Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

consultatie medicDezbatere cu scântei, la Ministerul Sănătății asupra modificărilor din sistem pe care le va introduce noul Contract-cadru. Deși astăzi au fost luate în discuție pachetul de servicii medicale de bază și prevederile noul act care va norma activitatea medicală, doctorii spun că există articole care limitează dreptul pacienților la servcii și impun sancțiuni aberante pentru cadrele din sistem.

 

Medicii de familie amenință că nu vor semna Contractul-cadru în noua variantă, pe motiv că limitează drepturile pacienţilor şi impun sancţiuni aberante pentru doctori.
Şi pacienţii au unele doleanțe. De exemplu, mai multe asociaţii de pacienţi cer reluarea vaccinării anti HPV, care protejează împotriva cancerului de col uterin, titrează digi24.ro.

În urma dezbaterii de luni, 7 aprilie, reprezentanții Societății Naționale de Medicina Familiei a transmis un comunicat. Iată conținutul integral al mesajului medicilor de familie.

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) și Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) au solicitat prin adresa nr. 14211/4.03.2014, în conformitate cu dispoziţiile L52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică organizarea unei DEZBATERI PUBLICE privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Astăzi, 7 aprilie, Ministerul Sănătății (MS) și Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au organizat această dezbatere publică.
„Avem propuneri depuse privitor la debirocratizarea clară și necesară și alocarea unui timp efectiv pe care să îl alocăm pacienților. Dacă vom continua să facem hârtii, nu vom rezolva nimic. Există și un scepticism în ceea ce privește legislația și stabilitatea din sistem. Pacientul cronic are dreptul la o rețetă lunară pentru bolile cronice. Dacă pacientul primește rețeta compensată pe anumite patologii, medicul de familie nu-i va putea prescrie o altă rețetă compensată pentru alte boli cronice", a declarat Rodica Tănăsescu, președintele SNMF.

Iată conținutul integral al comunicatului medicilor de familie:

„Reprezentanții medicilor de familie au ridicat trei probleme:

- Debirocratizarea în Medicina Familiei, efectele disfuncționalității Sistemul Informatic Unic Integrat ( SIUI ) asupra pacienților și lipsa de reglementare practică privind introducerea pachetului minimal și a pachetului de bază precum și sustenabilitatea pachetelor de prevenție. S-au ridicat probleme practice pe care medicii de familie le întâmpină în activitatea lor, în strânsă legatură cu noul Contract - cadru.

Activitatea medicului de familie, extrem de vastă, implică numeroase forme de raportare precum și documente care reflectă activitatea de profilaxie a medicului de familie, activitățile curative, precum și monitorizarea pacienților conform legislației în vigoare. Menținerea actualelor sisteme de raportare are consecințe grave asupra activității cabinetului. De aceea au fost propuse soluții aplicabile pentru reducerea birocrației în medicina familiei, atât pe plan general, cât și punctual, pentru fiecare document în parte.

- Deși s-a atras atenția de câțiva ani asupra disfuncționalităților SIUI, aceste probleme nu au fost rezolvate, mai mult, au fost rostogolite și peste funcționarea SIPE și vor fi preluate cu siguranță și de Dosarul electronic de sănătate, aflat în faza de testare. De aceea, tragem un semnal de alarmă asupra unor probleme pe care le-am desprins din practica noastră, în cabinete, probleme care afectează direct pacientul care ne intră zilnic în cabinete și implicit calitatea actului medical: reflectarea corectă a calității de asigurat și asumarea exclusiv de către CNAS prin SIUI a acesteia, corectitudinea datelor de identificare ale pacienților, urgentarea validărilor transferurilor pacienților, înscrierilor nou - născuților, validarea corectă a decesului, executarea lucrărilor de mentenanță la sistem, atât la SIUI, cât și la SIPE (rețeta electronică) în afara programului de lucru al furnizorilor de servicii medicale, pentru a nu mai afecta activitatea acestora.

- S-a punctat importanța pachetului de bază în Contractul - cadru și faptul că aduce în plus servicii cetățeanului sănătos care însă nu este informat sistematic cu privire la faptul că are dreptul și obligația să efectueze controalele profilactice și ca urmare, nu le va accesa. Pe da altă parte, serviciile preventive oferite cetăteanului sănătos ar fi trebuit să faca parte dintr-un program distinct al MS și nu să fie decontate din FNUASS. Modalitatea de decontare a acestor servicii este ambiguă, pe de o parte pentru că nu este tehnic posibilă codificarea medicală a activității de prevenție, pe de altă parte nu sunt puse la dispoziția medicilor instrumente de lucru. Este deocamdată un deziderat de tip electoral care încă nu are aplicabilitate practică.

Medicii de familie și-au arătat din nou disponibilitatea de a participa la elaborarea actelor normative aducând expertiza celor implicați realmente în sistem și au solicitat existența unui dialog real atât în ceea ce privește problemele ridicate cât și următoarele acte normative care sunt legate de aplicarea contractului – cadru".

Back To Top