime 2 ani, studii medii, per nedeterminata

SC VEGA IMPEX SRL           Calcator           Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    5          studii: minim 8 clase, per nedeterminata, transport

SC TGO INVEST SRL            Camerista        Valea Calugareasca, str. Principala, DN1B, tel: 0244 236615, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2          per determinata

SC GALANT FREESTYLE SRL         Casier  Sinaia, B-dul Carol I, nr.22, tel/fax: 0758094978, 0758094949        1            loc vacant Ploiesti, vechime 2 ani, studii medii, per nedeterminata

CASH CONTROL MANAGEMENT SRL      Confectioner textile    Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348  tel: 0244 587012, fax: 0344 815779     10        per nedeterminata

MODEXIM SCM        Confectioner textile    Pl., str. G-ral Traian Mosoiu, nr.1, tel: 0244 595589, fax: 0244 514433            3          vechime 1 an, scoala generala/profesionala, experienta, per nedeterm., tichete de masa

SC JOHNSON CONTROLS ROMANIA        Confectioner textile    Pl., Parc Industrial, str. Conului, nr.3, tel/fax: 0372/447901, 0244 406881   8          vechime minim 6 luni, studii minim 8 clase, diploma calificare, per determinata

SC ANDORTEX CONF SRL  Confectioner textile    Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348 (zona Podu Inalt), tel: 0244 585111            5          studii medii, per nedeterminata

SC ZARA DESIGN SRL         Confectioner textile    Pl., str. Branciog, nr.1, bl.40, ap.15, tel: 0244558221, 558225            1          vechime 1 an, studii medii, per nedeterminata

SC VEGA IMPEX SRL           Confectioner textile    Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    10        studii: minim8 clase, per nedeterminata, transport

SC EMISANCOS PROD SRL Contabil          Com. Sirna, sat Tariceni, nr.823, corp 1, tel: 0726998403     1            vechime 2-3 ani, studii de specialitate

SC ISAN TRANS SRL            Contabil          Sirna, sat Habud, nr.120, tel: 0726998403     1          vechime 2-3 ani, studii de specialitate

SC BAUMIX SRL       Contabil          Pl., str. Conului, nr.8, tel: 0244 516020, 0244 516011          1          vechime 1 an, studii superioare, per determinata

SC ANDORTEX CONF SRL  Controlor calitate        Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348, tel: 0244 585111         5            studii medii, per nedeterminata

SC VEGA IMPEX SRL           Controlor calitate        Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    2          studii: minim8 clase, per nedeterminata, transport

SC PLOLAR PROD SRL        Croitor Mizil, str. M. Bravu, nr.63, tel/fax: 0244 253259       5          locuri vacante Mizil, per nedeterminata, tichete de masa, prime lunare

SC REPER JOB PREST SRL   Croitor tipare confectii            Pl., str. Bratocea, nr.30, tel: 0751027180       5            vechime 1 an, studii de specialitate, per nedeterminata, transport

SC VEGA IMPEX SRL           Desenator        Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    1          studii: minim8 clase, per nedeterminata, transport

SC REPER JOB PREST SRL   Desenator tipare confectii       Pl., str. Bratocea, nr.30, tel: 0751027180       1            vechime 1 an, studii superioare, per nedeterminata, transport

SC TGO INVEST SRL            Director complex        Valea Calugareasca, str. Principala, DN1B, tel: 0244 236615, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1          vechime 5 ani, studii superioare, per nedeterminata

SC GALANT FREESTYLE SRL         Diskjokey        Sinaia, B-dul Carol I, nr.22, tel/fax: 0758094978, 0758094949            1          loc vacant Ploiesti, vechime 2 ani, studii medii, per nedeterminata

SC EMISANCOS PROD SRL Economist       Com. Sirna, sat Tariceni, nr.823, corp 1, tel: 0726998403     1            vechime 2-3 ani, studii de specialitate

