Administraţie

Administraţie

primaria_ploiestiConsiliul Judeţean Prahova şi Consiliul Local Ploieşti au aprobat, ieri, bugetele pe anul 2011. Conform documentelor votate de membrii CL Ploieşti, cuantumul bugetului municipiului Ploieşti pe anul acesta este de aproape 430 de milioane de lei, acest buget fiind cu aproape 100 de milioane de lei mai mic decât cel de anul trecut. Pentru Consiliul Judeţean Prahova bugetul pe anul 2011, are o valoare de 340 de milioane de lei şi este cu aproape 50 de milioane de lei mai mic faţă de cel de anul trecut.


Dacă v-aţi întrebat vreodată de ce unele partide din Prahova s-au grăbit să-şi caute, să-şi anunţe şi încep să promoveze candidaţi la Primăria Ploieşti, dar nu şi pentru şefia Consiliului Judeţean, o simplă privire asupra celor două cifre poate fi un răspuns. Faptul că Ploieştiul are un buget mult mai mare decât cel al Consiliului Judeţean face Primăria Ploieşti o ţintă mult mai râvnită decât şefia Consiliului Judeţean Prahova. De altfel surse din interiorul partidelor de pe scena politică prahoveană spun că cele două partide şi finanţatorii lor se pregătesc să arunce în campanie sume impresionante, de ordinul zecilor, chiar sutelor de milioane de euro.
Administraţie

Autorităţile locale din Prahova nu sunt deloc încântate de propunerile Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte cu comasarea sau reprofilarea unităţilor sanitare şi transformarea lor în azile de bătrâni.

Memorii trimise la minister

În ultimele zile administraţiile din patru localităţi din Prahova unde există spitale care ar urma să fie comasate sau reprofilate, au depus la Prefectura Prahova memorii prin care arată că nu sunt de acord cu propunerile ministerului Sănătăţii.

Interesant este faptul că două dintre localităţile unde autorităţile locale se opun comasării sunt conduse de primari PDL.

spitalul_judeteanSpre exemplu, la Ploieşti administraţia condusă de Andrei Volosevici a anunţat Prefectura Prahova că nu agreează ideea comasării Spitalului de Boli Infecţioase, singurul spital de acest profil din judeţ, cu spitalul Municipal Ploieşti. În memoriul depus la Prefectură se arată că spitalul de boli infecţioase este de monospecialitate, deserveşte pacienţi din tot Judeţul Prahova şi nu ar trebui preluat de către Spitalul Municipal Ploieşti.

Nici primarul PDL din Azuga, Adrian Purcaru, nu este de acord cu ideea Ministerului Sănătăţii care vrea ca Spitalul de ortopedie şi traumatologie din Azuga să devină secţie exterioară a Spitalului Orăşenesc Sinaia.

Consiliile locale din Urlaţi şi Bălţeşti, unde există centre de sănătate pentru care ministerul sănătăţii a propus tranformareac în azile de bătrâni, au depus şi ele memorii prin care arată că vor ca spitalele să-şi păstreze personalitatea juridică şi să funcţioneze ca şi până acum.
Prefectul de Prahova, Adrian Dobre, a trimis cele patru memorii Ministerului Sănătăţii.

Ministerul face un pas înapoi
După ce au constatat că listele lor cu propuneri privind comasarea şi reprofilarea spitalelor au creat un val de nemulţumire la nivel naţional, cei de la Ministerul Sănătăţii bat în retragere. Astăzi, prefectul de Prahova, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, a ţinut să precizeze că a discutat cu secretarul de stat M.S., Anton Irimie şi că ministerul le transmite autorităţilor locale că deja celebrele liste reprezintă doar nişte idei, “o viziune” a ministerului asupra reorganizării sistemului sanitar. Cu alte cuvinte, ministerul a zis şi el, dar decizia aparţine autorităţilor locale.

Aceleaşi autorităţi locale trebuie să ţină însă cont de faptul că până la sfârşitul acestui an spitalele trebuie să primească acreditări în baza unor criterii care sunt multe, complicate dar mai ales foarte stricte şi care ţin de tot felul de aspecte, de la situaţia financiară până la felul cum arată infrastructura şi se asigură liniile de gardă în spital. Spitalele care nu vor obţine acreditarea nu vor putea încheia contracte cu Casa de Asigurăpri de Sănătate. Asta înseamnă că acele spitale neacreditate nu vor primi de la bugetul CAS bani pentru serviciile medicale, Care autoritate publică locală din Prahova îşi permite să susţină financiar un spital cu tot ce înseamnă cheltuieli, de la plata utilităţilor şi a salariilor până la decontarea medicamentelor, materialelor sanitare şi a consmabilelor? Asta da, întrebare. Răspunsul e mult mai scurt decât întrebarea: extrem de puţine. Poate chiar niciuna.

