Administraţie

Administraţie

conducta-gazPrimarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, s-a întâlnit în această dimineață cu reprezentanții Distrigaz.
În cadrul discuțiilor s-a stabilit cofinantarea proiectului de alimentare cu gaz a cartierului Mitică Apostol. Proiectul presupune introducerea rețelei de gaz și a branșamentelor la limita proprietății.
Pentru realizarea proiectului de racordare la rețeaua de gaze a cartierului Mitică Apostol va avea loc o rectificare de buget în ședința extraordinară a Consiliului Local de vineri, 30 martie 2012.
Administraţie

madalina-manoleLuni, 26 martie, Consiliul Local Ploieşti i-a acordat post-mortem titlul de Cetăţean de Onoare Mădălinei Manole pentru întreaga activitate din domeniul muzical. La şedinţa de consiliu au fost prezenţi Petru Mircea, soţul cântăreţei şi Ion Manole, tatăl acestei. În memoria cântăreţei aleşii locali au păstrat şi un moment de reculegere.
Administraţie

asfaltari2Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, a început lucrările de refacere sistem rutier în cartierul Rafov. 

Acțiunea de modernizare  are în  vedere refacerea sistemului rutier prin:
o      Executarea terasamentelor
o      Așternerea straturilor sistemului rutier
o      Înlocuit borduri
o      Aducere la cotă capace cămine, guri de scurgere și răsuflători

Lucrările au demarat pe stradă Dr. Gheorghe Petrescu și vor continuă pe străzile: Petru Cercel, Jiului, Ghimpați, Crișului, Cosmesti, Bihorului, Fundătura Petrolului, Argeș, Intrarea Sticlarului.
Administraţie

deeePrimăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice,  a organizat  la nivel local colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) în cadrul  campaniei naționale „Marea Debarasare”, în zilele de 23 și 24 martie 2012.

Pe lângă acțiunile de informare și conștientizare a utilizatorilor finali de produse EEE, în vederea gestionării ecorationale (colectare, tratare, reciclare, neutralizare și eliminare finală) pentru realizarea obiectivelor asumate în conformitate cu prevederile legale care reglementeazムgestionarea DEEE, RASP și operatorul de salubritate ROSAL GRUP, au organizat și acțiunea de colectare a DEEE-urilor.

 În urmă celor două zile de campanile  la nivelul municipiului Ploiești s-au colectat 438,2 kg deșeuri echipamente electrice și electronice.

 

Administraţie

voloseviciPrimarul municipiului Ploieşti, Andrei Volosevici, a adresat o invitaţie consilierilor localiîn ziua de miercuri pentru a discuta programul de subvenţii la gaze.

În cadrul acestei întâlnirii se vor analiza posibilităţile juridice şi financiare de a putea oferi subvenţii la gaze pentru ploieştenii care locuiesc la case, informează un comunicat al Primăriei Ploieşti.
Administraţie

palatul_administrativ_ploiestiPrimarul municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, invită consilierii locali la sediul primăriei miercuri, 28 martie 2012, la ora 12.30 pentru a discuta programul de subvenții la gaze pentru case, se anunţă într-un comunicat de presă al Primăriei Ploieşti. În cadrul acestei întâlnirii se vor analiza posibilitățile juridice și financiare  de a putea  oferi subvenții la gaze pentru ploieștenii care locuiesc la case.
Administraţie

deeeRegia Autonomă de Servicii Publice organizează la nivel local colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) în cadrul Campaniei naționale „Marea Debarasare”, în zilele de 23 și 24 martie 2012.
RASP și operatorul de salubritate ROSAL GRUP, organizează acțiunea de colectare a DEEE-urilor după următorul program: Vineri, 23 martie 2012, între orele 08.00-14.00 - de la societăţtile comerciale care vor solicita telefonic ridicarea DEEE-urilor

Sâmbătă, 24 martie 2012, între orele 8.00-10.00 deţinătorii de DEEE-uri care locuiesc la bloc le vor depozita lângă platformele gospodăreşti, iar cei care locuiesc la casă le vor depozita în faţa porţii. După ora 10.00 va avea loc colectarea și transportul deșeurilor către centrul de colectare.

În cadrul acestei acţiuni, personalul de la dispeceratul RASP va prelua apelurile cetăţenilor la numerele de telefon 0244-984, 0800800884 și 0244-541071.
Administraţie

asfaltari3Primăria Municipiului Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, a început lucrările de modernizare și reabilitare străzi în cartierul Gheorghe Doja-Transilvaniei. 

Acțiunea de modernizare  are în  vedere următoarele aspecte:
      Refacerea sistemului rutier:
    Executarea terasamentelor
      Așternerea straturilor sistemului rutier
      Înlocuit borduri
    Aducere la cotă capace cămine, guri de scurgere și răsuflători
      Lucrări eferente trotuarelor
Executarea terasamentelor
      Așternerea straturilor sistemului pietonal
      Aducere la cotă capace cămine, guri de scurgere și răsuflători

Lucrările au demarat pe străzile Amurgului, Austrului, Azurului și Dorobanți, și vor continuă pe străzile: Frunzelor, Fundeni, Mătăsari, Muzelor, Victor Babeș, Florarilor, Doamna Stanca, Italiană, Petriceicu Vodă și Dâmbului.
Administraţie

RATP_PloiestiPrimăria Municipiului Ploiești, prin RATP, anunță publicul călător că traseul 35 barat  va circula deviat joi, 22 martie 2012.

