mihai apostolache cod administrativConf. univ. dr. Mihai Apostolache a publicat o scurtă analiză privind dispozițiile Codului Administrativ privitoare la indemnizația pentru limită de vârstă (pensie specială) care urmează să fie acordată anumitor aleși locali, conform prevederilor adoptate luni de Camera Deputaților. Conferențiarul a arătat că aceste reglementări sunt neconstituționale.

"Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat ieri (luni-n.r.) Codul Administrativ, un act normativ așteptat de mult timp în peisajul juridic românesc. Despre importanța acestui act normativ atât de complex am discutat și în lucrarea «Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale», Ediția a II-a, în care apreciam că «elaborarea unui cod implică un demers îndrăzneț, vizionar, nu doar o compilare a unor texte legislative», precum și faptul că «elaborarea și adoptarea codului administrativ nu trebuie să fie un demers pur formal, ci, pe de o parte, să permită corectarea deficiențelor, iar pe de altă parte, să ofere administrației publice locale instrumentele necesare, implicit colectivităților locale, să treacă la un nivel superior de dezvoltare.»

Nu doresc să analizez acum, pe larg, prevederile Codului pentru a vedea dacă demersul legislativ se încadrează în viziunea anterioară, ci vreau doar să atrag atenția asupra unei soluții legislative cuprinse în Cod și care suscită interes. Este vorba despre dispozițiile privitoare la pensia specială pentru anumiți aleși locali.

Potrivit Codului Administrativ, primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții consiliilor județene au dreptul de a primi, în anumite condiții (număr de mandate, lipsa condamnărilor pentru fapte de corupție etc.), o indemnizație pentru limită de vârstă (pensie specială).

Prin urmare, nu toți aleșii locali au reglementat un astfel de drept, ci doar o parte din ei, pentru că în categoria aleșilor locali intră și consilierii locali și consilierii județeni, dar și delegatul sătesc. Numai că, o astfel de soluție legislativă încălcă decizii ale Curții Constituționale.

Potrivit jurisprudenței Curții Constituționale a României ( ex. Decizia nr. 22/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 2 martie 2016), acordarea acestui tip de indemnizație numai unor aleși locali (primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene) încălcă art. 16 alin.1 din Constituție. Curtea Constituțională arată că aleșii locali, indiferent de faptul că sunt aleși prin scrutin de listă sau uninominal, se află în aceeași situație juridică, astfel încât acordarea, în mod selectiv, a unei indemnizații pentru limită de vârstă persoanelor care au deținut anumite calități în cadrul categoriei aleșilor locali echivalează cu instituirea unui tratament juridic diferențiat/inegal pentru situații de drept identice/analoage în condițiile în care dobândirea calității de ales local are loc prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ - teritorială în care urmează să își exercite mandatul, potrivit legii".

Analiză realizată de conf. univ. dr. Mihai Apostolache

Joomla SEF URLs by Artio