Categorie: Actual

consultatie medicDe la 1 iunie, sistemul public de sănătate funcționează după reguli noi. Schimbări sunt atât în ceea ce privește drepturile și obligațiile medicilor, cât și beneficiile pacienților. Iată ce trebuie să știe fiecare asigurat.

Pachetele de servicii medicale, minimal şi de bază, şi Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr 366 din data de 19 mai 2014, care a intrat în vigoare la data de 1 iunie.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ este destinat persoanelor asigurate, care plătesc contribuţia de sănătate.
Asiguraţii vor beneficia de vizite la medic diferenţiat, în funcţie de vârstă:
- Toate persoanele cu vârsta între 18 şi 39 ani, dar fără simptome de boală şi care sunt asigurate în sistemul public de sănătate, trebuie să se prezinte o dată la 3 ani la medicul de familie, iar cele de peste 40 ani, anual, conform HG 400/2014.
- În urma acestor vizite, medicul de familie va evalua expunerea la factorii de risc, pe care o va finaliza prin completarea riscogramei pentru grupa de vârstă şi sex corespunzătoare fiecărei persoane. Astfel, pentru persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 şi 39 ani depistate cu risc înalt, consultaţiile preventive de evaluare vor fi acordate anual.

PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE cuprinde serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă şi de zi, care ţin de urgenţele medicale, sarcină, imunizări ori vaccinări acordate persoanelor care nu pot dovedi calitatea de asigurat.
Pacienţii neasiguraţi vor beneficia de internare în cazul unei naşteri, al unei intervenții chirurgicale de urgență şi în cazul unei boli cu potenţial endemoepidemic până la rezolvarea completă a cazului.
Persoanele neasigurate nu trebuie să plătească nimic pentru eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale.

PRESCRIEREA MEDICAMENTELOR PENTRU PERSOANE CU AFECȚIUNI CRONICE

Potrivit Contractului-cadru privind sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt:
- de până la 3 - 7 zile în afecţiuni acute,
- de până la 8 - 10 zile în afecţiunile subacute,
- de până la 30 - 31 de zile pentru bolnavii cu afecţiuni cronice.
- până la 90.91.92 de zile pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate şi cu schema terapeutică stabilă. Asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru boala cronică respectivă pentru perioada acoperită de prescripţia medicală.

- Copiii de până la un an beneficiază de medicamente gratuite, fără plafonare valorică şi cantitativă, conform Contractului-cadru. În plus, în cazul lor, valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor este suportată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

- Potrivit Contractului-cadru, pentru elevii şi studenţii care urmează o formă de învăţământ în altă localitate decât cea de reşedinţă, în caz de urgenţă, medicul din cabinetul şcolar sau studenţesc poate prescrie medicamente numai pentru afecţiuni acute, pentru maximum 7 zile.

De şase ani, statul român nu a mai actualizat lista medicamentelor gratuite şi compensate. Bolnavii ar fi trebuit să aibă acces la noile tratamente de la 1 aprilie, însă termenul a fost din nou amânat pentru luna octombrie 2014. Drept urmare, șapte pacienţi cu afecțiuni oncologice au dat în judecată și au reclamat la Comisia Europeană Ministerul Sănătăţii, solicitând să aibă acces mai repede la tratamente noi. Ei cer înapoi şi banii pe care i-au plătit din buzunar pentru tratamentul împotriva cancerului.

MEDICII DE FAMILIE

Medicii de familie pot să aibă înscrişi între 1.800 și maxim 2.200 de asiguraţi, dar nu mai puțin de 800 de persoane în zonele cu deficit de medici de familie. O comisie cu reprezentanți ai CAS, DSP, Colegiul Medicilor, Patronatul Medicilor de Familie și Societatea Medicilor de Familie stabilește necesarul de doctori în fiecare zonă rurală sau urbană.

- Dacă medicul are, timp de șase luni, cu 20% mai puțini asigurați pe listă decât numărul stabilit pentru zona în care profesează, contractul cu CAS poate înceta, iar asigurații pot opta pentru un alt medic de familie din acea zonă.