SC NATLOG SRL       Electronist       Bucov, tel: 0244 591703, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3          locuri pentru Bucov, vechime 10 ani, studii medii, per nedeterminata, tichete de masa

SC ANDORTEX CONF SRL  Electronist       Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348, tel: 0244 585111         1          studii medii, per nedeterminata

SC ZARA DESIGN SRL         Festonist (5 fire)          Pl., str. Branciog, nr.1, bl.40, ap.15, tel: 0244558221, 558225            1          vechime 1 an, studii medii, per nedeterminata

SC METALROM SA   Fierar-betonist Pl., str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 567348    3          per determinata

LAVY STYLE SRL     Frizer   Pl., str. Muncii, nr.8 (zona Obor - colt cu str. Postei), tel: 0736040653         1            vechime 2 ani, studii: scoala profesionala

ALRAK SERV SRL    Frizerita/coafeza         Pl., str. Putna, nr.41 (zona Nord -electrica), tel: 0722196683            1            vechime 3 ani, studii medii, per determinata/nedeterminata

SC XENIA SA Inginer /subinginer devize       Pl., str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 531355    1          cunoscator program Doclib

SC ALIMTEX SRL     Gestionar         Pl., str. Laboratorului (incinta Incaf), tel: 0344 802116, 0344802117           1            vechime 5 ani - produse alimentare, per nedeterminata

SC DOINA N SRL      Inginer proiectare mobilier      Pl., str. Pompelor, nr.6,                     tel: 0244 594581          1            vechime 2-3 ani, studii de specialitate

SC REPER JOB PREST SRL   Inginer tehnic ofertare Pl., str. Bratocea, nr.30, tel: 0751027180, 0762674452         1            vechime 1 an, studii superioare, per nedeterminata

SC DOINA N SRL      Inspector resurse umane         Pl., str. Pompelor, nr.6,                     tel: 0244 594581          1            vechime 2-3 ani, studii de specialitate

SC ANDORTEX CONF SRL  Instalator         Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348, tel: 0244 585111         1          studii medii, per nedeterminata

SC TGO INVEST SRL            Ingrijitor cladiri           Valea Calugareasca, str. Principala, DN1B, tel: 0244 236615, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1          studii: sc generala, per determinata

SC TGO INVEST SRL            Lucrator bucatarie       Valea Calugareasca, str. Principala, DN1B, tel: 0244 236615, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2          studii medii, per determinata

SC SAGA DEACONEASA SRL         Macelar           Pl., str. Democratiei, nr.27, tel: 0244 545291, pers ctc Tudor Stela            1          vechime, studii medii, tichete de masa, per determinata

SC PROVIDENT FINANCIAL ROMANIA IFN SA   Manager clienti           Bucuresti, str. Calea Serban Voda, nr.133, tel/fax: 021 3122266, 021 3122299   1          vechime 3 ani, studii superioare, experienta in vanzari, permis conducere, per nedeterminata

SC VEGA IMPEX SRL           Mecanic          Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    1          studii: minim8 clase, per nedeterminata, transport

SC CRIAG SRL          Mecanic agricol           Com. Brazi, sat Batesti, tel: 0726109317       4          vechime 5 ani, studii medii, permis auto, per nedeterminata

SC XENIA SA Mecanic auto (RABA, MAN, IVECO)           Pl., str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 531355    1            calificare, per determinata

SC PEARLL K&D SRL          Mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale    Urlati, str. 30 Decembrie, nr.1, tel: 0244 271508 int. 128, fax: 0244 271046    1          vechime min 1 an, studii medii, experienta in mecanica fina - avantaj, per nedeterminata

SC ANDORTEX CONF SRL  Mecanic masini de cusut         Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348, tel: 0244 585111            1          studii medii, per nedeterminata

SC METALROM SA   Muncitor necalificat in constructii      Pl., str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 567348    6          per determinata

SC EMISANCOS PROD SRL Muncitor necalificat    Com. Sirna, sat Tariceni, nr.823, corp 1, tel: 0726998403     1

