faliment firmeCreşterile salariale - primele, sporurile sau bonusurile - din regiile autonome sau companiile de stat vor fi limitate la cel mult 60% din sporul de productivitate a muncii. Potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă al Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul intenţionează să menţină şi anul viitor interdicţia de a acorda tichete de masă, tichete-cadou sau de vacanţă către bugetari, dar şi indemnizaţii lunare reparatorii pentru o categorie de revoluţionari.

TRANSPORT FEROVIAR

De asemenea, Guvernul va limita, în continuare reducerile de tarife sau, după caz, gratuităţile la transportul feroviar în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple. Aceste drepturi nu au mai fost acordate începând cu anul 2009, relatează realitatea.net. va limita şi anul viitor

INSTITUŢII PUBLICE ŞI AUTORITĂŢI LOCALE

Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi a serviciilor de ambulanţă, nu vor acorda nici anul viitor tichete de masă, tichete-cadou şi tichete de vacanţă pentru angajaţi.

REVOLUŢIONARI

Nu se vor acorda, în 2014, nici indemnizaţiile lunare reparatorii destinate unei anumite categorii de revoluţionari, prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

Indemnizaţia era destinată persoanelor care au obţinut titlul de „Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite", atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie 1989, au mobilizat şi condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie. De aceleaşi drepturi ar fi trebuit să beneficieze şi copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadraţi în nici o formă de învăţământ ori nu realizează venituri, din motive neimputabile lor, mai explică sursa citată.

CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNCĂ

Proiectul mai prevede şi negocierea contractelor colective de muncă. Aceasta va fi realizată după aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, în limitele bugetelor de venituri şi cheltuieli.
Câştigul mediu brut lunar pe salariat este calculat ca raport între cheltuielile de natură salarială şi numărul mediu de salariaţi/numărul de luni aferente.

În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli, în fiecare din ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Prin excepţie, operatorii economici, care datorită specificităţii activităţii desfăşurate, concentrează realizarea acesteia într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, cu aprobarea ordonatorului principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea, sau în portofoliul cărora se află.
Limita de cheltuieli se calculează ţinând cont de numărul de luni pentru care a fost aprobat ultimul buget de venituri şi cheltuieli.

SANCŢIUNI

Ordonanţa stabileşte sancţiuni cu amenzi contravenţionale între 5.000 şi 10.000 de lei pentru nedepunerea în termen a bugetelor către autorităţile centrale sau locale competente, pentru nerespectarea limitelolor de cheltuieli stabilite pentru execuţia bigetară sau depăşirea nivelului plăţilor restante aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, mai precizează sursa citată.
În cazul depăşirii limitelor de cheltuieli stabilite pentru perioada până la aprobarea bugetului pe anul curent, amenda contravenţională poate ajunge chiar la diferenţa dintre limita de cheltuieli şi cheltuielile efective realizate.

Joomla SEF URLs by Artio