Administraţie

Administraţie

primaria_ploiestiŞedinţa ordinară a Consiliul Local al Municipiului Ploieşti va avea loc în data de 27 iulie 2011, începând cu orele 1400, la sala de şedinţe din cadrul Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1.     Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 21 iunie 2011.

2.     Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 28 iunie 2011.

3.     Întrebări şi interpelări.

4.     Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – domnului Dudulescu Marian Cristian – iniţiat de primarAndrei Liviu Volosevici.

5.     Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – copilului Costea George Gabriel – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

6.     Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  de  venituri şi cheltuieli  pe  anul  2011 al  Regiei   Autonome  de  Transport  Public  Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Radu Mateescu şi Gheorghe Sîrbu.

7.     Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  de  venituri şi cheltuieli  pe  anul  2011 al  Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu şi Constantin Popa.

8.     Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  de  venituri şi cheltuieli  pe  anul  2011 al  Clubului Sportiv Municipal Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu, Ion Iancu şi Constantin Popa.

9.     Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  de  venituri şi cheltuieli  pe  anul  2011 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Nicoleta Cătălina Bozianu, Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu şi Ion Iancu.

10.      Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  de  venituri şi cheltuieli  pe  anul  2011 al Spitalului Municipal Ploieşti - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Radu Mateescu si Gheorghe Sîrbu.

11.      Proiect de hotărâre privind  rectificarea  bugetului  de  venituri şi cheltuieli  pe  anul  2011 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti - iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu şi Constantin Popa.

12.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu şi de consilierii Gheorghe Sîrbu, Radu Mateescu, Ion Iancu şi Constantin Popa.

13.      Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi preţurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

14.      Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de cheltuieli indirecte şi a cotei de profit practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. - iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

15.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a modificarii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate al primarului, ca urmare a transformării a trei posturi de nivel inferior în nivel superior pentru funcţionarii publici care au promovat examenele – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

16.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Teatrului „Toma Caragiu” Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

17.      Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale Ploieşti, ca urmare a transformării unor posturi pentru funcţionarii publici care au  promovat examenul – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

18.      Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a modificării prevederilor Ordonanţei nr.63/2010 – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

19.      Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administratie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, din unităţile de învaţămînt preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

20.      Proiect de hotărâre privind execuţia branşamentelor de apă în cartierele Gheorghe Doja, Răfov, Găgeni, Bereasca şi a lucrărilor de extindere a reţelelor de apă în cartierul Bereasca – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

21.      Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiţii” al S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L pe anul 2011 – iniţiat de consilierii Ion Eparu şi Costel Horghidan.

22.      Proiect de hotărâre privind aprobarea listei beneficiarilor de subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, declaraţi eligibili în şedinţa comisiei din luna  ianuarie, 2011 – iniţiat de viceprimar Nicoleta Cătălina Bozianu.

23.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărării nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind insuşirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Valentin Marcu.

24.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărării nr.233/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Constantin Popa, Costel Horghidan şi Valentin Marcu.

25.      Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă din patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa şi Costel Horghidan.

26.      Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea poziţiei 849 din Anexa 1 la Hotărîrea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile in  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Constantin Popa si Costel Horghidan.

27.                 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărării Consiliului Local nr. 43/2007 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice şi serviciilor de interes local a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti - iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu, Costel Horghidan şi Constantin Popa.

28.                 Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărării nr.311/2010 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan.

29.                 Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan.

30.                 Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploieşti a unei părţi din imobilul Sala Sporturilor „Olimpia” situat în Parcul Tineretului din Ploieşti – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan.

31.                 Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” a terenului în suprafaţă de 2819 mp, situat în Ploieşti, Bulevardul Republicii nr. 138 – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Constantin Popa, Costel Horghidan, Iulian Bolocan.

32.                 Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Filip Constantin şi Filip Maria în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, str. Sabinelor nr. 4, bl. 6C, sc. A, ap. 2, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan.