SC PLOLAR PROD SRL        Muncitor necalificat in ind textilelor   Mizil, str. M. Bravu, nr.63, tel/fax: 0244 253259            5          inclusiv pentru sectia croit si sectia calcat, per nedeterminata, tichete de masa, prime

SC ANDORTEX CONF SRL  Muncitor necalificat in ind textilelor   Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348, tel: 0244 585111            5          studii medii, per nedeterminata

SC JOHNSON CONTROLS ROMANIA        Muncitor necalificat in ind textilelor   Pl., Parc Industrial, str. Conului, nr.3, tel/fax: 0372/447901, 0244 406881      5          studii minim 8 clase, abilitati de lucru la masina de cusut, per determinata

SC GALANT FREESTYLE SRL         Ospatar            Sinaia, B-dul Carol I, nr.22, tel/fax: 0758094978, 0758094949            4          loc vacant Ploiesti, vechime 2 ani, studii medii, per nedeterminata

SC TGO INVEST SRL            Receptioner     Valea Calugareasca, str. Principala, DN1B, tel: 0244 236615, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2          vechime 1 an, studii medii, per determinata

SCOALA CU CL I-VIII "ARH. T.T.SOCOLESCU" PAULESTI        Secretar           Paulesti, tel: 0244224301       1            1/2 norma, vechime 3 ani, studii medii, per nedeterminata, concurs 07.04.2011

SCOALA CU CL I-VIII "H.M. BERTHELOT PLOIESTI|"     Secretar           Pl., str. Arinului, nr.2, tel: 0244 567394            1          studii medii, contabilitate primara, cunostinte PC, per determinata, concurs 06.04.2011

KAUFLAND SC         Stivuitorist       Sos. Ploiesti-Targoviste, Parc Industrial Vest, tel: 0372090503, fax: 0372090509            15        studii minim 8 clase, autorizatie ISCIR, tichete de masa

SC ANDORTEX CONF SRL  Sef croit          Pl., str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.348, tel: 0244 585111         1          studii medii, per nedeterminata

SC VEGA IMPEX SRL           Sef linie           Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    2          studii: minim8 clase, per nedeterminata, transport

SC XENIA SA Sofer   Pl., str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 531355    1          atestate

SC VEGA IMPEX SRL           Spanist Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    1          studii: minim 8 clase, per nedeterminata, transport

SC VEGA IMPEX SRL           Taietor textile  Pl., Parc Industrial, tel: 0751027180, 0762674452    1          studii: minim 8 clase, per nedeterminata, transport

SC XENIA SA Tractorist rutierist        Pl., str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 531355    1          per determinata

SC PEISART INVEST SRL     Vanzator (plante ornamentale)           Paulesti nr.1029, pct de lucru Carrefour Ploiesti, tel: 0723949302    2          studii medii, per determinata

SC SAGA DEACONEASA SRL         Vanzator         Pl., str. Democratiei, nr.27, tel: 0244 545291, pers ctc Tudor Stela            1          vechime, studii medii, tichete de masa, per determinata

SC ALIMTEX SRL     Vanzator         Pl., str. Laboratorului (incinta Incaf), tel: 0344 802116, 0344802117           1            vechime 5 ani - produse alimentare, per nedeterminata

SC BARNIC SRL        Vanzator         Pl., str. Mos Ion Roata, nr.8bis, tel: 0244 535275      1          per nedeterminata

SC PIUSIS SRL           Vanzator         Pl., str. M. Bravu nr. 239, tel/fax:0721237640           1          vechime 3 ani, liceu,per nedeterminata

SC METALROM SA   Zidar    Pl., str. Poligonului, nr.1, tel: 0244 567348    3          per determinata


SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL    agent vanzari   Campina, str:Carol I, nr:62, sediul ROMTELECOM, Tel:0761117041, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Persoana de contact: Moldoveanu Alexandru       1            program de lucru cu timp partial 4h/zi, comision

