Amenzi de până la 10.000 de lei pentru hărțuire, hărțuire sexuală și hărțuire psihologică

Written by Ioana POPA Category: Știri naționale Created: Wednesday, 11 July 2018 11:47

hartuireCamera Deputaților a adoptat, ca for decizional, cu 214 voturi "pentru", 8 "împotrivă" și 4 abțineri un proiect care modifică prevederi ale Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați. Actul normativ a fost completat cu dispoziții privind hărțuirea, hărțuirea sexuală și hărțuirea psihologică.

Proiectul adoptat de Parlament introduce un alineat potrivit căruia "este interzis orice comportament de hărțuire, hărțuire sexuală sau hărțuire psihologică definite conform prezentei legi, atât în public, cât și în privat."

Totodată, însă, la un alt articol, același act normativ modifică plafonul maxim al amenzilor care pot fi date în cazurile care nu intră în sfera infracțiunilor. Astfel, dacă în prezent ele pot fi cuprinse între 3.000 și 100.000 de lei, în noua formă sancțiunile nu mai pot depăși 10.000 de lei. "Constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 3.000 lei la 10.000 lei (față de 100.000 lei, așa cum prevăd reglementările în vigoare - n.r.) dacă fapta nu a fot săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracțiune, încălcarea dispozițiilor art. 6 alin (1), (1^1) și 2-4, art. 7 alin 2, art. 8, art. 9 alin 1, art. 10 alin 1-4, art. 11-22 și art. 29" este articolul modificat, cu privire la sancțiuni.

Amenzile fac referire la fapte precum hărțuirea, hărțuirea sexuală și hărțuirea psihologică (nou introduse în lege), discriminarea sexuală, discriminarea din cauza statutului marital sau familial, luarea unei decizii care afectează persoana din cauza respingerii, de către aceasta, a unui comportament de hărțuire sau hărțuire sexuală.

Potrivit legii amintite, "prin hărțuire se înțelege situația în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității persoanei în cauză și crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor". "Prin hărțuire sexuală se înțelege situația în care se manifestă un comportament nedorit cu conotație sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnității unei persoane și, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor", iar "prin hărţuire psihologică se înţelege orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic şi implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenţionate şi care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane".

Contact

Pentru sesizări și ponturi, scrie-ne la adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., pe pagina de FACEBOOK a publicației, TWITTER sau GOOGLE PLUS.