33.                 Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Barbu Valentin Virgil şi Barbu Nicoleta în vederea extinderii apartamentului proprietate personală, situat în Ploieşti, str. Perşani nr. 7, bl. 92, sc. A, ap. 3, parter, prin edificarea unui balcon – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Valentin Marcu, Costel Horghidan, Iulian Bolocan.

34.                 Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Popescu Dănuţ – Dumitru şi Popescu Daniela – Loredana în vederea extinderii construcţiei proprietate personală situată în Ploieşti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 222, bl. 130B, sc. A, ap. 1, parter, prin realizarea unei căi de acces (trepte) – iniţiat de viceprimar Cristian Dumitru şi de consilierii Iulian Bolocan, Valentin Marcu şi Costel Horghidan.

35.                 Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere şi a chiriei aferente imobilului unde a funcţionat Grădiniţa nr. 35, situat în Ploieşti str. Maramureş nr. 27 - iniţiat de consilierii Adrian Lupu, Gheorghe Sîrbu şi Teodor Avramescu.

36.      Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru obiectivul ,, Refacere acoperiş Colegiul  Mihai Viteazul ” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

37.      Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Centrului judeţean de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Şcolii cu clasele I-VIII ,,Ioan Grigorescu” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

38.      Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Prahova, a corpului de clădire anexă a Şcolii cu clasele I-VIII ,,Radu Stanian” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

39.      Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitarea Parcului Memorial Constantin Stere” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

40.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Modernizare Cartier Peneş Curcanul” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

41.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Refacere sistem rutier Cartier Gageni” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

42.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Refacere sistem rutier Cartier Gh. Doja” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

43.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Refacere sistem rutier Cartier Rafov” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

44.      Proiect de hotărăre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reamenajare Parc Andrei Mureşanu” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

45.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reparaţii capitale parcări şi accese cuprinse între Bulevardul Bucureşti şi strada Barcăneşti şi între Bulevardul Bucureşti şi strada Industriei” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

46.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţie “Amenajare parcări cu dale ecologice zona nord, zona vest si zona central estică” -  iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

47.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Sistem vertical rotativ de parcare” – iniţiat de primar Andrei Liviu Volosevici.

48.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Ridicare restricţie de construire” avănd ca obiectiv  secundar  “Construire clădire birouri D+P+2-3, platformă parcare, împrejmuire, branşamente utilităţi” B-dul Republicii nr. 178, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Gabriel Ionescu,  Marius Mateescu, Florin Sicoie şi Gheorghe Popa.

49.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  ,,Ridicare restricţie de construire” avănd ca obiectiv  secundar  „Amplasare staţie distribuţie  GPL”str. Depoului nr. 16, Ploieşti – iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Gabriel Ionescu,  Marius Mateescu, Florin Sicoie şi Gheorghe Popa.

50.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Ridicare restricţie de construireavănd ca obiectiv  secundar  “Amplasare SKID  GPL şi cabina operator” str. Marin Brutaru  nr. 76, Ploieşti - iniţiat de consilierii Adina Gheorghe, Gabriel Ionescu,  Marius Mateescu, Florin Sicoie şi Gheorghe Popa.

51.      Diverse

Administraţie

hipodromPrimarul Andrei Volosevici promite renovarea hipodromului de trap din Ploieşti, singurul de acest fel din România. Săptămâna aceasta, Volosevici a făcut public proiectul după care va fi reabilitat hipodromul. Conform proiectanţilor, arena hipică va avea două piste – una de trap şi una de galop, heliport, restaurante, manej, loje private. Totul va costa, conform primelor calcule, 16 milioane de euro.

Read more: Proiect de 16 milioane de euro pentru Hipodromul din Ploieşti
Administraţie

primaria_ploiestiÎncepând cu data de 9 mai, ploieştenii vor avea la dispoziţie o linie telefonică gratuită prin care pot reclama dacă salariaţii Serviciului Public de Finanţe Locale (SPFL) Ploieşti  s-au comportat cu ei cum se cuvine, ori dacă tratamentul aplicat nu a fost pe placul clienţilor din municipiu.