SC CAM SRL  asfaltator         Campina, str:Beius, nr:7, Tel:0244335234, Persoana de contact:Moise Ana, Punct de lucru: Campina, str:Orizontului, nr:12            1          vechime in domeniu 3 ani, calificare, perioada nedeterminata

SC BEIKE CENTRU DE RECUPERARE MEDICALA SRL  asistent medical fizioterapie    Campina, str:Eruptiei, nr:3, bl:E3, ap:6, Tel:0724370101;0734909901     1          studii de specialitate, perioada nedeterminata

SC POPTOP CONSTRUCT SRL         barman            Campina, str:Voila, nr:94, Tel:0741215276, Persoana de contact:Pop Vasile      1          vechime in domeniu 1 an, studii medii, perioada nedeterminata

SC DORYA FASHION SRL   confectioner-asamblor articole din textile      Brebu Manastirei, nr:122, Tel:0244337102            2          vechime in domeniu 5 ani, scoala profesionala, perioada nedeterminata, decontare transport

SC INTERCONF PRODUCTION SRL           confectioner-asamblor articole din textile      Breaza, str:Republicii, nr:21, et:2, Tel:0726330782, Persoana de contact: Toader Claudia 3          scoala profesionala, perioada determinata 3 luni

SC LONDON TEXTILE PRODUCTION SRL            confectioner-asamblor articole din textile      Baicoi, Soseaua Nationala, nr:12, Tel:0244362386      5          vechime in domeniu 1 an, studii medii, calificare, perioada nedeterminata

GRUPUL SCOLAR "SIMION STOLNICU"   contabil sef (administrator financiar)  Comarnic, str:Republicii, nr:30, Tel:0244360112, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1          vechime in domeniu 5 ani, studii superioare de specialitate, perioada nedeterminata, concurs in data de 30.03.2011 ora: 10.00

SC CAM SRL  electrician auto            Campina, str:Beius, nr:7, Tel:0244335234, Persoana de contact:Moise Ana, Punct de lucru: Campina, str:Orizontului, nr:12       1          vechime in domeniu 3 ani, calificare, perioada nedeterminata

SC SINAIA SA           electrician de intretinere si reparatii    Sinaia, str: Carol I, NR:8, Tel:0244302900    1            vechime in domeniu 1 an, studii medii, calificare, perioada determinata

SC CAM SRL  excavatorist     Campina, str:Beius, nr:7, Tel:0244335234, Persoana de contact:Moise Ana, Punct de lucru: Campina, str:Orizontului, nr:12            1          vechime in domeniu 3 ani, calificare, perioada nedeterminata

SC CAM SRL  fierar-betonist  Campina, str:Beius, nr:7, Tel:0244335234, Persoana de contact:Moise Ana, Punct de lucru: Campina, str:Orizontului, nr:12            1          vechime in domeniu 3 ani, calificare, perioada nedeterminata

SC ACTIV DIVERS SRL        gestionar-vanzator piese auto  Campina, str:Mihail Kogalniceanu, nr:10, Tel:0741231375;0244376579, e-mail; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Persoana de contact: Anghelescu Marius     1            studii medii, perioada nedeterminata

SC JERAS PROD SRL            gestionar          Campina, str:Er.Bogdan Vasile, nr:10B, Tel:0244389177, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Persoana de contact: Pirtoaca Viorel, Punct de lucru:Filipestii de Targ         1          vechime in domeniu 2 ani, liceu, perioada nedeterminata

SC CAM SRL  ifronist Campina, str:Beius, nr:7, Tel:0244335234, Persoana de contact:Moise Ana, Punct de lucru: Campina, str:Orizontului, nr:12          1          vechime in domeniu 3 ani, calificare, perioada nedeterminata

