Ministerul Muncii pregătește introducerea unui nou tip de pensie, în sistemul românesc. Este vorba despre pensia ocupațională, care va avea caracter facultativ.

În expunerea de motive care însoțește proiectul publicat spre consultare publică se arată că, prin această noutate, de fapt se transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP), al cărei termen de implementare este 13 ianuarie 2019.

"Prin elaborarea cadrului legislativ pentru organizarea și funcționarea fondurilor de pensii ocupaționale se creează premisele pentru obținerea unei pensii ocupaționale, suplimentară, distinctă și în completarea tipurilor de pensii acordate în cadrul sistemelor de pensii din România. Prin prezentul proiect de lege se stabilesc elementele necesare înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora. Componenta de pensii ocupaționale este prevăzut a fi facultativă. Astfel, potrivit proiectului de lege, iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparţine exclusiv unui administrator autorizat în timp ce, schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care dorește și are capacitatea financiară să ofere angajaților săi astfel de beneficii", detaliază documentul.

Sursa citată menționează că "la un fond de pensii ocupaționale pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori. Toate informaţiile privind schema de pensii ocupaționale sunt furnizate de către angajator, iar toate informaţiile privind prospectul sunt furnizate de către administrator. Angajatorul reprezintă participanții la fond de pensii ocupaționale în relaţia cu administratorul, negociază şi semnează contractul de administrare cu un administrator autorizat de Autoritate. Administratorul reprezintă fondul în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti. Administratorul este obligat să informeze angajatorul despre activitatea desfăşurată. "

Potrivit legii, în cazul în care un angajator va decide să stabilească o schemă de pensii ocupaționale, acesta are obligația să ofere schema tuturor angajaților săi și să vireze contribuții. Angajatul va putea participa, dacă va dori, conform schemei. "Angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale. Încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei respective de a contribui în nume propriu la un fond de pensii ocupaționale", se mai arată în expunerea de motive.

Documentul precizează că participant la un fond de pensii ocupaționale va putea fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupaționale.

"Este un proiect de lege prin care ne propunem să completăm arhitectura sistemului de pensii din România. Ce anume vom propune în această lege? Două directive europene. Una care să creeze cadrul legal pentru activitatea şi supravegherea instituţiilor care furnizează servicii de pensii ocupaţionale şi altă Directivă prin care avem posibilitatea să creştem mobilitatea lucrătorilor în statele membre prin acest cadru, prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării dreptului la o pensie suplimentară. (...) Prin crearea acestui cadru legislativ putem permite obţinerea unei pensii ocupaţionale suplimentare. Trebuie să facem precizarea: este o pensie suplimentară distinctă şi în completarea tipurilor de pensie existente la această dată în România. Este o pensie facultativă, prin care se dă posibilitatea angajatorilor să decidă şi să stabilească o astfel de pensie pentru angajaţii lui. Angajatul doar dacă doreşte poate participa şi el la această schemă, este o pensie pe care angajatorul o poate crea, un beneficiu pe care angajatorul îl poate crea pentru angajaţii lui", a declarat ministrul Muncii, Marius Budăi, la un post central de televiziune.

Proiectul de lege poate fi consultat aici.

Joomla SEF URLs by Artio