CARTE DE VIZITĂ IMPRESIONANTĂ. O carieră de aproape jumătate de secol în industria de prelucrare a țițeiului, un nume cunoscut și respectat atât în țară, cât și peste hotare – acesta este Alexandru Nicolcioiu. Atât din poziția de fost director al rafinăriei Petromidia Năvodari / membru al Consiliului de Administrație al companiei între 1979 și 2016, cât și din cea de actual consilier al CEO-ului KMG International, grup care deține Rompetrol Rafinare, viața lui Alexandru Nicolcioiu se identifică cu istoria complexă a industriei de rafinare din România. În decursul celor peste 45 de ani de activitate profesională, Alexandru Nicolcioiu a trăit momentele de vârf – construirea colosului Petromidia, declinul postdecembrist, dar și revirimentul spectaculos din prezent. 

  • Salvată în anii 90 de la lichidare, rafinăria din Năvodari a intrat în 2001 în familia Rompetrol.
  • Din 2007, odată cu preluarea de către Grupul KMG International a pachetului majoritar de acțiuni, rafinăriile Petromidia și Vega au devenit parte integrantă din același grup, dezvoltându-se într-o sinergie perfectă.
  • De atunci, cele două rafinării-surori înregistrează, an de an, performanțe importante, ambele fiind beneficiarele unei strategii investiționale masive, de sute de milioane de dolari, în scopul modernizării instalațiilor, eficientizare operațională și scăderea continuă a impactului asupra mediului.
  • Am încercat să aflăm, de la Alexandru Nicolcioiu, detalii despre trecutul tumultos al acestei industrii și câteva gânduri legate de viitorul industriei petroliere, în interpretarea unui veritabil profesionist în domeniu.

Până în 1989, România avea 11 rafinării care funcționau consolidat, ca flux tehnologic, fiind ca o singură rafinărie

Reporter: Sunteți un profesionist cu state vechi în industria petrochimică. Ați asistat la construirea Petromidia Năvodari, de la identificarea amplasamentului, la mijlocul anilor 70, pornirea instalațiilor din 79, până astăzi, când ocupați funcția de consilier al CEO-ului KMG International. Cum arăta industria petrochimică românească acum aproape jumătate de secol?

Alexandru Nicolcioiu: Da, eu lucrez în acest domeniu de activitate din 1975, deci anul acesta fac 45 de ani de activitate în industria de prelucrare a țițeiului. Coloana vertebrală a activității mele a fost rafinăria de la Petromidia, dar încă de când rafinăria Vega s-a integrat în singergie totală, în 2001, cu rafinăria de la Midia, am avut responsabilități pe ambele rafinării in diverse funcții pe care le-am avut, de Director General, Vice Președinte la nivelul grupului Rompetrol, membru în Consiliul de Administratie, iar din 2016 sunt Consilierul pe probleme de producție al Directorului General din cadrul grupului KMG International.

Revenind la întrebarea dumneavoastră, încă de la începerea prelucrării țițeiului în România, numele rafinăriei Vega a fost în prim-plan, rafinăria existând încă din anul 1905. Odată cu dezvoltarea activității de prelucrare în Romania, până în anul 1989 în România funcționau 11 rafinării. Ca flux tehnologic, cele 11 rafinării reprezentau practic o singură rafinărie consolidată la nivelul țării, care prelucra în jur de 32.000.000 de tone țiței, Vega făcând parte din acest cerc de transfer de producție și materie primă între unități.

Reporter: Ce rol avea Vega în acea perioadă?
Alexandru Nicolcioiu: Încă de la început, Vega producea bitum, producea diverse uleiuri specifice, producea anumiți solvenți. Sigur, la niște capacități mult mai mici în acea perioadă, având în vedere că și structura de materii prime era alta față de ceea ce există acum. Avea transferuri de materii prime către Brazi, avea transferuri de materii prime către rafinăria de la Teleajen, primea țiței și avea și produse finite și produse semifabricate pe care le transfera rafinăriilor din zonă. La un moment dat, sigur, sistemul de prelucrare țiței în Romania s-a restructurat. Mai sunt acum active cele 3 rafinării – Midia, Brazi și Teleajen, instalațiile din complexul Vega fiind total integrate în fluxul tehnologic al rafinăriei de la Petromidia.

