Comuna prahoveană Gura Vitioarei a rămas în 2018 fără primar, după decesul regretatului Gheorghe Tirifon, iar acum riscă să rămână şi fără viceprimar şi Consiliu Local, în contextul în care există două solicitări, una din partea secretarului localităţii şi una din partea Prefecturii, pentru dizolvarea forului legislativ. Conferenţiarul universitar Mihai Apostolache, directorul Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești, spune că în spatele acestui blocaj administrativ se ascund interese politice, argumentând că demersul vizează îndepărtarea actualului viceprimar, cel care, conform legii, conduce Primăria Gura Vitioarei după decesul primarului.

 

Blocajul a fost generat după ce PSD şi PNL şi-au retras consilierii locali, ceea ce a făcut ca forul legislativ din această comună să nu-şi poată ţine şedinţele, fapt care se încadrează printre criteriile legale pentru dizolvarea unui consiliu local. Miza acestui demers este legată de funcţia de viceprimar, având în vedere că, potrivit legislaţiei, vicele este ales din rândul consilierilor. Mihai Apostolache a amintit şi că, anul trecut, forţele politice reprezentate în Consiliul Local au mai încercat schimbarea vicelui, însă acesta a contestat în instanţă şi s-a întors pe post. "Pentru că nu au reușit să înlăture din funcție viceprimarul cu atribuții de primar, cei care au inițiat demersul de schimbare din funcție al viceprimarului, și mă refer aici atât la factorul politic local, cât și la secretarul unității administrativ-teritoriale, forțează dizolvarea Consiliului Local, deoarece în situația în care se ajunge la dizolvarea autorității deliberative locale încetează și mandatul viceprimarului. Legea administrației publice locale prevede trei ipoteze de dizolvare de drept consiliului local: 1. În situația în care consiliul local nu s-a întrunit în ședință timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat conform dispozițiilor legale; 2. Dacă nu a adoptat în trei ședințe ordinare consecutive nicio hotărâre; 3. Dacă numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu se poate completa cu supleanți. În cererea sa, secretarul unității administrativ-teritoriale a solicitat instanței de contencios administrativ să constate încetarea de drept a mandatului Consiliului Local pentru că numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu poate fi completat cu supleanți. Prefectul, în schimb, apreciază că se impune constatatea dizolvării Consiliului Local Gura Vitioarei deoarece acesta nu s-a întrunit în ședință timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat legal și, în subsidiar, consideră că trebuie să se constate dizolvarea Consiliului de către instanță pentru că numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu poate fi completat cu supleanți. După cum observați, prefectul a fost mai prudent în demersul său comparativ cu secretarul unității administrativ-teritoriale și a invocat în fața instanței de contencios administrativ cea de-a doua ipoteză de dizolvare de drept a consiliului local (nu s-a întrunit în ședință timp de două luni consecutiv, deși a fost convocat legal), trecând în subsidiar cea de-a treia ipoteză de dizolvare a consiliului local prevăzută de lege (numărul consilierilor locali s-a redus sub jumătate plus unu și nu poate fi completat cu supleanți), pe care secretarul Comunei Gura Vitioarei a invocat-o ca argument de bază al demersului său", afirmă conferenţiarul universitar Mihai Apostolache.

"În situația în care se dizolvă Consiliul Local, încetează de drept și mandatul viceprimarului care exercită atribuțiile primarului. În lipsa primarului, a viceprimarului care îl înlocuiește pe primar și a Consiliului Local, localitatea va fi condusă de secretarul unității administrativ-teritoriale. Sigur că plaja de manifestare a secretarului într-o astfel de situație este limitată, legea stabilind faptul că are rolul de a rezolva problemele curente ale comunei potrivit competențelor și atribuțiilor care îi revin, dar va rămâne o anumită perioadă singurul factor de conducere din administrația locală. Într-o astfel de postură, secretarul localității trebuie să manifeste moderație, iar Instituția Prefectului trebuie să vegheze la corecta aplicare a legii și la menținerea conduitei secretarului în cadrul definit de legiuitor", mai notează acesta.

Pe aceeaşi temă: 

"În opinia mea, nu se poate vorbi de reducerea sub jumătate plus unu a consilierilor locali din Consiliul Local Gura Vitioarei, deoarece demisiile consilierilor nu operează imediat, ci din momentul în care Consiliul Local ia act de aceste demisii și declară locurile vacante. Demisia este un act unilateral de voință, dar, în cazul consilierilor locali, produce efecte după ce este parcursă o anumită procedură și nu imediat. Dacă legiuitorul ar fi dorit ca demisia consilierilor să opereze imediat, ar fi reglementat expres acest lucru. Prin urmare, în Consiliul Local al comunei Gura Vitioarei sunt 11 consilieri în funcție, numărul consilierilor nereducându-se sub jumătate plus unu. În privința demisiei supleanților din lista partidului respectiv, cred că a fost o înțelegere greșită a textului de lege sau cineva i-a sfătuit greșit. Indiferent dacă un partid nu mai are supleanți pe lista sa, celelalte partide reprezentate în consiliul local au în continuare supleanți. Legiuitorul folosește la modul general noțiunea de supleanți și nu are în vedere supleanții unei anumite formațiuni politice. Pentru că situația prezentată de secretarul unității administrativ-teritoriale nu se încadrează în ipoteza de dizolvare a consiliului local prevăzută de legiuitor, apreciez că instanța de contencios administrativ va respinge acțiunea introdusă de acesta", a mai declarat directorul Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești, afirmând că sunt rezerve şi cu privire la demersul Prefecturii Prahova, în condiţiile în care argumentul invocat, cel al neprezentării consilierilor în două şedinţe consecutive, depinde mult şi de modul în care au fost convocate acestea, fostul parlamentar afirmând că "nu se poate vorbi de încetarea de drept a mandatului consiliului local decât în situația în care acesta nu s-a întrunit timp de două luni consecutiv în sedință, deși a fost convocat în temeiul legii. Dacă convocarea nu s-a făcut legal, nu se poate discuta de dizolvarea de drept a consiliului local".

Joomla SEF URLs by Artio