Primarul municipiului Ploieşti, Andrei Volosevici, a propus un proiect de hotărâre prin care firmele care au fost obligate conform legii să îşi suspende activitatea în perioada stării de urgenţă sau a stării de alertă vor beneficia de reduceri la impozitul pe clădiri, respectiv scutirea de la plata taxei lunare acolo unde activitatea se derula în spaţii ale municipalităţii. De aceste facilităţi fiscale ar urma să beneficieze şi proprietarii de spaţii declarate nerezidenţiale, dacă acestea au fost oferite unei firme care se încadrează în condiţiile de mai devreme.

 

Proiectul, iniţiat de Andrei Volosevici, urmează să fie dezbătut joi, când este programată o şedinţă a Consiliului Local Ploieşti. Conform primului articol, se va acorda o reducere cu 25% a impozitului aferent anului 2020 pentru clădiri nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie sau date în folosinţă, prin contract de închiriere, de comodat sau alt tip de contract, către alte persoane fizice sau juridice tot pentru activităţi economice, dacă proprietarii sau utilizatorii au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea în perioada instituirii stării de urgenţă sau a stării de alertă sau dacă deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei prin care certifică întreruperea parţială a activităţii.

Mai departe, următorul articol propune scutierea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari ori titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă în perioada în care s-au instituit starea de urgenţă şi starea de alertă ca urmare a pandemiei utilizatorii clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea.

Joomla SEF URLs by Artio