Apelarea la numărul 0800.800.659 poate fi făcută de către orice ploieştean care este nemulţumit de felul în care angajaţii SPFL Ploieşti s-au comportat cu aceştia. Important de ştiu este însă că intervalul orar şi zilele în care puteţi reclama angajaţii SPFL este restrâns. Telefonul poate fi utilizat în timpul săptămânii de luni până joi între 8.00 şi 16.30 iar vinerea între 8.00 – 14.00.

Administraţie

caloriferMiercuri, 27 aprilie, a fost ultima zi în care operatorul Dalkia Termo Prahova a furnizat căldură în sezonul 2010 – 2011. Întrucât temperaturile au crescut simţitor, Dalkia a sistat, începând de joi, furnizarea de agent termic către ploieştenii racordaţi la sistemul centralizat de termoficare.

Tot miercuri, consilierii locali ploieşteni au aprobat creşterea tarifului suportat de cetăţeni pentru gigacalorie cu 18 lei, de la 122 la 140 de lei pe gigacalorie.

Administraţie

MDRT_Ministerul_Dezvoltarii_Regionale_si_TurismuluiJudeţul Prahova va primi 100 de milioane de euro prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI) derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. Prezentă marţi la Ploieşti Elena Udrea a declarat că din aceşti bani 50 de milioane de euro vor merge către repararea unor tronsoane de drum, celelalte 50 de milioane de euro fiind alocate către dezvoltarea infrastructurii de apă, canalizare ş.a.m.d.

Aproximativ 200 de kilometri de drumuri judeţene şi de interes local din Prahova vor fi reparate prin PNDI, a declarat Elena Udrea. Aceasta a adăugat că vor fi renovate cu prioritate acele tronsoane care fac legătura cu drumurile naţionale, drumurile care deservesc destinaţiile turistice, precum şi tronsoanele aflate în imediata apropiere a localităţilor foarte populate.

Administraţie

prefectura_prahova_cjPatru firme se „luptă” pentru obţinerea contractului de salubritate la Ploieşti, contract care valorează câteva zeci de miliarde de lei vechi pe lună. Astăzi au fost deschise ofertele firmelor interesate de preluarea contractelor de salubritate la Ploieşti.

Firmele
care au depus oferte sunt: actualul operator de salubritate Rosal, fostul operator de salubritate, Veolia, transformată între timp în Vitalia Servicii pentru Mediu, operatorul de salubritate Romprest şi Polaris. Primăria va încheia contracte cu operatori de salubritate care vor asigura serviciile de curăţenie şi colectare a gunoiului pe două zone.

Vitalia Servicii pentru Mediu a depus oferte în asociere cu alte companii de profil. Astfel, dacă va câştiga contractul, pentru zona A, Vitalia va lucra împreună cu Floricon, firma care asigură serviciile de salubritate în Câmpina, în vreme ce pentru zona B Vitalia a depus o ofertă în asociere cu SSB.

Cei patru ofertanţi şi-au propus să facă şi investiţii la Ploieşti în următorii cinci ani. Conform ofertei depuse, Vitalia Servicii pentru Mediu îşi propune investiţii în valoare de peste 18 milioane de lei pentru fiecare zonă. Rosal a propus investiţii de aproximativ 9 milioane de lei în fiecare dintre cele două zone, oferta Romprest include investiţii în valoare de 4,4 milioane de lei pe zonă, în timp ce Polaris este dispusă să investească cel mai puţin, respectiv 1,2 milioane lei pe zonă.

În ceea ce priveşte tarifele percepute populaţiei, acestea sunt sensibil diferite, în funcţie de operator, dar şi în funcţie de tipul de colectare, în sensul în care colectarea selectivă este mai ieftină decât cea a gunoiului nesortat.