„Vega nu mai prelucrează țiței de foarte multă vreme. Astăzi, este singurul producător de bitum din România”

Vega prelucrează semifabricate care se transferă de la rafinăria Petromidia către rafinăria Vega, semifabricate care constau în reziduri de vid din care se obține bitum, Vega fiind singurul producător din Romania de bitum. Producția de bitum în România a crescut simțitor ajungând ca în anul 2019 să producem 120 mii tone de bitum. Practic reprezintă cam 25% din consumul de bitum din România.
În 2019, Vega a avut o producție record de normal hexan - în jur de 90+ mii de tone de normal hexan, care se folosește atât în industria alimentară, cât și în industria petrochimică. Cea mai mare parte din hexan se exportă pe piețele europene și non-europene. De asemenea, Vega produce solvenți specifici care se exportă pentru industria de larg consum în diverse nevoi pe care le folosesc cei care primesc solvenții de la rafinăria Vega.

Reporter: Bun, înțeleg că rafinăria Vega are un profil de producție unic, pe anumite segmente, la nivel național. De asemenea, nu mai prelucrează țiței. Există, însă, o dezbatere vie, la nivelul comunității locale, în legătură cu problematica protecției mediului înconjurător. Cum se implică reprezentanții companiei dumneavoastră în gestionarea acestei chestiuni?

Alexandru Nicolcioiu: Sigur, există o dezbatere importantă în ceea ce privește problematica mediului. Încă de la început, atât pe platforma Midia cât și pe platforma Vega, grupul KMG International s-a implicat total în rezolvarea problemelor de mediu, ca să evităm orice efect asupra populației, asupra cetățenilor și asupra salariaților noștri. Vă asigur că urmărim permanent încadrarea în normele de mediu.

Există foarte multe investiții dedicate protecției mediului. În ultimii patru ani, de exemplu, s-au investit în Vega, numai în probleme de mediu, în jur de 16 milioane de dolari, într-un sistem pe care noi îl numim „sistem de recuperare vapori”. Instalația este gândită să recupereze vaporii ce rezultă în perioada de încărcare pe cisterne auto și pe cisterne de cale ferată, și practic ne încadrăm în condițiile de compuși organici volatili pe care le prevăd autorizațiile integrate de mediu. De fapt, emisiile acestor vapori sunt cu mult sub limita permisă. Investiția aceasta ne-a costat în jur de 2 milioane de dolari, este o tehnică modernă, cu sistem de control online asupra compușilor organici volatili și de benzen. De asemenea, pentru a putea să respectăm condițiile de mediu în ceea ce privește emisiile de benzen și substanțe organice volatile în atmosferă, am prevăzut montarea unor sisteme de membrane plutitoare la rezervoarele care au scopul de a depozita aceste produse volatile.

Avem un program accelerat de montaj, avem deja montate membrane la 22 rezervoare, urmează în următoarele luni să mai montăm la încă 5 rezervoare, așa că, până la sfârșitul anului, vom avea în jur de 27 de rezervoare asigurate. Practic, vorbim despre complexul total de rezervoare care să fie prevazute cu aceste membrane.

Fac mențiunea că suntem într-o permanentă verificare și control din partea Agenției de Mediu și din partea Gărzii de Mediu. Le-am prezentat această situație, le-am transmis programul nostru de îmbunătățire și urmărim tot timpul evoluția benzenului în atmosferă. Spre exemplu tot acest sistem de membrane pe care l-am montat și îl finalizăm ne costă în jur de 1.9 – 2 milioane de dolari, dar este oportun și este necesar să facem acest lucru. Menționez că rezervoarele care sunt acum în pregătire pentru a li se monta membrane sunt oprite, acestea urmând să fie puse în funcțiune de-abia după montarea membranelor. Le-am scos din funcțiune le facem toate verificările necesare, le comandăm membranele noi, și nu vor fi ultilizate până când nu li se vor monta membranele ca să evităm orice potențială emisie de substanțe organice volatile în atmosferă. Este un program ambițios și este menționat și în autorizația integrată de mediu.

