gardieniÎn perioada 5.03 -  9.03. 2012, o echipă pluridisciplinară formată din cadre ale Penitenciarului de Femei Târgşor  au prezentat  liceenilor din judeţul Prahova, oferta educaţională de şcolarizare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru anul şcolar 2012-2013, condiţiile de admitere pentru ofiţeri şi pentru agenţi precum şi numărul de locuri disponibile in cadrul unităţilor de învăţământ de profil din ţară.

Oferta educaţională a fost prezentată unităţilor şcolare din municipiul Ploieşti, vizând elevii din clasele IX – XII ai Colegiului Naţional „Nichita Stănescu”, Colegiului Naţional „Al. I.Cuza”, Colegiului Tehnic „Toma Socolescu”, Colegiului Tehnic Energetic „Elie Radu”, Grupului Şcolar Administrativ şi de Servicii „Victor Stănescu”.

Cu această ocazie, s-au distribuit liceenilor pliante cu şcolile care formează ofiţeri şi agenţi de penitenciare şi au fost prezentate diverse alte materiale care să capteze interesul elevilor de liceu pentru oferta educaţională: metodologii de desfăşurare a concursurilor de admitere, durata studiilor, site-uri de informare, oportunităţile oferite de instituţiile prezentate, avantajele dar şi dificultăţile întâmpinate în cadrul carierei de funcţionar public cu statut special.

Elevii aflaţi în clasa a XII-a pot opta pentru următoarele locuri disponibile la nivel naţional:

-          Academia de poliţie – arma penitenciară  - 45 locuri;

-          Academia Naţională de Informaţii – 10 locuri (5 locuri la specializarea „Studii de securitate şi informaţii” şi 5 locuri la specializarea “ Psihologie- informaţii”;

-          Institutul de Medicină Militară - 15 locuri  ( 10 locurispecializarea Medicină generală,  şi 5 locuri specializarea Medicină dentară);

-           Academia Forţelor Terestre - 20 locuri (  10locurispecializarea Management economico- financiar  şi 10 locuri specializarea Administraţie Publică- Intendenţă);

-           Academia Tehnică Militară -20 locuri ( 5 locurispecializareaConstrucţii şi  fortificaţii,  5 locurispecializareaTransmisiunişi  10 locurispecializarea Calculatoareşisistemeinformatice);

-          ŞcoalaMilitară de MaiştriMilitarişiSubofiţeri a ForţelorTerestre - 45 locuri (10 locuri specializarea Auto,  10 locuri specializarea Tehnică de comunicaţii, 10 locuri specializarea Construcţii, 15 locuri specializarea Bucătar)

-          Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg Ocna- 200 locuri.

În perioada 14 – 16.03.2012 echipa pluridisciplinară va prezenta oferta educaţională liceenilor din localităţile Câmpina şi Breaza, judeţul Prahova.

Ofertele propuse au ca puncte forte  asigurarea gratuită a masei, cazării, a echipamentului şi asistenţei medicale, precum şi acordarea unei solde lunare în perioada şcolarizării. Imediat după finalizarea studiilor, absolvenţilor li se asigură un loc de muncă, prin repartizarea într-o unitate din sistemul penitenciar şi li se acordă grad profesional.

Scopul principal al  acţiunii de promovare este acela de a determina elevii liceelor prahovenesă îşi formuleze o opţiune serioasă în sensul înscrierii la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ care şcolarizează personalul de penitenciare.

Informaţii  privind concursurile de admitere se pot obţine la sediul Penitenciarului de Femei Târgşor, loc. Târgşor, jud. Prahova, telefon 0244/381254,  Biroul Resurse Umane.

Joomla SEF URLs by Artio