SC NEPTUN SA         inginer mecanic proiectant      Campina, str:Bobalna, nr:57-63, Tel:0244335651, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1          vechime in domeniu 3 ani, studii superioare tehnico-mecanice, cunoscator AUTOCAD/AUTODESC, perioada determinata 3 luni, tichete de masa+masa calda

SC NEPTUN SA         inginer mecanic proiectant utilaj petrolier       Campina, str:Bobalna, nr:57-63, Tel:0244335651, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1          vechime in domeniu 3 ani, studii superioare utilaj petrolier, cunoscator AUTOCAD/AUTODESC, perioada determinata 3 luni, tichete de masa+masa calda

SC DORYA FASHION SRL   muncitor necalificat in industria confectiilor  Brebu Manastirei, nr:122, Tel:0244337102            2          abilitati la masina de cusut, perioada nedeterminata, decontare transport

SC INTERCONF PRODUCTION SRL           muncitor necalificat in industria confectiilor  Breaza, str:Republicii, nr:21, et:2, Tel:0726330782, Persoana de contact: Toader Claudia 1          experienta la masini de cusut, 8 clase, perioada determinata 3 luni

SC ONT CARPATI SA BUCURESTI SUCURSALA NEW MONTANA       ospatar Sinaia, str: Carol I, NR:24, Tel:0244312751         2          vechime in domeniu 1 an, studii medii, calificare, perioada determinata, se asigura masa

SC FLORICON SALUB SRL  sofer profesionist        Campina, str:Oborului, nr:6, Tel:0244375151           1            vechime in domeniu 1 an, perioada determinata

SC CISCOM SERV SRL         sofer taxi         Campina, str:Carol I, nr:63, bl:23F, et:4, ap:12, Tel:0724652412, Persoana de contact: Ciochina Mihaela  1          vechime in domeniu 2 ani, studii medii, atestat taxi

SC SUNRAY TAXI SRL        sofer taxi         Campina, str:Eruptiei, nr:6B, Tel:0721573211, Persoana de contact:Ilie Emilian            1          vechime in domeniu 2 ani, perioada nedeterminata

SC VENUS 94 SRL     tamplar            Campina, DN1, nr:16, Tel:0244376319;0729006985, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Persoana de contact: Poenaru Georgeta       1          vechime in domeniu 2 ani, calificare, perioada determinata 9 luni

SC CAM SRL  tractorist          Campina, str:Beius, nr:7, Tel:0244335234, Persoana de contact:Moise Ana, Punct de lucru: Campina, str:Orizontului, nr:12            1          vechime in domeniu 3 ani, calificare, perioada nedeterminata

SC CAM SRL  zidar    Campina, str:Beius, nr:7, Tel:0244335234, Persoana de contact:Moise Ana, Punct de lucru: Campina, str:Orizontului, nr:12          1          vechime in domeniu 3 ani, calificare, perioada nedeterminata


SC ADIAMO COMPANY SRL          agent contractari si achizitii (brokeri marfuri) Maneciu-Paminteni, Str: Maneciu-Paminteni, nr:120, bl:, ap:, Tel:

SC ARTIZANAT INTERNATIONAL SRL    confectioner articole din piele si inlocuitori   Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79

SC TANEX SRL         controlor calitate         Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244 281682

SC RADEX COM SRL           drujbist            Baltesti, Str: Baltesti, nr:3, bl:, ap:, Tel:219027

SC ADIAMO COMPANY SRL          femeie de serviciu       Maneciu-Paminteni, Str: Maneciu-Paminteni, nr:120, bl:, ap:, Tel:

SC COMELECTRO IMPORT-EXPORT SRL lacatus mecanic           Magurele, Str: Magurele, nr:334, bl:, ap:, Tel:0745309304

SC ARTIZANAT INTERNATIONAL SRL    magaziner        Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79

SC ELBIDO AFREGATE SRL           masinist la masini cale mecanizare usoara si grea      Ploiesti, Str: LUPENI, nr:80, bl:, ap:, Tel:0244575837