După deschiderea ofertelor, care a avut loc astăzi, urmează etapa de evaluare a ofertelor, în care se va ţine cont de valoarea investiţiilor pe care şi le propun firmele, de tariful perceput populaţiei, primăriei şi agenţilor economici şi de redevenţa pe care operatorii sunt dispuşi să o achite către primărie din venitul lor anual. (Daciana Ilie)

Administraţie

asfaltBiroul de presă al Primăriei Municipiului Ploieşti anunţă, astăzi, începerea lucrărilor de reparaţii în centrul municipiului Ploieşti, pe strada Vasile Milea, lucrările urmând să se încheie în doar trei zile.

Totodată, primăria anunţă că, în această lună, se vor derula lucrări  de reparaţii curente şi întreţinere pe zece străzi din municipiul Ploieşti.

Iată lista străzilor pe care se vor desfăşura lucrările şi termenele de execuţie, conform contractului nr. 1645/24.01.2011 încheiat cu firma câştigătoare a licitaţiei,  SC CAST SRL.

Nr. Crt.

Strada

Dată

începere

Dată

finalizare

1.

Basarabilor

04.04.2011

05.04.2011

2.

Flamurei

04.04.2011

05.04.2011

3.

Vasile Milea

05.04.2011

07.04.2011

4.

Ştefan Greceanu

08.04.2011

08.04.2011

5.

I.Th. Grigore

09.04.2011

11.04.2011

6.

Brumărelelor

11.04.2011

12.04.2011

7.

Aleea Găgeni

13.04.2011

14.04.2011

8.

Cibinului

15.04.2011

16.04.2011

9.

Trotuş

20.04.2011

20.04.2011

10.

Arhip Nicolae

21.04.2011

21.04.2011


Primăria Ploieşti anunţă cetăţenii locatari din zonele arondate şantierelor în lucru că orice problemă aparută în perioada desfăşurării lucrărilor poate fi semnalată la numerele de telefon 0244 595063 - Dispecerat Primăria Ploieşti, 0721 624 604 – Liviu Gheorghiu, şef Serviciu Căi Rutiere şi Reţele Edilitare şi 0753 099 773 – Teodora Marin, director Direcţia Tehnic – Investiţii.

Administraţie

spitalulLuni, 2 aprilie, a fost ultima zi în care medicii şi asistenţii de la Centrul de Sănătate Urlaţi au mers la serviciu pentru a acorda îngrijiri pacienţilor. După o zi de rezistenţă în faţa deciziei Guvernului de a închide spitalul din Urlaţi, conducerea acestei unităţi sanitare a început, sâmbătă, externarea celor peste 70 de pacienţi care vineri erau internaţi în acest spital. Ultimii opt pacienţi au fost trimişi astăzi acasă.

Managerul spitalului şi autoritatea locală, care are în administrare Centrul de Sănătate Urlaţi, au decis să îi externeze pe pacienţi după ce vineri Guvernul a anunţat că spitalele trecute pe celebra listă care face parte din programul naţional de dezvoltare a reţelei de cămine de bătrâni nu vor mai putea încheia contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru decontarea serviciilor medicale.

Spitalul din Urlaţi este ultimul care se închide ca urmare a deciziei Guvernului. În afara porţilor închise rămân regretele a zeci de mii de pacienţi care primeau îngrijiri medicale în această unitate sanitară, dar şi regretele autorităţilor locale, care, în ultima perioadă,  au investit în acest spital, de la bugetul local, 600 000 de euro.

În interiorul acestui spital rămân peste 100 de angajaţi care nu ştiu dacă de mâine vor mai avea serviciu sau dacă vor fi şomeri, care nu ştiu încotro să se ducă. Un singur lucru ştiu acum angajaţii Centrului de Sănătate din Urlaţi: vineri vor organiza o acţiune de protest. Experienţa ne-a arătat însă că protestele oamenilor nu au nici un ecou în urechile celor care ne guvernează.

