Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

AJOFMPrahovaReprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova organizează, în data de 10 decembrie 2013, ZIUA PORŢILOR DESCHISE, marcând împlinirea a 15 ani de la înfiinţarea ANOFM.

În anul 1998, pe 10 decembrie, a avut loc prima întâlnire a Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), informează reprezentanţii instituţiei într-un comunicat de presă.

Pentru a marca evenimentul, AJOFM Prahova organizează „Ziua Porţilor Deschise" la sediile din Ploieşti, Câmpina şi Vălenii de Munte ale agenţiei. În această zi, între orele 10.00 şi 14.00, reprezentanţii instituţiei vor oferi persoanelor interesate informaţii legate de specificul activităţii Serviciului Public de Ocupare, drepturile şi obligaţiile persoanelor aflate în evidenţele AJOFM Prahova, precum şi facilităţile prevăzute de lege pentru încadrarea diferitelor categorii de şomeri.

Tot cu această ocazie, preşedintele ANOFM, Cristiana Barbu, a transmis un mesaj public. Iată mesajul integral.

« În cei 15 ani de activitate ai Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, societatea românească a trecut prin ample schimbări, s-a confruntat cu exodul forţei de muncă către ţările occidentale, cu creşteri ale nivelului de trai, dar şi cu efectele nedorite ale crizei economice şi financiare, ce au afectat statele civilizate : şomaj în creştere, blocaj pe piaţa muncii, reduceri de personal şi de buget în instituţiile publice, dar şi în companiile private, ieşirea de pe piaţă a unor angajatori, apariţia unor conflicte sociale majore etc.
In toţi aceşti ani, ANOFM a parcurs diferite etape de transformare şi dezvoltare, în demersul său de a se adapta cerinţelor şi exigenţelor reale ale societăţii în slujba căreia îşi desfăşoară activitatea, de a se prelua bune practici, modele de succes ale instituţiilor similare din state membre cu vechime în Uniunea Europeană.
Tranziţia de la o instituţie care se ocupa cu plata ajutoarelor de şomaj către o instituţie orientată către cetăţeanul aflat în căutarea unui loc de muncă, preocupat şi determinat să aibe o viaţă profesională activă, s-a făcut treptat şi a reflectat, de fapt, realităţile societăţii româneşti, necesităţile, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a deveni competitivă.
In acest context trebuie să menţionăm implicarea instituţiei noastre în implementarea proiectelor cu finanţare europeană nerambursabilă, având în vedere că în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezboltarea Resurselor Umane 2007-2013 ANOFM a avut o Axă prioritară specială, Axa nr. 4- "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare ", dar şi a accesării Fondului European de ajustare la Globalizare (FEAG) pentru susţinerea financiară a unor măsuri active de stimulare a ocupării.
Cantitativ, rezultatele muncii noastre se reflectă în rapoare şi analize, însă ceea ce credem că e important se referă la oamenii din spatele cifrelor, la vieţile pe care le-am schimbat, la carierele pe care le-am sprijinit, la competenţele profesionale a căror dobândire/dezvoltare am facilitat-o, la efortul de a asigura un echilibru între cererea şi oferta de locuri de muncă şi prin adaptarea cursurilor de formare profesională la nevoile reale ale pieţei.
Astăzi, cu experienţa celor 15 ani de activitate, putem afirma că suntem mândri de ce am realizat şi încrezători în ceea ce vom realiza. Întotdeauna, dăruirea şi profesionalismul sunt condiţiile esenţiale pentru realizarea unui proiect important, aşa cum este pentru fiecare dintre noi, Serviciul Public de Ocupare din România.
Cu aceste gânduri pornim la drum nu numai într-un nou an calendaristic, ci şi în demersul României de a îndeplini obiectivele majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv : creşterea ocupării forţei de muncă (prin diminuarea şomajului în special a şomajului de lungă durată, a şomajului în rândul tinerilor şi al altor categoriide persoane care întâmpină dificultăţi de integrare pe piaţa muncii), inovarea, educaţia, incluziunea socială şi mediul/energia.
În calitatea mea de conducător al ANOFM, cu acest prilej aniversar, vreau să muţumesc tuturor angajaţilor, membrii Consiliului de Administraţie al ANOFM, parteneri, colaboratori, clienţilor noştri persoane fizice şi juridice, mass-mediei pentru spijinul şi încrederea acordate.
În încheiere, permiteţi-mi să vă urez un călduros „La multi ani !" şi înfăptuirea a cât mai multor realizări în anul următor.

Cristiana BARBU
Preşedinte ANOFM »

Back To Top