Măsura a fost luată din cauza lucrărilor la carosabil ce se efectuează pe str. Torcători.

Ruta și stațiile ocolitoare ale traseului 35 barat în data de 22 martie vor fi:
-      Sensul Vest - Centru: parcurge străzile Mărășești, Plăieșilor, Ceahlău, prelungirea Lobacevschi și din str. Vlad Țepeș traseu normal.

Suplimentar se înființează temporar stații în zona intersecției străzilor Mărășești și Plăieșilor și stația - Biserica Sf. Tanase”
Administraţie

madalina-manole Consiliul Local al Municipiului Ploieşti se va întâlni în şedinţă ordinară în data de 26 martie 2012, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 31 ianuarie 2012.
 2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 6 februarie 2012.
 3. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 13 februarie 2012.
 4. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 20 februarie 2012.
 5. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 februarie 2012.

Întrebări şi interpelări.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti compozitoarei şi interpretei Anca Magdalena Mircea (Mădălina Manole) - iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Elisabeta Popovici, Marilena Stanciu, Adrian Lupu, Iulian Bolocan şi Teodor Avramescu.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2012 - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2011 ale bugetului local, bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 4. Proiect de hotărâre privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare – iniţiat de consilierii Valentin Sava, Ion Iancu, Iulian Teodorescu, Iulian Bolocan, Adrian Lupu şi Ion Eparu.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2012 în calitate de membru al „Agenţiei de Eficienţă Energetică şi Energie Regenerabilă” - iniţiat de consilier Carmen Dumitru.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea  Hotărârii Consiliului Local nr.185/2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 - iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu şi Constantin Popa.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2012, în cazul  asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care desfăşoară activităţi social umanitare şi care au închiriat, concesionat, primit în administrare sau folosinţă imobile - iniţiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu, şi Constantin Popa.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile locale ale Municipiului Ploieşti alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2012 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare adăpost câini comunitari” – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare zona Albert şi străzile cuprinse între str. Deltei, Şoseaua Vestului şi Bulevardul Republicii” – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2012 - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu şi Ion Iancu.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcţionarii publici ce au promovat examenul - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a transformării gradelor profesionale a posturilor pentru funcţionarii publici ce au promovat examenul - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 14. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional al unui post pentru funcţionarul public care a promovat examenul din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
 15. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de farmacist `n post de farmacist primar `n cadrul Spitalului de Boli Infec]ioase Ploie[ti, institu]ie sub autoritatea Consiliului Local Ploie[ti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
 16. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de Asociere nr. 17883/3.09.2009 încheiat între municipiul Ploieşti şi S.C. F.C. Petrolul S.A. - iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2012 şi a Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploieşti - iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 444/2011 cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală şi a vehiculelor folosite, trase sau împinse cu mâna, în municipiul Ploieşti - iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 378/2010,  nr. 126/2009 şi nr. 205/2008 referitoare la constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a municipiului Ploieşti şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism - iniţiat de consilierii Adina ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gheorghe, Florin Sicoie, Costel Horghidan, Marius Mateescu şi Gheorghe Popa.
 20. Proiect de hotărâre privind atribuirea a 6 autorizaţii taxi - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.
 21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate - iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Costel Horghidan, Iulian Bolocan, Teodor Avramescu şi Adrian Lulpu.
 22. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil `n patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Valentin Marcu.
 23. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 25 mp din cadrul Gradiniţei cu program prelungit nr. 28 si 8 mp din cadrul  şcolii cu clasele I-VIII „Nicolae Iorga” asociaţiilor de părinţi în vederea desfăşurării activităţii - iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 24. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice în vederea închirierii unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti - iniţiat de consilierii Marilena Stanciu, Elisabeta Popovici, Iulian Bolocan, Adrian Lupu şi Teodor Avramescu.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului Local” de stabilire a zonelor de intervenţie şi măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor de pe raza municipiului Ploieşti - iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Marius Mateescu, Costel Horghidan, Florin Sicoie şi Gheorghe Popa.
 26. Proiect de hotărâre privind `ncetarea unui mandat de consilier local [i declararea vacant\rii acestuia.
 27. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.
 28. Proiect de hotărârea privind numirea Preşedintelui de [edinţă – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.
 29. Diverse.

-         Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru al doilea semestru al anului 2011.

-         Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul grav de handicap din municipiul Ploieşti Semestrul II – 2011.

-         Adresa nr. 4297/07.03.2012 – SC Acapulco Duplex SRL.

Joomla SEF URLs by Artio