S.C. TERMENE JUST SRL, cu sediul in localitatea Ploiești, str. Nicolae Titulescu, Nr.32, Județul Prahova, Romania, tel: 0344 803 100, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Beneficiar în cadrul Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020, AXA prioritara 2, Actiunea 2.2.1. ,,Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii”, titlu proiect „TERMENE_AI_360 - platforma inovativa pentru analiza automata a datelor si informatiilor pentru afaceri”, cod SMIS 129271, organizează procedura competitiva pentru atribuirea contractului de servicii privind Achizitie Servicii de consultanta in domeniul inovarii privind accesul la noi tehnologii si organizarea activitatii de C&D in vederea integrarii activitatilor de cercetare in planurile operationale ale societatii COD CPV: 73210000-7 contract ce se va derula pe o perioadă de 30 luni.

Implementarea se va face la sediul societatii TERMENE JUST SRL din localitatea Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr.32, Judetul Prahova.
Valoarea estimată a contractului este de 569.045,80 lei fara TVA.
Mentionam ca pretul contractului nu poate fi ajustat.

Plata
Plata se va face prin virament in contul operatorului economic in termen de maxim 90 de zile de la receptia si acceptarea la plata a serviciilor inclusiv prin mecanismul Cererii de Plata specificat in OUG40/2015.
Evaluarea ofertelor se va face cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/08.08.2016, in vederea respectarii principiilor transparentei, economicitatii, eficientei si eficacitatii.

Ofertele cu valori mai mari decat cea estimata vor fi respinse.
Criteriul de atribuire – oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic pentru beneficiar.
Oferta castigatoare va fi cea cu cele mai multe avantaje, tehnice si financiare, pentru realizarea activitatii proiectului. Ofertantul va depune doar o singura oferta individuala.

Daca se va depune o singura oferta aceasta va fi declarata castigatoare daca va indeplini toate conditiile tehnice si financiare prevazute in prezentul anunt si in caietul de sarcini.
Specificatiile tehnice sunt anexate prezentei invitatii.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este: 14.09.2020, ora 12:00 Ofertele se vor depune personal sau se vor transmite prin posta / curier la sediul societatii TERMENE JUST SRL din localitatea Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr.32, Judetul Prahova.
Termenul pentru solicitarea eventualelor clarificari este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor iar raspunsul la solicitarea de clarificari va fi transmis in maxim 3 zile de la data solicitarii de clarificari.
Data de deschidere a ofertelor este: 14.09.2020, ora 14:00 la sediul societatii TERMENE JUST SRL din localitatea Ploiești, Str. Nicolae Titulescu, nr.32, Judetul Prahova.
Informatii suplimentare se pot obtine la adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Persoana de contact este Iozefina Modrescu, tel. 0344 803 100

Manager de proiect:
Ionut - Silviu Fodoca

termene anunt inovare
termene anunt inovare 2 2
Joomla SEF URLs by Artio