Parlamentarul PNL de Prahova Roberta Anastase a lansat recent, în consultare publică, proiectul "Autobuzele elevilor", o inițiativă care reglementează utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/ gimnazial.

Inițiativa se referă la proiectul de Lege pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/ gimnazial, dar totodată își propune și completarea art. 6 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

"Am realizat proiectul de lege privind utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/ gimnazial. Intenționez să-l depun la Camera Deputaților pentru dezbatere și adoptare. Scopul meu este acela ca, odată cu adoptarea acestei legi, toți elevii care vor beneficia de transport gratuit din partea municipalităților, să se bucure de condiții optime, în deplină siguranță, de acasă până la școală și retur.Printre altele, proiectul prevede ca în fiecare mijloc de transport destinat exclusiv elevilor să fie prezent un polițist local care să-i supravegheze pe copii, pentru prevenirea unor posibile incidente", a anunțat deputatul liberal Roberta Anastase.

O astfel de inițiativă a fost implementată deja, la nivel local, în municipiul Cluj-Napoca.

Prevederile incluse în proiect, care ar urma să fie aplicate la nivel național, au reușit să mobilizeze parlamentari prahoveni din mai multe partide politice. Potrivit observatorulph.ro, inițiativa se bucură de susținere din partea parlamentarilor PSD Rodica Paraschiv, Andreea Cosma, Laura Moagher și Răzvan Ursu, a deputatului PNL George Ionescu, a deputatului ALDE, Grațiela Gavrilescu, a deputatului USR, Dan Rădulescu și a reprezentantul minorității elene, Dragoș Zisopol.

Proiectul poate fi citit mai jos:

LEGE

pentru utilizarea autovehiculelor școlare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învățământului primar/ gimnazial precum și pentru completarea art. 6 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Art. I - (1) Prezenta lege reglementează condițiile generale în care pot fi utilizate autovehicule școlare de transport public local al elevilor din ciclul învățământului primar/ gimnazial în scopul exclusiv al transportului elevilor din comunitate către și dinspre unitățile de învățământ.

(2) Transportul elevilor cu autovehiculele școlare prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de autoritățile publice locale și este gratuit.

Art. 2 - (1) Utilizarea autovehiculelor şcolare pentru transportul elevilor din ciclul învățământului primar/gimnazial este permisă doar dacă acestea îndeplinesc condițiile generale prevăzute la Capitolul II Secțiunea 1 - Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Cheltuielile implicate de îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) cad în sarcina autorităților publice locale și sunt suportate din bugetul local

Art. 3 - Pentru autovehiculele prevăzute la art. 1 alin. (1) Consiliul Local stabileşte: orarul de funcționare, traseul, numărul de elevi transportați într-o cursă şi numărul de curse efectuate zilnic, pe durata desfășurării cursurilor anului școlar curent. Numărul elevilor transportați într-o cursă nu poate depăşi numărul locurilor. Numărul de curse efectuate zilnic se face cu consultarea şi cu avizul autorităților publice locale.

Art. 4 - La stabilirea orarului de funcționare se vor avea în vedere:

 • a) orele de începere a cursurilor;
 • b) timpul necesar parcurgerii traseului;
 • c) starea drumurilor;
  d) condițiile meteo în funcție de anotimp;
  e) numărul de curse efectuat de respectivul mijloc de transport;
  f) orice alt factor care poate influența orarul de funcționare.

  Art. 5 - (1) Traseul cu stațiile de îmbarcare şi debarcare pentru elevi va fi discutat şi propus spre aprobare Consiliilor locale

  (2) Stațiile de îmbarcare – debarcare pentru elevi, aflate pe diferite tipuri de drumuri (comunal, orăşenesc, județean, local,), necesită acordul Autorității Rutiere Române, pentru a fi considerate stații pentru îmbarcare – debarcare persoane.

  (3) Stațiile de îmbarcare - debarcare precum şi orele de îmbarcare - debarcare vor fi trecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului auto (dus şi întors).

  (4) Îmbarcarea – debarcarea elevilor se va realiza doar în stațiile special stabilite în acest sens. Pentru îmbarcarea – debarcarea elevilor în alte locuri decât cele stabilite și pentru orice eventual incident petrecut cu această ocazie, va fi răspunzător direct conducătorul auto și/sau persoana care decide acest lucru.

  (5) Însoţirea elevilor în autovehiculele școlare în scopul supravegherii acestora şi a asigurării condițiilor de securitate va fi asigurată de autoritățile publice locale cu atribuții în acest sens.

  (6) În sensul dispozițiilor prevăzute la alin. (5) se întocmește un proces-verbal din care să rezulte obligațiile pe care și le asumă reprezentantul autorității publice în calitate de însoțitor/i precum și un angajament scris din partea acestuia/acestora.

  (7) Autovehiculele școlare vor fi echipate cu sisteme tehnice de monitorizare pentru a asigura supravegherea în timpul deplasării , în condiții de siguranță a elevilor minori către și dinspre unitățile de învățământ.

  (8) Elevii sunt obligaţi să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament și un limbaj civilizat şi să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport.

  (9) Elevii care nu respectă obligațiile prevăzute la alin. (8), pot primi sancțiuni disciplinare și materiale, în conformitate cu normele legale în vigoare, respectiv, interzicerea deplasării cu autovehiculul școlar pentru o perioadă determinată de timp.

  Art. 6 - (1) Autobuzele şcolare nu pot efectua transportul unor terțe persoane, altele decât cele menționate la art. 1.

  (2) Răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol aparține conducătorului mijlocului de transport şi poate conduce, în funcție de repetabilitate şi gravitate, până la desfacerea contractului de muncă, conform Codului muncii.

  Art. 7 - Prevederile prezentei legi se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  Art. II – Articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  - La articolul 6 după alineatul (61) se introduce un nou alineat, alineatul (62) cu următorul cuprins:

  “(62) autovehicul autovehicul destinat transportului elevilor din ciclul învățământului primar/ gimnazial - orice vehicul echipat cu motor de propulsie, utilizat exclusiv pentru transportul elevilor din ciclul primar/ gimnazial către și dinspre unitățile de învățământ;”

  Art. III - (1) Prezenta lege intră în vigoare …... și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (2) În termen de ……. după intrarea în vigoare a legii potrivit alin. (1), Guvernul va elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

  Joomla SEF URLs by Artio