Garda Națională de Mediu a anunțat că amendat, cu 50.000 de lei, RASP Ploiești, în urma verificărilor derulate în luna mai privind starea de salubritate a municipiului. Comisarii  au sancționat lipsa de reacție a autorităților locale față se problemele semnalate la controlul anterior, din aprilie.

Controlul a avut loc în perioada 9-17 mai și a vizat starea de salubritate a UAT Ploiești, respectiv verificarea măsurilor impuse în timpul controlului anterior, din luna aprilie 2019. "Verificările au relevat faptul că responsabilii cu administrarea domeniului public nu au asigurat monitorizarea zonelor vulnerabile în care se formează depozitări necontrolate de deşeuri și nu au acţionat în mod eficient în vederea evitării şi/sau eliminării situaţiilor care pot conduce la depozitari necontrolate de deşeuri. Având în vedere constatările comisarilor, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 50.000 lei, conform OUG 195/2005 art. 96 alin 3 punctul 9", a anunțat Garda Națională de Mediu.

Instituție aflată în subordinea Consiliului Local Ploiești, Regia Autonomă de Servicii Publice are obiectul de activitate stabilit pe baza sarcinilor care le revin autorităţilor publice locale privind cadrul juridic unitar pentru organizarea, monitorizarea şi controlul funcţionarii serviciilor de gospodărie comunală: servicii publice de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă, de canalizare, de colectare şi epurarea apelor uzate, de salubrizare, de iluminat public la nivelul municipiului.

Foto: Garda Națională de Mediu

Joomla SEF URLs by Artio