Angajator: Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti – Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiesti (GAL Ploiesti)
Denumirea postului: Manager GAL (Cod COR 112029 - Manager)
Tipul contractului: Norma partiala, pe durata determinata, cu posibilitatea de prelungire
Locatia postului: Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

 

Cerinte obligatorii generale:
a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale uniunii europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) Are varsta minima prevazuta de normele in vigoare;
d) Are capacitate deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
g) Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

 

Cerinte obligatorii specifice:
1. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – min. 3 ani;
2. Studii/specializari in managementul de proiect si in accesarea fondurilor structurale si de coeziune europene si/sau in evaluare de proiecte, cu certificari atestate (reprezinta un avantaj);
3.Experienta in management / experienta anterioara in posturi similare – min. 2 ani;
4.Experienta in managementul proiectelor implementate prin Programul Operational Regional si Programul Operational Capital Uman;
5.Experienta in conducerea ONG;
6.Experienta in scrierea cererilor de finantare/scrisori pentru finantare minim cinci,dovedite cu contracte/adeverinte;
7. Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala;
8. Cunostinte avansate de operare PC;
9. Capacitate de planificare, capacitate de analiza si sinteza, capacitate de decizie.

Descrierea postului:
• Manageriaza activitatea GAL-ului;
• Ofera sprijin pentru stabilirea unui parteneriat intre sectorul public, sectorul privat si societatea civila;
• Lucreaza indeaproape cu facilitatorul comunitar pentru a mobiliza si a organiza comunitatea marginalizata;
• Este responsabil de pregatirea si organizarea sedintelor GAL;
• Participa la activitatile de informare, comunicare si animare a reprezentantilor institutiilor publice (de la nivel national, regional, judetean sau local), precum si a sectorului privat sau ONG-urilor si a altor reprezentanti ai societatii civile;
• Participa la actiunile de constructie institutionala si de creare/ participare la retele;
• Comunica si informeaza permanent membrii Adunarii Generale, C.D. al GAL, precum si mass-media si si publicul larg, mai ales prin e-mail, comunicate de presa, afise in zonele de interes;
• Sprijina activitatea de asigurare a cresterii numarului de membrii ai adunarii generale GAL;
• Indeplineste toate atributiile prevazute in Ghidul Conditii Specifice privind depunerea si selectia Strategiilor de Dezvoltare Locala – Etapa a III-a a mecanismului DLRC.

Continut dosar:
1. CV format Europass (original);
2. CI (copie conform cu orginalul);
3. Diplome, certificate, adeverinte, contracte/carte de munca, care sa ateste informatiile prezentate in CV, referitoare la nivelul de studii/specializari si experienta profesionala specifica (copie conform cu originalul);
4. Adeverinta medicala apt pentru munca, original, eliberata cu cel mult 6 luni inainte de data participarii la interviu (original);
5. Cazier judiciar sau o declaratie pe proprie raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza, cu obligatia de a completa dosarul cu cazierul judiciar pana la data semnarii contractului (original);
6. Scrisoare de intentie (original).
Persoanele interesate pot trimite dosarul in format fizic la adresa: Municipiul Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 2, intrarea G sau in format electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pana la data de 29 octombrie 2018, ora 11.00.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la: 0753098148 si 0725210544

Adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pagina de facebook: www.facebook.com/galploiesti

Joomla SEF URLs by Artio