SERVICII OPȚIONALE:
- efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate;
- ecografie generală, abdomen şi pelvis.
- Medicii de familie pot să acorde la domiciliul asiguraţilor maximum 21 de consultaţii/lună, per medic cu lista proprie de persoane asigurate înscrise, dar nu mai mult de 3 consultaţii/zi.

SERVICII DE SUPORT:
- medicii de familie sunt obligaţi să le elibereze, la cerere, asiguraților proprii următoarele documente: concediu medical, bilete de trimitere, prescripţii medicale - certificat medical constatator al decesului - cu excepţia situaţiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale - scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflaţi în plasament din cadrul sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea în colectivitate.

SARCINI ÎN PLUS FAȚĂ DE ANII TRECUȚI:
- consultaţii preventive pentru persoane sănătoase - o vizită la doctor o dată la trei ani pentru asigurați între 18 şi 49 de ani şi o consultaţie pe an pentru cei peste 39 de ani.
- Consultaţii periodice active la copii, cu rol de prevenţie, în ceea ce priveşte creşterea şi dezvoltarea, starea de nutriţie şi practicile nutriţionale, depistarea şi intervenţia în consecinţă pentru riscurile specifice grupei de vârsta/sex. Consultaţiile pentru copii se vor acorda astfel:
- la externarea din maternitate, prin vizite la domiciliu.
- la o lună, la domiciliul copilului;
- la 2, 4, 6, 9, 12,15, 18, 24 şi 36 de luni;
- o dată pe an, de la 4 la 18 ani.

ÎN POLICLINICĂ

Noua legislație pune accent pe tratamentele din ambulatoriu:

- Medicii specialiști vor monitoriza, în locul medicilor de familie, pacienţii cu diabet și prescrierea medicației pentru pacienții cu afecţiunile psihice.
- Un pacient poate fi văzut de medicul specialist în maximum 7 zile, dacă este vorba de o afecţiune care se poate complica repede sau chiar 6 luni, dacă este o boală care nu riscă să se agraveze.
- Pentru o serie de afecţiuni precum infarctul, cancer sau hepatită, nu mai este nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie.
- Asiguratul are dreptul la cel mult trei consultaţii
- Medicul pune diagnosticul, oferă tratament, monitorizează evoluţia cazului.
- Consultațiile de specialitate vor fi acordate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate, doar dacă asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie şi numai în condiţiile în care medicul trimiţător se afla în relaţie contractuală - contract sau convenţie - cu casa de asigurări de sănătate. Fac excepţie de la prevederile anterioare cazurile de urgenţă medico-chirurgicala, serviciile de planificare familială care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
- Potrivit reglementărilor aplicabile din 1 iunie, pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, fiecare asigurat are dreptul la maximum trei consultaţii necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului şi a evoluţiei cazului.
- Pentru prevenţie, femeile însărcinate, atât cele asigurate, cât şi cele neasigurate, vor fi luate în evidenţă în primul trimestru și vor fi supravegheate lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a, dar, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv. Apoi, lehuza beneficiază de vizite ale medicului de familie, în următoarea lună de la naştere. În cadrul supravegherii gravidei, se face promovarea alimentaţiei exclusive la san a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minimum 12 luni, testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, precum şi consiliere pre şi post testare HIV şi lues a femeii gravide, precizează HG 400/2014.

ANALIZE DE LABORATOR

Pachetul de servicii medicale de bază în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice cuprinde, printre altele, următoarele tipuri de analize de laborator:

- hemoleucograma completă,
- determinarea timpului de coagulare a sângelui,
- creatinina serică,
- glicemie,
- colesterol seric total,
- testare HIV la gravidă,
- exsudat faringian,
- urocultură,
- coprocultură.
Asiguraţii vor beneficia gratuit şi de următoarele tipuri de investigaţii imagistice:
- examen radiologic cranian standard,
- radiografie de membre,
- radiografie retroalveolara,
- radiografie panoramică,
- mamografie în două planuri/pentru un sân,
- ecografie generală (abdomen şi pelvis),
- EKG,
- ecocardiografie,
- RMN.