Daciana ILIE

Administraţie

Autorităţile publice locale, reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile (organizatii non profit, parohii, asociaţii şi cluburi sportive) din localităţile: Bucov, Valea Calugareasca, Albesti-Paleologu, Ciorani, Sălciile, Jilavele, Ceptura, Urlati, Iordacheanu si Gornet Cricov intenţionează să  depună, până pe data de 29.10.2010, proiectul cu titlul:
Grupul de Acţiune Locală „Valea Cricovului”. Proiectul urmăreşte acreditarea GAL-ului, în condiţiile Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa 4 LEADER, Măsura 431- Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului, Submăsura 431.1 - Construcţie parteneriate public private.

Obiectivul proiectului

îl constituie creşterea capacităţii de implementare a strategiilor de dezvoltare locală prin construcţia instituţională a unui parteneriat public –privat  (conform Ordonanţei nr. 26/2000) în spaţiul rural al judeţelor Prahova şi Ialomiţa pe teritoriul administrativ a 11 unităţi administrativ-teritoriale – 10 comune şi 1 oraş (Albeşti-Paleologu, Bucov, Ceptura, Ciorani, Drăgăneşti, Gornet-Cricov, Iordăcheanu, Sălciile, Urlaţi, Valea Călugărească, Jilavele), ce vor da posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.

Un alt obiectiv specific îl constituie  pregătirea Planului de Dezvoltare Locală al teritoriului vizat, conform cerinţelor Axei 4 LEADER, care va conduce la creşterea competitivităţii sectoarelor agricole şi forestiere, îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural, creşterea calităţii vieţii şi diversificarea activităţilor economice din acest spaţiu.

Teritoriul potenţialului parteneriat are o populaţie de 69.552 locuitori, fiind alcătuit din spaţiu rural şi oraşul Urlaţi, care are în componenţa sa, pe lângă oraşul propriu-zis şi alte 15 cartiere/străzi - Arioneştii Noi, Arioneştii Vechi, Cherba, Jercălăi, Mărunţiş, Orzoaia de Sus, Orzoaia de Jos, Schiau, Valea Bobului, Valea Crîngului, Valea Mieilor, Valea Nucetului, Valea Pietrei, Valea Seman şi Valea Urloii -  cu caracter rural. Teritoriul este omogen, constituindu-se de-a lungul Văii râului Cricovul Sărat, ce străbate judeţul Prahova din zona de centru, de la Est la Sud, vărsându-se în judeţul Ialomiţa. Suprafaţa teritoriului este de 586 km2, iar densitatea populaţiei este de 119 locuitori/ km2. Teritoriul are în componenţă şi un sit Natura 2000, respectiv Lacul Rodeanu din Comuna Jilavele, judeţul Ialomiţa, declarat astfel în anul 2007, prin Hotărârea Guvernului  nr. 1143 din 18/09/2007, ce are un diametru de 1, 1 km şi ocroteşte numeroase specii de floră şi faună.

Potenţialul parteneriat se compune dintr-un număr de 43 membri din care 12 publici (11 autorităţi publice şi o instituţie publică (Clubul Sportiv “Unirea Urlaţi”)) şi 31 reprezentanţi ai sectorului privat şi ai societăţii civile (20 parteneri privaţi din care 17 societăţi comerciale, o persoană fizică autorizată, 2 întreprinderi individuale; 8 ONG-uri, un sindicat şi 2 parohii) - acoperind un teritoriu cu 11 localităţi, 69.552 locuitori (la 1 Ianuarie 2010, conform Direcţiilor Judeţene de Statistică Prahova şi Ialomiţa), 586 km2. Procentul partenerilor publici în cadrul potenţialului parteneriat este de: 27, 91 %.

Detalii suplimentare pot fi furnizate de Primăria Oraşului Urlaţi – Primar Marian Măchiţescu, la telefon: 0244 – 271429, fax: 0244 – 270 010, e–mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. şi de doamna Rodica Chezan, Director Executiv Asociaţia „Intercom Cricov”, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Administraţie

Aşa cum anunţam acum o oră, primarul Ploieştiului a dispus detaşarea unor şefi ai direcţiilor subordonate Primăriei Ploieşti. Citiţi, în continuare, lista completă a schimbărilor din administraţia locală!Primarul municipiului Ploieşti, Andrei Liviu Volosevici, a dispus măsuri de reorganizare managerială, prin detaşare pe o perioadă de 6 luni, la nivelul Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, Contencios, al Direcţiei Evidenţă şi Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Ploieşti şi al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti.

