Elevii din Ploiești care provin din familii cu venituri sub 2.364 de lei net lună beneficiază de transport public gratuit cu mijloacele Transport Călători Express. Reprezentanții societății au anunțat că, la începutul noului an școlar, vor trece la actualizarea datelor, prin urmare școlarii trebuie să prezinte o serie întreagă de documente prin care să demonstreze că îndeplinesc condițiile pentru a primi reducerea de 100% din prețul abonamentului.

 

În informarea transmisă de conducerea TCE Ploiești, reprezentanții societății anunță că, începând cu anul școlar 2019 - 2020, vor actualiza dosarele pentru eliberarea, către elevi, a abonamentelor lunare gratuite. De aceea, beneficiarii nu vor mai primi legitimațiile care le garantează călătorii gratuite decât dacă prezintă, în septembrie:

- adeverințe care să ateste că veniturile pe membru de familie nu depășesc 2.364 de lei net lună

- cerere pentru eliberarea abonamentului gratuit - formular tipizat

- declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal - formulat tipizat

- declarație pe propria răspundere privind venitul lunar pe membru de familie mai mic de 2.364 de lei net, datată și semnată de părinți/ tutore  - formulat tipizat

- BI/CI părinte/tutore - original și copie

- CI elev (dacă acesta a împlinit 14 ani) - original și copie

- certificat de naștere elev - original și copie

- copie după documentul din care reiese calitatea de tutore (unde este cazul).

Abonamentele gratuite vor fi eliberate numai de la:

> Casieria Colectoare din str. Găgeni (luni - vineri 7.00  - 20.00)

> Casieria Armoniei (luni - vineri 7.00 - 15.00)

> Pod Înalt (luni - vineri 7.00 - 15.00).

Joomla SEF URLs by Artio