Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean de joi, 30 decembrie, se află trei propuneri referitoare la un proiect de amploare ce vizează reabilitarea rețelei de termoficare a Ploieștiului.

 

Un prim proiect dezbătut astăzi propune aprobarea documentației tehnico-economice, indicatorilor tehnico-economici și a unor măsuri necesare implementării proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I. “Prin proiect se urmărește realizarea lucrărilor de reabilitare a tronsoanelor prioritare de rețele termice, în sensul înlocuirii conductelor existente uzate, cu un sistem legat preizolat, precum și a celorlalte lucrări colaterale (înlocuire vane, reabilitare cămine, suporți etc.). Reabilitarea rețelelor termice prevăzută în Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a SACET Ploiești este justificată în principal din faptul ca pierderile de căldură sunt cu mult mai mari decât valoarea normală (teoretică). (…) În scopul obținerii celor mai bune rezultate în urma implementării proiectului de reabilitare rețele termice primare, au fost propus rețele care îndeplinesc cerințele privind sustenabilitatea SACET, adică rata de branșare mai mare de 50% și intensitate termică mai mare de 1,5 Tcal/km rețea primară și secundară. În urma efectuării investiției aferente proiectului, se realizează: reabilitarea a 24.235 m lungime conducta termica primară (12,1175 km lungime traseu);-reabilitarea și consolidarea a 3 pasarele de supratraversare a căilor ferate” prevede referatul de aprobare atașat.

Tot astăzi va fi dezbătut un proiect privind aprobarea cheltuielilor aferente acestei etape:

“Art. 1 Se aprobă valoarea totală a proiectului «Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană» – Etapa I, în cuantum de 114.753.366,92 (inclusiv TVA), din care 91.273.534,92 lei este reprezentată de valoarea nerambursabilă a proiectului.

Art.2. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Unității Administrativ Teritoriale Județul Prahova în cuantum de 1.862.725,21 lei (inclusiv TVA), reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Art.3. Se aprobă valoarea de 21.617.593,49 lei, reprezentând TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, precum și susținerea tuturor cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldura urbană” – Etapa I, ce pot apărea în urma realizării acestuia”.

Consiliul Județean Prahova va aproba și punerea la dispoziție a unui teren în proprietatea sa, de 16.593 mp, pentru realizarea proiectului privind rețeaua primară de termoficare a municipiului.

Conform graficului întocmit de proiectant, durata de execuție este de 24 de luni.

Joomla SEF URLs by Artio