SPITALE

CONSULTAȚII ÎN SPITALE PE NIVELURI DE GRAVITATE:

De la sfârșitul lunii iunie, pacienții vor fi consultați în policlinici și spitale, după gravitatea stării lor, reprezentanții Ministerului Sănătății stabilind patru niveluri de prioritate în programarea consultaţiilor:
- Nivelul 0 – urgenţă – consultație imediată
- Nivel 1 - consult între 7 și 28 zile
- Nivel 2 - consult între 1 și 3 luni
- Nivel 3 - consult între 3 și 6 luni

BOLI PENTRU CARE SE ACCEPTĂ NUMAI INTERNARE DE ZI:

Medicii nu vor mai putea face internări mai lungi de 12 ore pentru următoarele afecțiuni:
- chimioterapia,
- radioterapia,
- implantul de cristalin,
- avortul,
- hepatitele,
- cirozele
Când se impune internarea pentru mai multe zile, doctorii vor întocmi liste de prioritate pentru cazurile ce mai pot fi amânate, pentru a se încadra în bugetul spitalului.

SALARIZAREA MEDICILOR RĂMÂNE LA FEL:

Plata medicilor în funcție de nivelul de perforanță a rămas un proiect doar pe hârtie. Deocamdată, noua metodă de salarizare a doctorilor a fost amânată nelimitat.

MEDICINA DENTARĂ

Toţi asiguraţii au dreptul şi la servicii de medicină dentară.

Conform pachetului de servicii medicale dentare de bază, asiguraţii pot beneficia de o consultaţie anuală gratuită la medicul dentist, care include modelul de studiu, controlul oncologic şi igienizarea. Pachetul mai cuprinde:
- tratamentul cariei simple,
- tratamentul gangrenei pulpare,
- extracţii ale dinţilor;
- proteză acrilică mobilizabila pe arcada; se acordă o dată la 10 ani;
- aparate şi dispozitive utilizate în tratamentul malformaţiilor congenitale;
- şlefuirea în scop ortodontic/dinte;
- sigilarea dintelui o dată la 2 ani;
- pansament calmant/drenaj de canal;
- tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie prin infiltraţie; inflamarea dintelui, dar nu în stare cronică;
- tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie;
- chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei; nu este decontat de CAŞ, dacă se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele;
- extragerea dinţilor de minte la copii;
- reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare;
- reparaţia protezei pentru un an;
- reparaţia aparatului ortodontic.
Serviciile de medicină dentară prevăzute în pachetul de bază pot fi efectuate de oricare dintre medicii dentişti, cu excepţia reparaţiei aparatului ortodontic, care se acordă numai de medicii de specialitate în ortodonţie şi ortopedie dento-facială.

În caz de urgență medicală, persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale dentare gratuite, dar pachetul minimal cuprinde mai puţine tratamente decât cel de bază destinat asiguraţilor:
- pansament calmant/drenaj de canal;
- tratamentul paradontitelor apicale cu anestezie prin infiltraţie; inflamarea dintelui, dar nu în stare cronică;
- tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie prin infiltraţie;
- chiuretaj alveolar şi tratamentul hemoragiei; nu este decontat de CAŞ, dacă se efectuează în aceeaşi şedinţă în care a fost extras dintele;
- extragerea dinţilor de minte la copii;
- reducerea luxaţiei articulaţiei temporo-mandibulare;
- reparaţia protezei pentru un an;
- reparaţia aparatului ortodontic.

DECONTAREA SERVICIILOR MEDICALE

Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se poate efectua în luna decembrie pentru serviciile efectuate şi facturate până la data prevăzută în documentele justificative depuse în vederea decontării, în limita bugetului aprobat, urmând că diferenţa reprezentând servicii realizate şi nedecontate să se deconteze în luna ianuarie a anului următor, se precizează în Contractul-cadru.

Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente, cu şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu şi de dispozitive medicale se încheie până la data de 31 decembrie 2015.

Contractele încheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente şi de dispozitive medicale pentru anii 2013 - 2014 se prelungesc prin acte adiţionale, până la încheierea noilor contracte, iar decontările se fac din fonduri consemnate distinct ca sumă inclusă în valoarea totală în contractul pe anii 2014-2015.

Consultaţiile şi analizele vor fi efectuate în limita plafoanelor alocate.

NORMELE DE APLICARE ALE NOULUI CONTRACT- CADRU VOR FI AVIZATE DE CĂTRE CNAS PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUNII IUNIE.

Mai multe AICI

 

Back To Top