Fiecare proiect care se implementează la Vega are în spate tehnologii legate de respectarea condițiilor de protecția mediului

Reporter: Știm că Grupul KMG International și Rompetrol implementează o serie de proiecte de mediu care sunt în desfășurare la nivelul rafinăriei Vega, și nu numai. Aș vrea să vorbim un pic despre acest aspect legat de preocupările grupului în ceea ce privește componenta de mediu.

Alexandru Nicolcioiu: La rafinăria Vega, cea mai mare parte a investițiilor care se fac și care se vor face sunt în contact direct cu rezolvarea atât a problemelor de producție, de capacitate, dar sunt 100% integrate și cu respectarea condițiilor de mediu. Orice proiect care se elaborează are în spate tehnologie care să respecte condițiile de mediu din zonă, să nu depășească benzenul mai mult de 5 micrograme normă pe metrii cubi, hidrogenul sulfurat să nu depășească 15 micrograme normă metrii cubi.

În jurul rafinariei Vega noi avem montate tot prin investițiile realizate de către Rompetrol - în jur de 500.000 de dolari - două stații de monitorizare cum le numim noi “RP1 si RP2” montate una la podul care trece râul Dâmbu și o altă stație de monitorizare în Țânțăreni. Aceste două stații de monitorizare practic sunt legate online cu Agenția de Mediu și cu Garda de Mediu, și sunt legate online și în rafinărie. Operatorii din fiecare schimb urmăresc evoluția acestor valori și chiar prin instrucțiunile de operare au prevăzut ca situație în care constată că este o tendință de creștere să ia măsuri în instalații prin schimbarea anumitor fluxuri, prin reducerea debitului de prelucrare.

Reporter: Deci există o comunicare permanentă atât în interior cât și cu autoritățile de mediu?

Alexandru Nicolcioiu: Sigur că aceste două stații, cât și stațiile din oraș, cumulează informațiile din toată zona Ploieștiului. Sigur că indiferent că este de la Vega sau că nu este de la Vega, noi observând parametrii nu ne punem problema “Nu iau nicio măsură că nu este de la mine!” – ba din contră, automat acționăm ca să reducem aceste noxe.

Obiective în cadrul reviziei generale: reducerea la maxim a potențialelor emisii

Am fost într-o revizie generală cu instalațiile de bitum și DV, instalații pe care le-am repornit la începutul lui Martie, am făcut și aici o modernizare specială la una din părțile componente a instalației de bitum, ca să putem să reducem la maximum potențialele emisii de hidrogen sulfurat.
Vom introduce si o substanță specială care să distrugă hidrogenul sulfurat, ca să nu mai avem hidrogen sulfurat nici în aer nici în apă, vom experimenta, este un proces pe care îl experimentăm acum și pe care l-am experimentat anul trecut și pe care îl implementăm industrial anul acesta.

Emisii cu mult sub cotele maxime impuse de mediu

Reporter: Să mai vorbim despre preocuparea legată de mediu. Ce alte investiții prognozați în viitorul apropiat, la Vega, în vederea reducerii amprentei asupra mediului?

Alexandru Nicolcioiu: Legat de funcționarea rafinăriei Vega și respectarea condițiilor de mediu, la instalația de distilare în vid vom schimba cuptorul care este de foarte multă vreme, de 70-80 ani, cu un cuptor modern care să respecte toate condițiile tehnologice și de siguranță în funcționare și condițiile de mediu.
Am finalizat tot în anul 2019, un proiect prin care trebuie să asigurăm emisii de NOx de maxim 100 miligrame normă metrii cubi de aer. Acest cazan de aburi, care produce aburii necesari rafinăriei Vega și care este modernizat astfel încât în testul pe care l-am realizat de 72 ore Nox-ul, oxizii de azot, chiar dacă condiția de mediu este de 100 miligrame pe normă metrii cubi începând din 30 iunie 2020 suntem undeva la 80 miligrame normă metrii cubi.
Putem spune că suntem la faza în care investițiile pe care le-am realizat vor avea un impact din ce în ce mai scăzut asupra arealului în care ne desfășurăm activitatea. Ca proiecte viitoare vorbim de această investiție, de peste 4 milioane de dolari pentru acest cuptor pe care îl vom pune în funcțiune în Martie 2021, asigurând și mărirea capacității de producție la instalație bitum. Țelul nostru este să ajungem la 140 mii tone de bitum pe an - rutier sau destinat construcțiilor.

