Administraţie

Administraţie

cl ploiestiConsiliul Local al Municipiului Ploieşti se va întâlni în şedinţă ordinară în data de 28 septembrie 2012, începând cu orele 1100, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. 1.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din 13 august 2012.
 2. 2.Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din 7 septembrie 2012.
 3. 3.Întrebări şi interpelări.
 4. 4.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti profesorului dr. Ioan Tomescu, matematician – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Mitu Augustin, Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan, Marilena Stanciu şi Cristian Dumitru.
 5. 5.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de elevul şi profesorul anului celor care s-au remarcat prin rezultate de excepţie în activitatea desfăşurată în anul şcolar precedent – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan, Marilena Stanciu şi Cristian Dumitru.
 6. 6.Proiect de hotărâre privind finanţarea proiectului cultural pentru celebrarea Anului Caragiale, ce se va desfăşura la Bruxelles în perioada octombrie – noiembrie 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 7. 7. Proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Ploieşti cu Camera de Comerţ şi Industrie Prahova în vederea susţinerii dezvoltării mediului de afaceri şi a dezvoltării economico-sociale a Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 8. 8.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 9. 9.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi de consilierii Paul Alexandru Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 10. 10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu şi deAlexandru Paul Palaş, Constantin Popa, George Stanciu, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
 11. 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 12. 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 13. 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Casei de Cultură a municipiului Ploieşti “I.L.Caragiale” – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 14. 14. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Teatrului “Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 15. 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 16. 16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 17. 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 18. 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 19. 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 20. 20. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de invăţământ preuniversitar de stat pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 21. 21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2012 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 22. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare Funcţionare al Poliţiei Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 23. 23. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional al unui post de economist din cadrul Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 24. 24. Proiect de hotărâre privind numirea unui consilier local în Consiliul Comunitar Consultativ – iniţiat de viceprimar Raul Alexandru Petrescu.
 25. 25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 26. 26. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru inchirierea/dobândirea terenului aferent Cantinei Sociale şi bloc locuinţe sociale - Fero,                                                 str. Mihai Bravu, nr. 231 – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 27. 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, situate în Ploieşti, str. Libertăţii nr. 1, bl. 30E-bl. 30D, bl. 30F, bl. 30G – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 28. 28. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractului de asociere nr. 5365/03.05.2004 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Win Magazin S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Răzvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
 29. 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţe de necesitate unor imobile proprietatea municipiului Ploieşti şi repartizarea acestora – iniţiat de consilierii George Pană, Alexandri Nicolae, Robert Vîscan, Raul Petrescu şi Puiu Neagu.
 30. 30. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., cu o parte din imobilul - Stadion Ilie Oană, situat în Ploieşti, str. Stadionului nr. 26 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 31. 31. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploieşti a unei părţi din imobilul - Stadion Ilie Oană, situat în Ploieşti, str. Stadionului nr. 26 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 32. 32. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune F.N./01.06.1993 încheiat între Municipiul Ploieşti şi S.C. Conpet S.A. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Razvan Ion Ursu, Constantin Popa, Gheorgheşi Iulian Bolocan.
 33. 33. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei unor locuinţe proprietatea municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Crisitian Dumitru, Iulian Bolocan, Constantin Popa, Răzvan Ion Ursu şi Gheorghe Popa.
 34. 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între municipiul Ploieşti şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători - C.F.R Călători S.A. Bucureşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 35. 35. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 20 mp din cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 40 Ploieşti asociaţiei de părinţi ,,Asociaţia Parentis Grădiniţa nr. 40” în vederea desfăşurării de activităţi administrative – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 36. 36. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învaţământ special de stat care funcţionează în Municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Augustin Mitu, Cristian Dumitru, Iolanda Băzăvan, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
 37. 37. Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare pentru montarea de garduri metalice de protecţie a zonelor verzi publice – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 38. 38. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/27.04.2012 privind zonele de fiscalitate ale Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii George Stanciu, Adrian Lupu, Mitu Augustin, Paulica Draguşin, George Botez, Costel Horghidan şi Radu Socoleanu.
 39. 39. Proiect de hotărâre privind numirea Preşedintelui de şedinţă – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
 40. 40. Diverse.

