lucrari scoliÎncep tradiţionalele lucrări de igienizare şi reabilitare programate în timpul vacanţei de vară în unităţile de învăţământ din Ploieşti. Primăria a anunţat astăzi că a semnat contractele cu o asociere de firme care se va ocupa de aceste intervenţii la liceele, şcolile, grădiniţele şi creşele din municipiu. Pentru 2018, valoarea lucrărilor propuse se ridică la 2.144.000 de lei, fără TVA.

Printre cele mai frecvente lucrări, pe lângă igienizări şi schimbări de tâmplărie, se remarcă în acest an scoaterea lambriurilor. Măsura este luată de autorităţile ploieştene pentru obţinerea autorizaţiilor de securitate la incendiu, după ce experţii din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă au recomandat îndepărtarea de pe pereţii sălilor de clasă şi holurilor a acestor bucăţi din lemn, considerate un factor de risc în cazul unor eventuale incendii, cu potenţialul de a întreţine arderea.

"Primăria Ploiești, prin Direcția Tehnic-Investiții, informează că s-a finalizat procedura de achiziție publică pentru încheierea contractelor subsecvente de lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiu. Astfel, contractele respective sunt împărțite pe trei loturi, după cum urmează: Lot 1 - colegii și licee, Lot 2 - școli, Lot 3 - grădinițe și creșe. În acest context facem precizarea că Municipiul Ploiești a încheiat următoarele contracte subsecvente de lucrări de reparații curente:

-Pentru Lot 1 a fost încheiat un contract de lucrări cu Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L. – S.C. Nicons S.R.L. prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod S.R.L., în valoare de 800.000 lei, fără T.V.A.;

-Pentru Lot 2 a fost încheiat un contract de lucrări cu Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L. – S.C. Nicons S.R.L. prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod S.R.L., în valoare de 720.000 lei, fără T.V.A.;

-Pentru Lot 3 a fost încheiat un contract de lucrări cu Asocierea S.C. Fadmi Prod S.R.L. – S.C. Nicons S.R.L. prin lider de asociere S.C. Fadmi Prod S.R.L., în valoare de 624.610 lei, fără T.V.A.", se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Ploieşti.

"Lucrările de reparații curente propuse spre a fi executate, anul acesta, la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din municipiul Ploiești au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 121/25.04.2018, în funcție de alocația bugetară. Acestea vor fi executate etapizat, în funcție de eliberarea amplasamentului. În prezent, au fost emise ordine de începere pentru execuția lucrărilor prioritare, care se vor executa la unitățile de învățământ antepreșcolar, preșcolar și gimnazial și care vor viza următoarele tipuri de lucrări: igienizări (îndepărtare lambriu - conform cerinței ISU), montare tâmplărie PVC, hidroizolații, reparații instalații sanitare, canalizare, pluviale, electrice, etc.", au mai precizat autorităţile locale.

Vezi mai jos lista unităţilor de învăţământ propuse pentru lucrări în 2018:

LICEE:

C.N. „I.L. Caragiale”: reparaţie conduct apă rece şi hidranţi demisol; reparaţie instalaţie sanitară, igienizare baie cămin (ambele pentru clădirea din strada Gheorghe Doja); reparaţie trotuar gardă clădire; reparaţie instalaţie apă rece (ambele pentru sediul secundar din strada Romană);
C.N. „Mihai Viteazul”: reparaţie conduct apă rece curte; tâmplărie PVC, refacere glafuri;
C.N. „A.I. Cuza”: reparaţie acoperiş (zona vestiare), sală de sport şi igienizare vestiare; îndepărtare lambriu şi igienizare;
C.N. „Spiru Haret”: igienizare săli de clasă;
C.N. „Nichita Stănescu”: reparaţie hidroizolaţie; reparaţie pardoseală sală de sport;
C.N. „Jean Monnet”: reparaţie instalaţie electrică; reparaţie hidroizolaţie corp B;
C.T. „Lazăr Edeleanu”: igienizare clădire spălătorie (tâmplărie PVC); hidroizolaţie clădire ateliere; revizie instalaţie de încălzire;
Colegiul de Artă: igienizare; revizie instalaţie electrică;
C.E. „Virgil Madgearu”: îndepărtare lambriu şi igienizare; reparaţie gard şi conductă apă - clădire internat;
Liceul de Transporturi: reparaţii jgheaburi, burlane şi parazăpezi; igienizare săli de clasă şi săli de sport (inclusiv pardoseală);
C.T. „Elie Radu”: îndepărtare lambriu şi igienizare săli de clasă şi hol;
C.T. „Toma N. Socolescu”: reparaţie hidroizolaţie; înlocuire jgheaburi şi burlane;
Liceul „Sf. Andrei”: uşi batante hol corp B; împrejmuire;
Liceul „Victor Slăvescu”: igienizare grupuri sanitare (tâmplărie PVC, placare cu gresie şi faianţă); revizie instalaţie de încălzire;
L.T. „1 Mai”: reparaţie hidroizolaţie şcoală, cantină şi ateliere;
L.T. „Anghel Saligny”: reparaţie conductă alimentare cu apă; reparaţie pluviale, verificare glafuri;
L.T. „Ludovic Mrazek”: reparaţie instalaţie apă pluvială.

ŞCOLI:

Şc. „Radu Stanian”: reparaţii şi înlocuire uşi grupuri sanitare;
Şc. Nr. 19: repreraţii acoperiş;
Şc. „Toma Caragiu”: îndepărtare lambriu săli de clasă şi hol; igienizare săli de clasă (inclusiv parchet) şi hol;
Şc. „Elena Doamna”: reparaţii acoperiş corp B - etapa II; reparaţii faţadă corp A, B;
Şc. „Candiano Popescu”: reparaţii canalizare grupuri sanitare; revizie centrală termică; înlocuire uşi săli de clasă;
Şc. Nr. 13: reparaţii împrejmuire; igienizare;
Şc. „Grigore Moisil”: reparaţie hidroizolaţie terasa şcolii; igienizare;
Şc. „George Coşbuc”: reparaţii parţiale acoperiş; îndepărtare lambriu şi igienizare hol;
Şc. „Rareş Vodă”: ignifugare acoperiş; reparaţii (înlocuire uşi, faianţă şi vase WC) şi igienizare grupuri sanitare;
Şc. „Nicolae Titulescu”: reparaţie acoperiş şi sisteme de scurgere; reparaţie gard;
Şc. „Florin Comişel”: reparaţii săli de clasă;
Şc. „Sf. Vasile”: reparaţii acoperiş şi faţadă; asfaltare curtea şcolii (ambele pentru clădirea din Bd. Republicii); reparaţii scări exterioare (la clădirea de pe str. 8 Martie);
Şc. „Mihai Eminescu”: reparaţii pluviale etaj II; igienizare sala clasă (inclusiv parchet), reparaţii - acoperiş, vestiare, sală sport;
Şc. „Anton Pann”: îndepărtare lambriu hol şi igienizare etaj I, reparaţii gard;
Şc. „Ioan Grigorescu”: reparaţie hidroizolaţie; reparaţie grupuri sanitare;
Şc. „Sfânta Vineri”: reparaţie gard; revizie instalaţie electrică (corp clădire str. Stadionului);
Şc. „Andrei Mureşanu”: îndepărtare lambriu şi igienizare săli de clasă şi holuri; reparaţie canalizare, hidranţi şi coloană de apă;
Şc. „Henri Berthelot”: reparaţie canalizare, reparaţie hidroizolaţie sală de sport; igienizare sală de sport, săli de clasă şi holuri;
Şc. „Nicolae Bălcescu”: reparaţie instalaţie electrică - etapa II;
Şc. „Emil Palade”: reparaţie pluviale; îndepărtare lambriu şi igienizare hol - etapa II;
Şc. Nr. 22: reparaţie parţială hidroizolaţie; tâmplărie PVC;
Şc. „Nicolae Iorga”: hidroizolaţie şi tâmplărie PVC sală de sport;
Şc. „I.A. Bassarabescu”: revizie instalaţie electrică, revizie conductă apă subsol, canalizare; înlocuire/reparaţie parchet săli de clasă;
Şc. „Nicolae Simache”: reparaţie canalizare; îndepărtare lambriu şi igienizare;
Şc. „Ienăchiţă Văcărescu”: reparaţie gard; înlocuire lămpi electrice din clase.