Astfel, începând cu data de 15 iunie 2010, directorul Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, Contencios, Gaborfi Luminiţa, va ocupa funcţia de director al Direcţiei Evidenţă şi Valorificare Patrimoniu, iar Simona Dolniceanu va ocupa funcţia de director general al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti. Actualul director, Hodorog Gabriel, va fi şeful Serviciului Asistenţă Contribuabili, Relaţia cu Mass-Media, fiind numit temporar în funcţie publică de conducere.

Totodată, din data de 25.06.2010, şeful Serviciului Juridic, Contencios, Simona Albu, va prelua funcţia de director al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, Contencios, iar şef al acestui serviciu va fi Cătălin Dobrescu. Constantin Pietraru Brânduşa va fi şeful Serviciului Relaţia cu Asociaţiile de Proprietari, iar Chiva Daniela, în prezent şef al acestui serviciu,  va ocupa funcţia de şef al Serviciului Juridic, Resurse Umane, Autoritate Tutelară din cadrul Administraţiei Serviciilor, Sociale, Comunitare Ploieşti.

Administraţie

Primăria Municipiului Ploieşti, prin ADPP Ploieşti, aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul că o parte însemnată a materialului floricol plantat pe domeniul public, în perioada toamnă 2009 - primăvară 2010, a fost achiziţionat cu ajutorul sponsorizărilor din sectorul privat.

Astfel, companiile SC. Lukoil România (prin intermediul SC. Protector Total Service srl) şi Unilever au donat sumele de 4.000 lei şi respectiv 1.400 euro pentru achiziţionarea de material floricol, în scopul înfrumuseţării spaţiilor verzi din municipiu. Aceste sume au fost utilizate de ADPP Ploieşti pentru achiziţionarea primulelor şi a bulbilor de lalele, material săditor folosit în realizarea aranjamentelor florale din parcuri, grădini publice, rabate şi scuaruri.

În această săptămână, ADPP Ploieşti a primit din partea elevilor de la Liceul Economic “Virgil Madgearu” Ploieşti o donaţie constând în 100 puieţi arbori (mesteacăn, brad, molid şi plop) care vor fi îngrijiţi în pepiniera ADPP până la plantarea lor pe domeniul public, în toamna acestui an.

Administraţie

Primarul municipiului Ploieşti, Andrei Liviu Volosevici, a participat săptămâna trecută la inaugurarea Grădiniţei „Crai Nou”, situată pe Strada Bobâlna.

Imobilul în care funcţionează instituţia de învăţământ a fost construit din fonduri provenind din bugetul local, investiţia totală fiind de 1.100.000 lei. La Grădiniţa „Crai Nou” îşi desfăşoară activitatea 100 de copii împărţiţi în patru grupe de preşcolari.

„Noi, ca municipalitate, am făcut cel mai simplu lucru. Am construit o grădiniţă nouă. Partea cea mai grea vă revine dumneavoastră, cadrelor didactice. Lucraţi în fiecare zi cu aceşti copii, iar educaţia lor depinde de ceea ce faceţi. Vreau să vă spun în premieră că, până în 2012, Ploieştiul va avea trei noi grădiniţe, situate în toate cartierele oraşului. Am reuşit să fim introduşi în programul guvernamental pentru construirea de astfel de unităţi de învăţământ, există fonduri, iar în cel mai scurt timp vom demara proiectarea şi vom începe lucrările propriu zise”, le-a spus Andrei Volosevici, cadrelor didactice prezente la inaugurare.

Din estimările municipalităţii, la ora actuală deficitul de locuri pentru preşcolari în grădiniţele de stat este de aproximativ 1.500.

Administraţie

Politica este mai uşoară ca bucătăria. A recunoscut acest lucru Roberta Anastase, preşedintele Camerei Deputaţilor. Ploieşteanca noastră a coborat, astăti, în bucătăria Casei Poporului, dar nu în inspecţie, ci ca să pună mâna pe sucitor şi să facă foi pentru plăcintă cu mere, după cum anunţă ProTv.

Democrat-liberala a spus în plen mai fentezi, dar în faţa cuptorului încins şi a unui aluat dospit n-ai nicio şansă.

Acţiunea Robertei Anastase are legătură cu Ziua porţilor deschise la Parlament, aceasta dorind să primească vizitatorii cu o plăcintă cu mere făcută după reţeta bunicii ei. Anastase nu este la prima experienţă de acest gen, de a lungul carierei ei politice experimentând diverse reţete în bucătărie, uneori chiar pentru simpla plăcere a ziariştilor.

Intrarea în Parlament, între orele 10.00 - 16.00, este gratis, iar oaspeţii vor putea vedea şi alte săli decât cele puse la dispoziţia turiştilor în cursul anului.

Joomla SEF URLs by Artio