Categorie: Actual

malpraxisMalpraxisul este eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice. Este definiția malpraxisului care se regăsește în actuala legislație.

Pacienții care au avut de suferit de pe urma unei greșeli medicale au dreptul să reclame și să tragă la răspundere doctorul care a făcut eroarea.

Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice este prevăzută în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare. Reglementările ar putea fi modificate în viitor, potrivit unei propuneri aflată în dezbatere în Camera Deputaților (decizională), după ce anterior a fost respinsă de Senat. Noul proiect de lege cuprinde elemente noi precum modalitatea de acordare a despăgubirilor în cazul unui malpraxis, dar și polițele de asigurare pentru daunele morale.

Cine răspunde pentru malpraxis

Legea prevede mai multe categorii de persoane care pot fi trase la răspundere.

PERSONALUL MEDICAL (medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical și moașa care acordă servicii medicale) răspunde pentru:
- prejudiciile produse din eroare, inclusiv neglijență, imprudență sau cunoștinte medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenție, diagnostic sau tratament;
- prejudiciile privind confidențialitatea, consimtământul informat și obligativitatea acordării asistenței medicale;
- prejudiciile produse prin depășirea limitelor competenței.

Personalul medical NU RĂSPUNDE pentru:

- depășirea competenței în cazuri de urgență în care nu este disponibil alt personal medical ce are competența necesară;
- probleme cauzate de condițiile de lucru, dotările insuficiente cu echipament de diagnostic și tratament, infecțiile nosocomiale, efectele adverse, complicațiile și riscurile în general acceptate ale metodelor de investigație și tratament, viciile ascunse ale materialelor sanitare, echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțele medicale și sanitare folosite;
- când acționeaza cu bună-credință în situații de urgență, cu respectarea competenței acordate.

UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE SAU PRIVATE răspund pentru:
- prejudiciile produse de personalul medical angajat;
- prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacienților, generate de nerespectarea reglementărilor interne ale unității sanitare;
- prejudiciile produse în activitatea de prevenție, diagnostic sau tratament, în situația în care acestea sunt consecința infecțiilor nosocomiale, cu excepția cazului când se dovedește o cauză externă ce nu a putut fi controlată de către instituție sau consecința defectelor cunoscute ale dispozitivelor și aparaturii medicale folosite în mod abuziv, fără a fi reparate sau a materialelor sanitare și mdicamentelor folosite după expirare;

FURNIZORII DE UTILITĂȚI CĂTRE UNITĂȚILE MEDICALE pot fi trași la răspundere pentru:
- prejudiciile cauzate pacienților, generate de furnizarea necorespunzătoare a utilităților.

FURNIZORII DE SERVICII MEDICALE ȘI NEMEDICALE ȘI PRODUCĂTORII DE PRODUSE MEDICALE pot răspunde civil pentru:
- prejudiciile produse pacienților în activitatea de prevenție, diagnostic și tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale echipamentelor și dispozitivelor medicale, substanțelor medicamentoase și materialelor sanitare, în perioada de garanție/valabilitate.

ASIGURATORUL poate fi obligat la plata despăgubirilor pentru acoperirea prejudiciului generat de o eroare medicală, în ipoteza în care personalul medical implicat în actul de malpraxis a încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională pentru malpraxis. De asemenea, asiguratorul poate fi obligat și la plata cheltuielilor de judecată ale persoanei prejudiciate, în limita menționată de polița încheiată cu autorul malpraxisului. Personalul medical care acordă asistență medicală este obligat să încheie un asemenea contract de asigurare.

Ce poate face pacientul dacă a fost victima unui malpraxis

Primul pas este stabilirea existenței unui caz de malpraxis. Legea oferă două alternative: sesizarea Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis sau sesizarea directă a instanței de judecată.

Comisia stabilește experți care analizează situația reclamată de către pacient sau aparținători și întocmește un raport care stabilește sau nu existența unui caz de malpraxis în maxim trei luni de la sesizare. Decizia Comisiei poate fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare, de orice persoană implicată (pacient, medic, asigurator etc.) la Judecatoria în raza căreia a avut loc actul de malpraxis reclamat. În caz de malpraxis, persoana vătămată poate solicita instanței acordarea de despăgubiri.

Dacă pacientul sesizează direct instanța, reclamantul trebuie să dovedească existența unui caz de malpraxis, prin expertiză medico-legală.

Al doilea este dovedirea prejudiciului în vederea obținerii de despăgubiri. În aceste situații, numai instanța de judecată poate obliga persoanele responsabile la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin actul de malpraxis.

Reclamantul trebuie să arate instanței că actul de malpraxis i-a cauzat un prejudiciu moral (dureri fizice, suferințe psihice, restrângerea posibilității victimei de a se bucura de viață) și/sau material (sumele de bani plătite pentru o intervenție chirurgicală care a eșuat) și să arate întinderea acestui prejudiciu.

Litigiul poate fi soluționat și pe cale amiabilă dacă rezultă cu certitudine răspunderea civilă a asiguratului. Practic, asiguratorul poate acorda în mod amiabil despăgubiri când răspunderea asiguratului este evidentă și când părtile implicate se înțeleg cu privire la toate aspectele. Implicarea asiguratorului nu este obligatorie. Mediul care a săvârșit actul de malpraxis se poate înțelege cu persoana vătămată.

Mai multe AICI

 

Back To Top