Categorie: Actual

cj phLuni, 3 februarie, la ora 15.00, consilierii județeni din Prahova se vor întâlni într-o ședință ordinară pentru dezbaterea mai multor proiecte. Pe ordinea de zi, se află bugetul județului și bugetele instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean Prahova pe anul 2014.

În dezbatere va mai fi adusă încetarea mandatului de consilier județean a lui Niță Cătălin Răzvan, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului pe a cărui listă a fost ales și declararea vacantării locului de consilier județean respectiv.

Vor mai fi discutate mandatarea reprezentanților CJ Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială „Hidro Prahova" S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, dar și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Amenajare Sens Giratoriu DN 1B - DJ 236, comuna Blejoi, Județul Prahova".
De asemenea, în dezbateri va intra și consolidarea DJ 234, punctul Fătu, din comuna Chiojdeanca.

Vor mai fi supuse discuțiilor modificarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, modificarea arondării localităților din județul Prahova la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, dar și participarea Județului Prahova la constituirea Asociației de Dezvoltare Turistică Durabilă Munții Baiului - Valea Prahovei și aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației.

Ședința se arată de interes pentru transportatorii din Prahova, pentru că tot în cadrul acestei întâlniri vor fi atribuite mai multe licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale.

VEZI TOATE PROIECTELE AICI.

Back To Top