Conf. univ. dr. Mihai Apostolache: "5 motive pentru care Codul Administrativ trebuie atacat la Curtea Constituțională"

Written by Ioana POPA Category: Administraţie Created: Wednesday, 11 July 2018 11:56

mihai apostolache cod administrativConf. univ. dr. Mihai Apostolache continuă analiza asupra noului Cod Administrativ și oferă, la două zile de la adoptarea acestuia în Camera Deputaților, nu mai puțin de cinci motive pentru care, în opinia sa, actul normativ ar trebui atacat la Curtea Constituţională.

 

 

Printre aspectele semnalate de Mihai Apostolache se numără prevederile referitoare la dispozițiile legale privind pensiile speciale pentru unii aleși locali, dar și cele care privind folosirea limbii materne, de către minoritățile naționale, în relație cu autoritățile (vezi detalii AICI și AICI):

"1. Dispozițiile legale privind pensiile speciale pentru anumiți aleși locali încălcă decizii ale Curții Constituționale ( ex. Decizia nr.22/2016);

2. Extinderea nepermisă a subiectelor de drept în relație cu care cetățenii aparținând minorităților naționale pot folosi și limba maternă. Constituția României, prin art. 120 alin.2, conferă dreptul cetățenilor aparținând minorităților naționale de a folosi limba maternă în relație cu autoritățile administrației publice locale și cu serviciile publice deconcentrate. Codul Administrativ extinde sfera acestor subiecte, incluzând si instituțiile subordonate autorităților publice locale, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean și prefecturile, situație care conduce la încălcarea textului constituțional.

  • 3. Lărgirea sferei subiectelor de drept în relație cu care se poate folosi limba maternă a unei minorități naționale instituie obligația personalului din cadrul acelor subiecte de drept, cu excepția prefecturii care nu este subiect de drept, fiind calificată ca sediu al instituției prefectului, de a cunoaște și limba minorității respective. Un drept instituit generează o obligație corelativă.

  • 4. Instituirea unei excepții de la regula potrivit căreia cetățenii minorităților naționale pot folosi limba maternă în relația cu subiectele de drept reglementate numai dacă au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor unei localități, excepție care permite folosirea limbii materne chiar dacă această pondere nu este atinsă, golește de conținut regula și afectează normele constituționale cuprinse în art.120 alin.2 din Constituție.

  • 5. Eliminarea avizului de legalitate al secretarului din cuprinsul dispozițiilor referitoare la hotărârile consiliului local, dar păstrarea în cuprinsul dispozițiilor privitoare la atribuțiile secretarului a atributului de a aviza de legalitate hotărârile consiliului local, evidențiază o necorelate legislativă menită să afecteze calitatea legii".
  • Analiză realizată de conf. univ. dr. Mihai Apostolache

    Contact

    Pentru sesizări și ponturi, scrie-ne la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pe pagina de FACEBOOK a publicației, TWITTER sau GOOGLE PLUS.