Categorie: Actual

mediereMedierea reprezintă o modalitate facultativă de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate și confidențialitate. Recent, Curtea Constituțională a României a modificat legea medierii în sensul declarării neconstituționale a obligației ca, înainte de orice proces, părțile implicate să participe la o ședință de informare asupra posbilității stingerii conflictului de orice natură, prin mediere. Totuși, instanțele au libertatea de a recomanda părților medierea, lucru care transformă mediatorii în profesioniști indispensabili justiției.

Medierea se bazează pe încrederea pe care părțile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele și să le sprijine pentru soluționarea conflictului, prin obținerea unei soluții reciproc convenabile, eficiente și durabile, se arată în lege.

După noile reglementări, Legea nr. 115/2012, prevede, la articolul 601, că ședința de mediere prealabilă instanței de judecată este obligatorie doar în unele materii, acestea fiind:

- Protecția consumatorului: când consumatorul invocă existența unui prejudiciu ca urmare a achiziționării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanțiilor acordate, a existenței unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori și operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislația națională sau a Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor;

- Dreptul familiei: neînțelegerile care țin de continuarea căsătoriei, partajul de bunuri comune, exercițiul drepturilor părintești, stabilirea domiciliului copiilor, contribuția părinților la întreținerea copiilor sau orice alte neînțelegeri care apar în raporturile dintre soți cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;

- Domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;

- Domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedura;

- Litigiile de muncă din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

- Litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a acțiunilor referitoare la Registrul Comerțului și a cazurilor în care părțile aleg să recurgă la procedurile prevăzute la art. 999-1018 din Codul de procedura civilă;

- În cazul infracțiunilor pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate și împăcarea părților înlătura răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu condiția ca victima sa își exprime consimțământul de a participa la ședința de informare împreună cu făptuitorul.

Mediatorii utilizează tehnici specifice pentru a îmbunătăți dialogul dintre părțile implicate ajutând la atingerea unei convenții (cu efecte concrete) în problema pusă în discuție. Mediatorul trebuie să fie imparțial, iar discuțiile să fie păstrate de către acesta în condiții de confidențialitate.

Avantajele medierii sunt economisirea de timp și bani, iar în numeroase cazuri, după stingerea conflictului, părțile au rămas și în relații bune.

Pentru mai multe informații privind medierea, sunați la 0737.279.271, mediator Răzvan Adrian Gheorghe. Ședința de informare privind medierea este gratuită.

Back To Top