Administraţie

sos_salvati_spitalulVineri, 1 aprilie, Guvernul a făcut primul pas în cadrul programului considerat „de interes naţional” pentru dezvoltarea reţelei de cămine de bătrâni: a eliberat „spaţiile” în care vor funcţiona aceste cămine. Concret, bolnavii din spitalele care vor deveni aziluri de bătrâni au fot trimişi acasă, fără a se ţine cont dacă ar fi trebuit sau nu externaţi.

În Prahova, peste 72 de pacienţi internaţi în centrele de sănătate din Plopeni şi Urlaţi au plecat acasă. E drept, unii dintre bolnavi au primit recomandarea de a se transfera la alte spitale, însă nici un prahovean nu a acceptat să plece la alt spital. O situaţie aparte o are spitalul din Urlaţi. Conducerea acestei unităţi a refuzat să-i trimită pe pacienţi acasă sau la alt spital.

Externări pe bandă rulantă la Plopeni


La Centrul de Sănătate din oraşul Plopeni s-au făcut, vineri externări pe bandă rulantă. Toţi cei 40 de pacienţi internaţi în acest spital au primit fişele de externare. Unii dintre ei au primit, de asemenea, recomandarea din partea medicului de a fi transferaţi către alte spitale, întrucât starea lor de sănătate impunea acest lucru. Oamenii au refuzat transferul şi au semnat că preferă să plece acasă decât să fie transferaţi la alte spitale. Cei mai mulţi dintre ei au motivat că nu pot merge la spital la Ploieşti pentru că e departe, iar familiile nu au bani şi, prin urmare, nu îşi permit, să facă naveta şi s[ vină la ei cu câte ceva de mâncare.

„Nu ne-am asumat riscul să facem o cheltuială, în condiţiile în care nu ştim dacă o putem acoperi. Deocamdată, spitalul există, din punct de vedere legal. El nu a fost desfiinţat, dar în afara contractului cu CAS nu putem să asigurăm servicii medicale”, a spus managerul Centrului de Sănătate Plopeni, Mihai Baican. Centrul de Sănătate Plopeni avea 65 de paturi şi trei secţii, respectiv de interne, recuperare şi geriatrie, secţia de geriatrie fiind singura de acest fel din judeţul Prahova. Această unitate sanitară numără 60 de angajaţi.

La Bălţeşti
, aceeaşi situaţie

Nici protestele personalului angajat în spitale şi nici faptul că pacienţii au ieşit în stradă nu i-a convins pe guvernanţi să renunţe la decizia de a închide unele spitale. După ce marţi oamenii de la Bălţeşti au ieşit în stradă pentru a protesta împotriva reprofilării spitalului în azil de bătrâni, joi toţi cei 32 de pacienţi din centrul de sănătate de la Bălţeştiau fost externaţi.

Decizia de externare a fost luată de către conducerea spitalului din cauză că, de la 1 aprilie spitalul nu mai are contract cu Casa de asigurări de Sănătate, iar în lipsa acestui contract nu mai poate asigura servicii medicale celor internaţi.
Astăzi, angajaţii centrului de sănătate Bălţeşti s-au prezentat vineri la serviciu şi asigură asistenţă medicală cazurilor care reprezintă urgenţe. Spitalul din Bălţeşti are 55 de paturi, care erau repartizate de două secţii: medicină internă şi recuperare, medicină fizică şi balneologie. La acest spital lucrează peste 50 de angajaţi, dintre care patru medici şi 24 de asistenţi medicali.

