S.C. CORAL IMPEX S.R.L., cu sediul social în Mun. Ploieşti, Str. Peneş Curcanu, nr. 8, bl. 151C, ap. 10, reprezentată prin director general Badea Alexandru, va aduce la cunoştinţă că în perioada 14 – 23 februarie 2020 se vor efectua servicii de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare în spaţiile închise ale clădirilor instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local (unităţi de învăţământ, spitale, adăposturi ALA şi alte instituţii publice) şi servicii de dezinfecţie la mijloacele de transport în comun, în baza Contractului Subsecvent nr. 26636/24.12.20219 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

 

Produsele utilizate sunt:

-              Super Killer 25 EC, în activitatea de dezinsecţie, având substanţa activă cipermetrină, cu diluţia şi norma de aplicare indicate în avizul sanitar emis de Ministerul Sănătăţii; timp de acţiune a soluţiei insecticide maxim 24 ore;

-              Performant D, în activitatea de dezinfecţie, având substanţa activă Alky dimethylbenzyl ammonium chloride, cu diluţia şi norma de aplicare indicate în avizul sanitar emis de Ministerul Sănătăţii; timp de acţiune a soluţiei dezinfectante maxim 60 de minute;

-              Agrorat Wax Block, în activitatea de deratizare, având substanţa activă brodifacoum, respectând norma de utilizare indicată în avizul sanitar/certificatul de recunoaștere mutuală.

Suplimentar pot fi utilizate şi alte substanţe avizate de Ministerul Sănătăţii, cu acordul prealabil al beneficiarului.

Produsele menţionate se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar – umană de Ministerul Sănătăţii şi fac parte din grupele Xn (gr. III) şi Xi (gr. IV) de toxicitate.

Informăm populaţia că au fost transmise către toate unităţile de învăţământ, măsurile de informare şi prevenire a intoxicării cu substanţe dezinfectante, insecticide şi raticide utilizate în activităţile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, precum şi documentele produselor utilizate, emise de Ministerul Sănătăţii, activităţile fiind programate de comun acord cu conducerile unităţilor.

Sursa: comunicat de presă Coral Impex SRL

Joomla SEF URLs by Artio