Categorie: Actual

bac proba oralaVineri este ultima zi de înscriere a candidaților la cea de-a doua sesiune a BACALAUREATULUI 2014. Probele examenului vor începe luni, 18 august și se vor termina vineri, 29 august.

La nivel național, din totalul celor 151.310 de absolvenţi de clasa a XII-a care s-au prezentat la examen, au promovat 91.769 (60,65%), cu 1,4% mai mult decât procentul înregistrat după prima afişare a rezultatelor (59,25%).

Rata de promovare pentru promoţia curentă este de 69% (84.655 de elevi), cu 6% mai mare faţă de anul 2013 (63,1%).
La nivelul întregii ţări, s-au înregistrat 108 medii de 10, cu patru în plus peste cele consemnate iniţial.

Iată ce trebuie să știe candidații care participă la sesiunea de toamnă a BACALAUREATULUI 2014, pentru promovarea examenului:

- Probele de evaluare a competențelor sunt obligatorii. Refuzul de a rezolva subiectele este considerat nesusținere a probei respective.
- La fiecare probă scrisă este nevoie de cel puțin nota 5.
- Media la probele scrise trebuie să fie cel puțin 6.
- Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.
- Pentru candidații care obțin media generala 5.99, media generala se rotunjește la 6.00.
- Candidații care nu s-au prezentat la toate probele de examen sunt declarați „respinși".
- Candidații eliminați de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se considera ca acești candidați nu au promovat examenul de bacalaureat.
- Rezultatele obținute la probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale nu se contestă.

CALENDAR BACALAUREAT 2014 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

- 14 – 18 IULIE - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen.
- 18-19 AUGUST - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
- 18 - 19 AUGUST - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
- 19 - 20 AUGUST - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
- 21 - 22 AUGUST - Evaluarea competențelor digitale – proba D
- 25 AUGUST - Limba și literatura română – proba E)a) – proba scrisă
- 26 AUGUST - Limba și literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
- 27 AUGUST - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
- 29 AUGUST - Proba la alegere a profilului și specializării – proba E)d) probă scrisă
- 1 SEPTEMBRIE - Afișarea rezultatelor (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor (orele 12.00 - 16.00)
- 2-3 SEPTEMBRIE - Rezolvarea contestațiilor
- 4 SEPTEMBRIE - Afișarea rezultatelor finale

Back To Top