-         Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploieşti - semestrul I 2012.

Informare privind modul de aducere la îndeplinire al hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru primul semestru al anului 2012

Administraţie

 

str-miciurinPrimaria municipiului Ploiesti anunta conducatorii auto ca s-a infiintat sens unic pe str. Miciurin.

 De asemenea, pe str. Miciurin a fost amplasat si un indicator oprirea/stationarea interzisa pe trotuar.

 Decizia a fost luata in Comisia Municipala pentru Transport si Siguranta Circulatiei si a fost pusa in practica de Serviciul Dezvoltare Cai Rutiere si Retele Edilitare din cadrul Directiei Tehnic Investitii.

 

Administraţie

carte-identitatePrimaria Municipiului Ploieşti, prin intermediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Ploiesti,  anunta cetatenii ca miercuri, 15 august 2012, Serviciul Stare Civila si Serviciul de Evidenta Informatizata a Persoanelor nu au program de lucru cu publicul.
Ziua de 15 august, Adormirea Maicii Domnului conform calendarului ortodox, este declarata este declarata sarbatoare legala.
Administraţie

palatul_administrativ_ploiestiAre în jur de 40 de ani, provine din mediul privat, este de profesie economist şi ocupă, începând de astăzi, funcţia de City Manager al Municipiului Ploieşti. Anca Agapie este numele său, momentan neexistând un CV din care să putem cunoaşte studiile şi trecutul său profesional. Însă, reprezentanţii biroului de presă din municipalitate ne-au asigurat că doamna City Manager va pune la dispoziţia mass-media aceste informaţii preţioase în cel mai scurt timp.
Administraţie

mircea_rosca_delegatie_coreeaMarţi, 17 iulie, preşedintele PNL Prahova, Mircea Roşca a găzduit, în calitate de Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, o delegaţie din Coreea, formată din reprezentanţii DOHWA ENGINEERING, firmă de inginerie, care acţionează şi în domeniul protecţiei mediului.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat proiectul Consiliului Judeţean Prahova „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor", discutându-se despre modalităţile de colaborare între firmele coreene si administraţia publică.
Administraţie

Iulian_TeodorescuNoul preşedinte interimar al PNL Ploieşti, Nicolae Alexandri, a confirmat pentru observatorulph.ro că filiala municipală îl susţine pe avocatul Iulian Teodorescu pentru ocuparea funcţiei de viceprimar al municipiului Ploieşti. Negocierile intense dintre partide se pot apropia de final astăzi, odată cu şedinţa Consiliului Local Ploieşti. A doua persoană care ar putea ocupa funcţia de viceprimar al Ploieştiului ar putea fi consilierul municipal Raul Petrescu, membru al PP-DD.
Administraţie

palatul_administrativ_ploiestiAleşii judeţeni au avut de repartizat suma de 507,64 mii lei. Au primit bani consiliile locale de la Buşteni, Câmpina, Comarnic şi Breaza, fiecare având o alocare de 45.000 de lei. Un alt program finanţat de la bugetul de stat este cel derulat de Consiliul Judeţean Prahova, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pentru „Planuri şi regulamente de urbanism", suma alocată fiind de 181,24 mii de lei. Sumele alocate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale au fost suplimentate cu 100.000 de lei.
Cultura beneficiază de 398.000 de lei, bani alocaţi Muzeului de Istorie şi Arheologie, pentru finanţarea reparaţiilor de la Muzeul Sătesc Sângeru, afectat de un incendiu. Vor fi achiziţionate o serie de sisteme de detecţie şi semnalizare la incendii, dar şi pentru camere video atât la muzeele de la Sîngeru şi de la Buşteni. CJ Prahova va suplimenta bugetul cu 1.860.330 de lei pentru programul de reparaţii şi întreţinere drumuri publice.
Joomla SEF URLs by Artio