ANAF: Spațiul Privat Virtual este disponibil, de acum, și pentru persoanele juridice

Category: Economic Created: Friday, 02 June 2017 10:35

Serviciul Spațiul Privat Virtual a fost lansat și pentru persoanele juridice, la trei ani de când acesta este disponibil pentru persoane fizice. Ele poate fi accesat direct sau prin împuternicit, dar și de către entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.
Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în Spaţiul Privat Virtual cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică, cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică sau cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică.
Potrivit ANAF, prin Spațiul Privat Virtual contribuabilii au acces la informații privind - declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;
- cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de 1 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Serviciul de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, CP 050741 Tel : 021/ 387.1000/1105 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.anaf.ro atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea;
- acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
- documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;
- registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
- informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;
- informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;
- informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394;
- informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare.
Prin Spaţiul Privat Virtual contribuabilii au acces la "Situaţia obligaţiilor de plată la data de ....." – date ce sunt disponibile în SPV după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară.
Prin intermediul serviciului Buletin Informativ sunt comunicate o serie de informaţii publice cum ar fi: Calendarul obligaţiilor fiscale, Noutăţi legislative, Campanii derulate, Ghiduri fiscale, Comunicate de presă, Anunţuri privind actele administrativ-fiscale, Anunţuri de valorificare de bunuri din proprietatea privată a statului prin licitaţie, Anunţuri de valorificare a bunurilor sechestrate prin licitaţie, vânzare directă etc., Anunţuri de achiziţii bunuri şi servicii, Anunţuri de angajare, Anunţuri de interes general.

Contact

Pentru sesizări și ponturi, scrie-ne la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pe pagina de FACEBOOK a publicației, TWITTER sau GOOGLE PLUS.