Reporter: Vega Ploiești este singura unitate de producție din România care produce bitum rutier?

Alexandru Nicolcioiu: Da, este singura unitate din România. Înainte de 1990 mai era bitum la Arpechim Pitești, rafinărie care acum nu mai functionează, se mai producea bitum la Steaua Română. Indiferent dacă mașinile sunt pe benzină, motorină sau electrice ori cu orice alt sistem de propulsie, ele trebuie să circule pe șosele, să circule pe autostrăzi. Încă nu s-au inventat mașinile zburătoare, deci consumul de bitum în continuare va fi utilizat pentru construcția de drumuri și autostrăzi.

Industria pe orizontală și zeci de mii de locuri de muncă asigurate

Reporter: Vorbind despre responsabilitatea față de comunitate, cum priviți în viitor acest parteneriat între unitatea de producție din Ploiești și societate? Cum va arăta viitorul, din aceasta perspectivă?

Alexandru Nicolcioiu: În epoca actuală, trebuie să fie asigurate garanții palpabile ca această industrie să aibă impact cât mai redus asupra comunității. Pe de altă parte, obiectivul de la Ploiești și cel de la Midia fac parte, totuși, dintr-o industrie care este la baza dezvoltării, pe orizontală, a tuturor activităților din Romania cât și din lume. Practic, asigurăm locuri de muncă nu numai pentru salariații din Vega și din rafinăria Petromidia.

Pe orizontală se asigură locuri de muncă pentru cel puțin 20-30 mii de salariați. Din momentul în care sosește vaporul în Portul Midia și până când se vinde bitumul de la Vega, au de lucru și cei care exploatează, au de lucru și cei care transportă țițeiul, au de lucru cei care îl prelucrează, cei care transportă produsele petroliere, cei care transportă bitumul, cei care folosesc bitumul și așa mai departe. În masa asfaltică care se utilizează pentru turnarea drumurilor și a străzilor, bitumul este o componentă de 2%. Dați-vă seama că 120.000 de tone de bitum, reprezentând 2% din total, dacă facem un calcul, rezultă aproximativ 6 milioane de tone de masă asflatică prin care se consolidează drumuri din toată România. Din punct de vedere al locurilor de muncă asigurăm, până se asfaltează drumul, o enormă oportunitate de lucru acestor oameni și, cu astfel de volume, angajatorii pot crea zeci de mii de locuri de muncă în toată România.

Reporter: Ce mesaj le transmiteți cetățenilor municipiului Ploiești și, mai ales, celor care locuiesc în vecinătatea rafinăriei Vega?

Alexandru Nicolcioiu: Atât eu cât și conducerea grupului KMG International, împreună cu reprezentanții Vega sau Petromidia, putem da asigurări certe reprezentanților societății civile, că rolul nostru aici este să respectăm cu strictețe toate condițiile legale de funcționare și comunitatea în care ne desfășurăm activitatea.

Din partea companiei noastre există o deschidere permanentă la dialog cu reprezentanții comunității.

Mulți dintre angajații noștri sunt procuratori de imagine pozitivă și contribuie, prin activitatea pe care o desfășoară ca lucrurile să fie comunicate normal și real, menținând astfel o relație corectă cu comunitățiile învecinate. Tineți minte, a fost fenomenul Poeniței, când a fost o ploaie torențială. Noi ne-am implicat și am reușit să rezolvăm toate problemele celor care au fost afectați de acele inundații. Sperăm să nu se mai întâmple astfel de situații. Ne luăm permanent măsuri de siguranță suplimentare pentru a preîntâmpina orice ține sau nu de noi, în scopul asigurării unei siguranțe absolute în ceea ce privește comunitatea limitrofă.
Suntem preocupați totalmente ca operațiunile noastre să se desfășoare în condiții normale, cu respectarea tuturor normelor în ceea ce privește siguranța angajaților, a comunității și protecția mediului înconjurător.

Reporter: Vă mulțumim!

Joomla SEF URLs by Artio