apia prahova

 • Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a anunțat că, la nivel naţional, suma totală autorizată la plată în perioada 16 octombrie – 6 noiembrie 2019 este de 1,041 miliarde euro.

  Pentru Campania 2019 este prevăzută suma de 1,030 miliarde de euro din Fondul European de Garantare Agricolă

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a demarat, în această săptămână, campania de depunerea cererilor unice de plată pentru anul 2020. Termenul limită este 15 mai 2020.

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a început campania de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop, în conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale în vigoare.

 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură vine în sprijinul  beneficiarilor, iar pentru a minimiza pe cât posibil efectele negative, asupra activităților din sectorul agricol, ale răspândirii pe teritoriul României a epidemiei de coronavirus, a instituit o serie de măsuri menite să asigure flexibilizarea și fiabilizarea interacțiunii cu fermierii.

 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, din această săptămână, a început autorizarea la plată a beneficiarilor Măsurilor 14 şi 14T (fosta Măsura 215) – Plăți privind bunăstarea animalelor - pachet a) porcine și pachet b) păsări, Campania 2018.

  Autorizarea la plată se face începând cu 20 martie, iar suma totală autorizată la plată este de 91.428.112,49 euro, din care 53.182.296,68 euro pentru bunăstare păsări şi 38.245.815,71 euro pentru bunăstare porcine și este finanțată în procent de 100% FEADR, au anunțat reprezentanții APIA.

  Plata sprijinului financiar se efectuează în lei la un curs de schimb valutar de 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 decembrie 2017, aplicabil cererilor depuse în anul 2018.

  Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de fermieri care îşi asumă voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor.

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că a început să efectueze plata ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, aferent lunii decembrie şi trimestrului IV 2018.

 • Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început să efectueze plățile aferente ajutorului de stat la motorina utilizată în agricultură, pentru cantitățile de motorină utilizate în trimestrul IV din 2019.

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a anunțat că, până în prezent, a efectuat plăți aferente Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT), sectoarele vegetal și zootehnic, Campania 2018, în sumă totală de 88.844.226 euro, pentru un număr de 248.156  beneficiari.

 • Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova), prin Centrele Județene, aduce la cunoștința opiniei publice că efectuează plățile aferente ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale, pentru cererile depuse în luna septembrie 2019, aferente serviciilor prestate în luna august a anului 2019.

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început, din 24 luni, să elibereze adeverințele pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13), implementate de Agenţie în cadrul Campaniei 2019, respectiv pentru cei care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.

 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a transmis o informare prin care anunță că eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurilor M14 şi 14T – Plăți privind bunăstarea animalelor - Campania 2019. Documentele le sunt necesare celor care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA pentru anul de cerere 2019. 

  Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă anului de angajament 2019, atât pentru Măsura 14T cât şi pentru Măsura 14 – Plăți în favoarea bunăstării animalelor - pachetul a) porcine  sau  pachetul b) păsări.

  De asemenea, prin adeverință se confirmă valoarea de 70% pentru pachetul a) porcine și 70% pentru pachetul b) păsări din valoarea sumei solicitate în cererea de plată aferentă anului de angajament 2019.

  Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverința cuvenită beneficiarului pentru Plățile privind bunăstarea animalelor, Campania 2019.

  Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) și Fondul Național de Garantare a Creditului pentru întreprinderi Mici și Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM) garantează maxim 80% din valoarea fiecărui credit acordat de bănci fermierilor.

  "Reamintim fermierilor că potrivit Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de instituția noastră în baza adeverințelor eliberate, dobândă aferentă acordării creditelor va fi de RON - ROBOR 6M + maxim 2%. În ce privește comisioanele practicate de instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente să analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare în ceea ce privește costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine necesităților proprii. Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale", au mai transmis reprezentanții APIA Prahova.

 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a anunțat că, în prima zi de depunere a cererilor unice de plată în cadrul Campaniei 2019, la Centrele judeţene/ locale APIA şi al Municipiului Bucureşti s-au prezentat doar 3.246 fermieri dintr-un total de 5.588 fermieri programați, respectiv un procent de 58,08%.

 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) informează potenţialii beneficiari cu privire la Măsura 8 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor: schema de ajutor de stat - sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite.

 • APIA a anunțat că suspendă de joi, 12 martie, activității de vizare a carnetelor de rentier agricol, începând de astăzi, 12 martie 2020.

 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a anunțat, luni, că directorul general al APIA a aprobat Ghidul destinat solicitanților privind acordarea ajutorului financiar FEGA în cadrul Programului pentru școli al României, Ediția a-II-a, revizia 1, cod AJP1-PPS” pentru anul școlar 2019-2020.

 • Campania de primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2019 s-a încheiat pe 15 mai, termen până la care, la nivel național, au fost depuse 846.619 cereri, pentru o suprafața declarată la plată de 9.711.211,43 hectare.

 • În perioada 01 martie – 15 mai 2019, fermierii pot depune la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură cererile unice de plată în cadrul campaniei 2019, a anunțat APIA Prahova.

 • Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură Prahova (APIA Prahova) a anunțat că pe 29 noiembrie a fost finalizată Campania de plăți în avans pentru beneficiarii care au depus cererea unică de plată în Campania 2019.

 • În perioada  01 martie – 22 aprilie 2019, în cadrul Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată, la nivel național, au fost depuse un număr de 586.801 cereri, pentru o suprafaţă de 3.575.320 hectare. La nivelul județului Prahova, au fost depuse un număr de 7.355 cereri, pentru o suprafață de 51.948 hectare.

 • Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat, la Arad, o amplă Campanie de informare în rândul fermierilor, dedicată exclusiv măsurilor delegate de AFIR către APIA, din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Scopul este de a eficientiza implementarea acestora și de a crește gradul de absorbție a fondurilor aferente măsurilor de dezvoltare rurală.

Page 1 of 2