Ordinul-Suveran-de-MaltaGuvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern privind ratificarea Acordului de Cooperare între MCSI şi OSMM în domeniul serviciilor poştale, semnat în iunie 2011, care face posibilă tipărirea unei emisiuni filatelice comune.

Evenimentul marchează 80 de ani de bune relaţii diplomatice între România şi Ordinul Suveran Militar de Malta.

MCSI, prin Romfilatelia, în calitate de autoritate emitentă a timbrelor poştale româneşti, urmează să încheie cu OSMM un acord editorial privind realizarea emisiunii. Timbrele vor avea ca temă centrală legăturile istorice care atestă prezenţa Ordinului Suveran Militar de Malta pe teritoriul României. Va fi evidenţiat rolul pe care OSMM îl are în organizarea acţiunilor social-umanitare şi caritabile în ţara noastră.

Timbrele emisiunii comune vor ilustra simboluri ale ţărilor române de la începutul activităţii Ordinului în Europa, în deplină armonie cu simbolurile propuse de partenerii OSMM.

În baza Acordului, Compania Naţională Poşta Română SA va recunoaşte validitatea timbrelor poştale emise de Ordinul Suveran Militar de Malta, aplicate pe corespondenţa de până la 2 kilograme, transmisă către România. Sunt, de asemenea, stabilite şi tarifele pe care partea română, le va percepe OSMM-ului pentru distribuirea corespondenţei poştale, cât şi alte detalii tehnice ce ţin de serviciile poştale ce urmează a fi prestate.

Ordinul Suveran Militar de Malta are sediul central la Roma. Este un ordin religios, de natură tradiţional nobilă, militar-cavalerească. Ordinul este subiect suveran de drept internaţional, activitatea sa desfăşurându-se pe baza "Cartei Constituţionale" şi a "Codului Ordinului", revizuit în 1997. În prezent, OSMM constituie un subiect de drept internaţional public, fiind format din 13 000 de membri, dintre care unii sunt cavaleri care au depus jurămintele religioase (cu statut monahal și titulatura de Fra, fără să fie obligați să trăiască în comunitate), iar alții sunt Cavaleri de Obediență.

Misiunea Ordinului: este sintetizată de motto-ul "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum" (Apărarea credinţei si asistenţă pentru cei săraci). OSMM are încheiate Acorduri de Cooperare în domeniul serviciilor poștale cu 54 de state, printre care se numără și State Membre ale Uniunii Europene (Austria, Bulgaria, Lituania, Italia, Polonia, Portugalia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria). De asemenea, în prezent OSMM este una dintre cele mai active și apreciate organizații internaționale, inclusiv la nivelul de conducere al instituțiilor Uniunii Europene.

Ordinul Suveran Militar de Malta activează în domenii ca servicii medicale și sociale și organizarea de acțiuni umanitare în peste 120 de state. De asemenea, Ordinul are în administrare spitale și centre medicale, case de bătrâni, centre pentru persoane cu dizabilități, centre pentru bolnavi în stadiu terminal. În multe dintre statele cu care au relații diplomatice, voluntarii Ordinului sunt implicate în acțiuni de acordare a primului ajutor, servicii de urgență și ajutor umanitar.

Începând din 1991, Ordinul a înfăptuit o serie de proiecte în România: dotarea şi aprovizionarea cu medicamente a "Spitalului Sfântul Ioan" din Sectorul IV din Bucureşti, efectuarea unor stagii de specializare pentru medici şi cadre medii din România la Şcoala de Ambulanţieri de la Paris, gestionarea unor puncte sanitare, acordarea de asistenţă bătrânilor şi persoanelor cu handicap s.a.

La Cluj-Napoca, s-a constituit Serviciul de Ajutor Maltez in România (SAMR), care se află sub coordonarea structurii din Austria a OSMM. Unităţi ale SAMR funcţionează şi în alte localităţi di România (Piteşti, Sfântu Gheorghe, Târgovişte).

Totodată, se consideră că primul spital din România a fost fondat de Cavalerii Ioaniţi la Oradea, încă înainte de aşezământul spitalicesc de la Sibiu a cărui înfiinţare este atestată la 1292.

De asemenea, Ordinul este implicat și în acțiuni culturale.
Joomla SEF URLs by Artio