Categorie: Actual

propunere legislativaInițiatorul proiectului, Valeriu Todirașcu - Partidul Noua Republică, propune o nouă organizare a Casei Naționale de Asiguirări de Sănătate și a caselor județene de asigurări de sănătate, dar și un nou circuit al banilor strânși din contribuțiile asiguraților la sistemul public de Sănătate.

„Banii colectați la Fondul național unic al asigurărilor sociale de sănătate provin, în principal, de la asigurați și de la angajatorii lor, în părți aproximativ egale și, în mult mai mică măsură, de la bugetul de stat.
Organizarea caselor publice de asigurări de sănătate nu ține seama de această proporție a provenienței capitalului: deși participarea statului la bugetul de sănătate este de numai 20-25%, conducerea casei naționale și caselor județene de asigurări de sănătate aparține în proporţie de 75-80% reprezentanților statului, respectiv Guvern, Președinție și reprezentanți locali", arată inițiatorul proiectului.

El propune noi principii de funcționare a sistemului asigurărilor de sănătate, care pun pe primul loc asigurații. Astfel, potrivit proiectului:
- asigurații vor decide politica de sănătate a CNAS în locul Guvernului și al Ministerului Sănătății,
- CNAS va răspunde în fața asiguraților și nu în fața Guvernului,
- asigurații vor elabora lista de medicamente compensate și nu Guvernul.
- asigurații vor alege conducerea caselor de asigurări de sănătate, dar și indemnizațiile membrilor CA al CNAS, cu avizul Ministerului Sănătății.
- CA al CNAS va fi format din 10 reprezentanți (în loc de doi, cum este acum) ai asiguraţilor și 3 reprezentanți (în loc de 5) ai statului.
- președintele și vicepreședintele CNAS vor fi aleși de CA, la 2 ani și cu un singur mandat, deci nu vor mai fi numiți de primul ministru.
- toți membrii CA al CNAS să fie angajați cu normă întreagă, nu doar președintele și vicepreședintele
- asigurații vor fi responsabili de cheltuirea banilor asiguraților și nu MS și Guvernul cum este acum.
Ce șanse va avea proiectul în fața celorlalți senatori vom vedea zilele viitoare.

Back To Top