SC TANEX SRL         modelier confectii       Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244 281682

SC RADEX COM SRL           motorist la motoagregate si masini in silvicultura       Baltesti, Str: Baltesti, nr:3, bl:, ap:, Tel:219027

SC PIETTA GLASS WORKING SRL munc.necal.la amb.prod.solide si semisolide  Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244 280959

SC ARTIZANAT INTERNATIONAL SRL    muncitor necalificat in industria confectiilor  Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:

SC TANEX SRL         muncitor necalificat in industria confectiilor  Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244 281682

SC TANEX SRL         operator confect.ind.imbracaminte-tesaturi,tricot.,mat.sintetice         Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244 281682

SC OPREA  S  ENTERPRISES SRL   paznic  Surani, Str: Surani, nr:81, bl:, ap:, Tel:0730593321

SC ROMBEER CRINGASU SRL       pompagiu        Ploiesti, Str: Depoului, nr:16, Tel:0344100130

SC TANEX SRL         sef formatie industria confectiilor imbracaminte        Valenii de Munte, Str: Berevoesti, nr:77-79, bl:, ap:, Tel:0244 281682

SC ALSAN INTERMED SRL sofer autocamion/masina de mare tonaj         Teisani, Str: Teisani, nr:440, Tel:0766686201

SC APASCO SA         sondor la foraj manual            Maneciu, Str: Maneciu, nr:283, Tel:0244295440

SC MOBICORD IMPEX SRL tehnician in industria confectiilor si tricotajelor         Maneciu, Str: Maneciu, nr:91, bl:, ap:, Tel:295120

Actual

principesa_margareta2Alteţa Sa Regală Margareta, Principesa Moştenitoare a României, urmaş la şefia Casei Regale a României (jure sanguinis) şi Principesă de Hohenzollern (ad personam), Custode al Coroanei României (ad personam), îşi serbează astăzi onomastica. Principesa Margareta este cea mai în vârstă fiică a Regelui Mihai I al României, Prinţ de Hohenzollern, şi a soţiei sale, Regina Ana de Bourbon-Parma. Principesa României este a 82-a persoană pe linia succesorală a tronului britanic.

Majestatea Sa Regele a numit-o drept succesoare la conducerea Casei Regale de Hohenzollern-Sigmaringen, prin modificarea statutului complet al Casei Regale a României (Hohenzollern-Sigmaringen) promulgat prin semnătura Majestăţii Sale Regele Mihai I al României, pentru a succede tuturor celorlalte Statute si Legi ale Casei Regale, începând cu 30 decembrie 2007.
Principesa Margareta nu are copii, de aceea, conform statutului Casei Regale a României promulgat de Majestatea Sa Regele Mihai I, succesoarea Principesei Margareta la şefia Casei Regale este sora sa, Principesa Elena a României.

Statutul Principesei, conform legii salice

Potrivit ultimei Constituţii Regale democratice, cea din 1923, care stabilea succesiunea după legea salică, Principesa Margareta şi surorile sale nu pot succede la tronul României.
Totuşi, prin ordinul statutar al Casei Regale susmenţionat,  Regele Mihai a desemnat-o pe Principesa Margareta drept moştenitoare a tronului cu titlurile de „Principesa Moştenitoare a României" şi de „Custode al Coroanei României", printr-un act care, în timpul formei de guvernământ republicane şi în absenţa aprobării Parlamentului Regatului României, are o însemnatate eminamente simbolică.

Cu aceeaşi ocazie, Regele Mihai a cerut instituţiei Parlamentului ca, în cazul în care naţiunea româna şi legislativul vor considera potrivită restaurarea monarhiei, să renunţe din acel moment la aplicarea legii salice de succesiune.

Gordon_BrownPremierul Gordon Brown, iubirea din studenţie

În tinereţea sa, Principesa Margareta şi-a completat studiile universitare în Scoţia. La Universitatea din Edinburgh, Margareta a avut o relaţie cu Gordon Brown, liderul Partidului Laburist britanic, pe care nu a încetat să-l iubească, deşi l-a părăsit.