Copiii din preventoriul TBC de la Buşteni, trimişi acasă

Tot joi, 51 de copii din Bucureşti şi din judeţele Prahova, Giurgiu, Vrancea, Ialomiţa au fost trimişi acasă din Preventoriul TBC Poiana Ţapului. Directorul DSP Prahova a afirmat că cei 51 de copii cu vârste cuprinse între doi şi 17 ani, sunt sănătoşi, dar erau cazaţi în Preventoriul TBC întrucât provin din familii unde sunt bolnavi de TBC şi se considera că au nevoie de „un anumit tip de profilaxie”.

Ei mergeau la şcoli din Buşteni, alături de elevii din acest oraş, dar nu primeau tratament. În primă fază, Direcţia de Sănătate Publică a intenţionat să îi trimită într-un centrul de acelaşi profil situat în Moldova. Ulterior, autorităţile au luat legătura cu familiile celor 51 de copii, iar aceştia au fost duşi la casele lor. Cei mai mulţi dintre ei s-au întors „acasă” într-o sărăcie cruntă, pentru că în cele mai multe dintre cazuri familiile care i-au reprimit acasă au serioase probleme financiare. Preventoriul TBC Poiana Ţapului are peste 30 de angajaţi şi funcţionează într-o clădire extrem de veche, care la un cutremur puternic s-ar face una cu pământul.

Conducerea spitalului din Urlaţi nu se dă bătută

Conducerea Centrului de Sănătate din oraşul Urlaţi, centru care se află de asemenea pe lista spitalelor transformate în cămine pentru vârstnici, a decis să nu externeze nici un pacient. Managerul Ion Preda a spus că, din punctul său de vedere, importantă este soarta bolnavilor. În plus managerul de la Urlaţi a mai spus că nicio autoritate publică nu a trimis către spital nicio notificare oficială prin care să solicite evacuarea spitalului.

„Dacă e dau dispoziţie să fie externat un pacient care moare la poarta spitalului, ce se întâmplă? Noi avem obligaţii faţă de aceşti pacienţi. Sunt oameni care au venit aici pentru că au nevoie de îngrijire medicală”, a declarat managerul Centrului de Sănătate Urlaţi, Ion Preda.

Ca şi în cazul celorlalte spitale aflate pe celebra listă cu „reprofilate”, Centrul de Sănătate Urlaţi nu mai are, de la 1 aprilie, contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Acesta a spus că vineri, în spitalul din Urlaţi sunt internaţi 72 de pacienţi.

Spitalul din Urlaţi are 88 de paturi, 112 angajaţi şi oferă servicii medicale in specialităţile: medicină internă, pediatrie, obstetrică şi ginecologie, neonatologie, chirurgie generală, A.T.I.,  O.R.L, oftalmologie, dermatologie şi psihiatrie, iar la acest spital sunt arondate 13 localităţi, cu peste 50 000 de locuitori. (Daciana Ilie)

Administraţie

Consilierul local Paul Palaş, aflat la al doilea mandat, care şi-a dat demisia din PDL ca urmare a presiunilor din partea conducerii PDL Ploieşti a fost înlocuit astăzi, funcţia sa de consilier fiind preluată de Nicolae Şuga.

palasŞedinţa de astăzi a Consiliului Local, în cadrul căreia Şuga a fost învestit, a fost boicotată de către consilierii PSD, care nu s-au aflat în sala de şedinţă. Aceştia anunţaseră că vor absenta de la şedinţă, în semn de protest faţă de faptul că  bugetul municipiului Ploieşti a fost votat fără a fi fost dezbătut în şedinţă publică. În plus, consilierii PSD au invocat, într-un comunicat dat publicităţii, posibilitatea declanşării de alegeri anticipate la Ploieşti.

Absenţa aleşilor locali ai PSD a fost subiectul ironiilor primarului Andrei Volosevici care, acuzat de către pesedişti de abuz în serviciu, s-a întrebat cu voce tare şi retoric, dacă asfaltările străzilor şi canalizarea făcute de către primărie reprezintă abuz în serviciu.

Joomla SEF URLs by Artio