Categorie: Actual

titularizareProba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate are loc luni, 21 iulie, în 91 de centre de concurs constituite la nivel naţional. Sunt aşteptaţi să participe 32.167 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţiile speciale sau la probele practice desfăşurate în perioada 26 mai - 27 iunie 2014.

Pentru concursul de TITULARIZARE în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, au fost publicate 4.761 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.699 în mediul urban şi 2.062 în mediul rural).
Cel mai mare interes l-au prezentat specializările de educatoare/profesori pentru învăţământ preşcolar (4.985), urmate de învăţători/profesori pentru învăţământ primar (3.963), profesori de limba şi literatura română (3.083), educaţie fizică (2.676) şi limba şi literatura engleză (2.254).
Cele mai multe locuri vacante sunt pentru posturile didactice de educatoare/profesori pentru învăţământ preşcolar (1165), învăţători/profesori pentru învăţământ primar (867), educaţie muzicală specializată (344) şi limba engleză (223).

Concursul de TITULARIZARE presupune susţinerea unei probe practice sau inspecţii speciale la clasă şi a unei probe scrise din didactica specialităţii.
Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii au la dispoziție pentru redactarea lucrărilor patru ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore doar în cazul candidaţilor cu deficienţe vizuale grave.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 149 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe SITE-UL MINISTERULUI EDUCAȚIEI.

Contestaţiile la proba scrisă se depun la sediile inspectoratelor şcolare în zilele de 25 iulie, până la ora 21.00 şi 26 iulie, până la ora 15.00.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 31 iulie şi 1 august 2014.
Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în perioada 4-5 august 2014.

Profesorii care au obţinut cel puţin media 5 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, au avut posibilitatea de a folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2014.

Pe data de 9 aprilie, Guvernul a modificat Legea Educaţiei, conform unei solicitării a Curţii Constituţionale, astfel încât la TITULARIZAREA 2014 să poată participa şi cele 3.242 de cadre didactice care au obţinut cel puţin 7 la concursurile din ultimii şase ani şi care sunt deja angajate pe perioadă determinată. Acestora li se oferă astfel posibilitatea să fie repartizate de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, pe posturile didactice/catedrele ocupate.

Anul trecut, la concursul de titularizare 2014 au fost disponibile 6.074 de posturi şi catedre. Dintre acestea, aproape 60% au fost repartizate cadrelor didactice care au obţinut cel puţin nota 7 la ambele probe ale concursului. Cele mai multe posturi didactice/catedre vacante au fost repartizate în mediul rural.

În 2013, peste 14.000 de candidaţi, adică 47,78% dintre cei 29.509 care au susţinut concursul, au obţinut note peste 7, iar 32,11% au primit note între 5 şi 7.

Back To Top