„A fost o poveste de iubire puternică. N-am încetat niciodată să-l iubesc, însă într-o zi nu mi s-a mai părut potrivită, era politică, politică, politică, iar eu aveam nevoie de grijă”, a declarat Alteţa Sa despre relaţia din tinereţe cu fostul premier al Marii Britanii.

Activitate

După absolvirea Universităţii din Edinburgh, Alteţa Sa Principesa Margareta a lucrat într-un număr de universităţi britanice, specializându-se în sociologie medicală şi politici de sănătate publică, ulterior participând într-un program de cercetare coordonat de Organizaţia Mondială a Sănătaţii, concentrat pe elaborarea de recomandări de politici de sănătate şi proiecte de sănătate preventivă.

Principesa_Margareta_a_RomanieiÎn 1983 s-a mutat la Roma şi s-a alăturat Organizaţiei de Alimente şi Agricultură a ONU, unde, ca membră a echipei proiectului Zilei Mondiale a Alimentelor, a lucrat la o campanie de promovare în masă a programelor de agricultură, nutriţie şi eradicare a sărăciei. Trei ani mai târziu s-a alăturat Fondului Internaţional de Dezvoltare a Agriculturii.

În toamna lui 1989 şi-a abandonat cariera la ONU şi s-a mutat la Geneva să lucreze împreună cu tatăl ei, devotându-se în întregime muncii de caritate pentru România. În 1990 împreună cu Majestatea Sa Regele Mihai, Alteţa Sa Regală Principesa Margareta pune bazele Fundaţiei „Principesa Margareta a României”.

Relaţia cu Principele Radu

Principesa Margareta s-a căsătorit pe 21 septembrie 1996 la Lausanne cu Radu Duda, cunoscut din 2007 ca „ASR Principe al României”, iar din 1999 şi ca „Principe de Hohenzollern-Veringen”, viitor „Principe Consort al României”, şi care, începând din 1999, o reprezintă în public pe Principesă şi pe întreg restul familiei regale de Hohenzollern, cel mai adesea singur.

Conform statutului Casei Regale a României promulgat de Majestatea Sa Regele Mihai I, în cazul unei viitoare femei Şef al Casei Regale a României, consortul său va primi titlul de „Alteta Sa Regală Principele Consort al României" (ad personam), (...) titlu, rang şi apelativ care va precede orice alt titlu, român sau străin, pe care îl poate avea, pe durata mariajului şi numai pe durata vieţii soţiei sale şi numai atâta timp cât aceasta rămâne Şef al Casei Regale Române.

casa_regala

Istoria corectă

La 30 decembrie 1947, cursul firesc al istoriei României a fost întrerupt brutal, prin forţarea Majestăţii Sale Regele Mihai I al României să abdice.
Monarhia constituţională, care a pus temelia României moderne, a fost abrogată ilegal, fiind instituită republica – o instituţie adusă în România de recent condamnatul regim comunist, o instituţie fără tradiţii, şi fără sprijin popular. A fost începutul celei mai negre perioade din istoria României.

Sursa foto 1: Revista Cariere
Sursa foto: site-ul Casei Regale a României – www.familiaregala.ro

Actual

principesa_margaretaPrincipesa Moştenitoare Margareta a României a lansat, vineri, la Ploieşti, „Cartea regală de bucate”, care reuneşte reţetele după care sunt gătite mâncărurile servite familiilor regale.

Lansarea de carte a avut loc într-un mall, iar după prezentarea cărţii, Principesa a acordat zeci de autografe. Ploieştiul este al treilea oraş în care Principesa Margareta îşi lansează cartea, evenimente de acest gen având loc până acum la Bucureşti şi Timişoara.

Sursa foto: viva!
Fotograf: Anna Todiras
Joomla SEF URLs by Artio