Grădiniţe:

Grădiniţa nr. 2: reparaţii grupuri sanitare;
Grădiniţa nr. 4: refacere borduri deteriorate;
Grădiniţa nr. 5: reparaţii acoperiş; ignifugare;
Grădiniţa „Nichita Stănescu”: reparaţie faţadă;
Grădiniţa nr. 10: igienizare săli de clasă şi holuri, refacere glafuri, igienizare grupuri sanitare;
Grădiniţa nr. 14: igienizare;
Grădiniţa „Sf. Mihail şi Gavril”: reparaţii instalaţie termică subsol şi instalaţie sanitară subsol;
Grădiniţa „Cheiţa de Aur”: reparaţie centrală termică;
Grădiniţa „Scufiţa Roşie”: reparaţii instalaţie sanitară; anvelopare termică;
Grădiniţa „Căsuţa cu poveşti”: montare jgheaburi, burlane, parazăpezi; igienizare, tâmplărie PVC;
Grădiniţa nr. 20: reparaţie obiecte de joacă; revizie acoperiş, saceag şi montare jgheaburi;
Grădiniţa nr. 21: revizie instalaţie electrică; reparaţie instalaţii termice subsol;
Grădiniţa nr. 23: revizie instalaţie termică;
Grădiniţa nr. 24: reparaţie acoperiş (etapa II);
Grădiniţa nr. 26: reparaţie tâmplărie PVC; înlocuire gresie deteriorată;
Grădiniţa nr. 28: reparaţie parţială tâmplărie PVC; igienizare spaţiu administrativ;
Grădiniţa nr. 30: reparaţie hidroizolaţie; igienizare;
Grădiniţa nr. 32: tâmplărie PVC; igienizare spălătorie;
Grădiniţa nr. 33: reparaţii faţadă; reparaţii instalaţie termică bloc alimentar;
Grădiniţa „Rază de Soare”: reparaţii obiecte de joacă şi alei acces;
Grădiniţa „Sf. Mina”: igienizare sală mese parter;
Grădiniţa „Sf. Stelian”: îndepărtare lambriu şi igienizare; tâmplărie PVC;
Grădiniţa nr. 35: igienizare;
Grădiniţa nr. 38: reparaţie instalaţie termică şi sanitară subsol; montare uşi separatoare grupuri sanitare;
Grădiniţa nr. 39: reparaţie conductă termică şi conductă apă; montare parchet;
Grădiniţa nr. 40: înlocuire instalaţie de încălzire; igienizare săli de clasă (inclusiv parchet) şi holuri;
Grădiniţa nr. 43: înlocuire uşă grup sanitar;
Grădiniţa „Crai Nou”: reparaţie instalaţie electrică; reparaţii pluviale, hidroizolaţie; igienizare;
Grădiniţa nr. 47: reparaţie instalaţie termică subsol; igienizare săli clasă (inclusiv parchet);
Grădiniţa „Dumbrava Minunată”: reparaţie instalaţie electrică; asfaltare alei(zone asfalt spaţiu de joacă;
Grădiniţa nr. 50: revizie instalaţie electrică; igienizare;
Grădiniţa nr. 51: reparaţie instalaţie sanitară, igienizare grupuri sanitare;
Grădiniţa „Licurici”: tâmplărie PVC şi igienizare; împrejmuire.

CREŞE:

Creşa nr. 10: reparaţie hidroizolaţie; reparaţie poartă acces;
Creşa nr. 23: igienizare;
Creşa nr. 39: reparaţie hidroizolaţie;
Creşa nr. 40: reparaţie faţadă; reparaţie hidroizolaţie;
Creşa nr. 49: reparaţie hidroizolaţie şi instalaţie sanitară;
Creşa UPETROM: tâmplărie PVC.

Joomla SEF URLs by Artio