Categorie: Actual

cts ploiestiCentrul de Transfuzie Sanguină Ploiești scoate la concurs un post de asistent în medicină generală. Iată când va avea loc concursul, care sunt cerințele și bibliografia!

DESCARCĂ DE AICI ANUNȚUL COMPLET AL CONCURSULUI PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL LA CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ PLOIEȘTI

 

FIȘA POSTULUI
Asistent medicină generală

I DESCRIEREA POSTULUI
1. Postul – asistent medicină generală
2. Compartimentul: Colectă sânge, prelucrare sânge
3. Relații organizatorice:
- de autoritate – este subordonat Medicului Director, medicului colectă sânge și Responsabilului cu Asigurarea Calității și asistentului șef
- funcționale – colaborează cu personalul de la sectorul de Colectă, Validare, Controlul biologic al sângelui, Asistentului Șef,
-de cooperare – cooperează cu tot personalul implicat în recoltarea sângelui și în controlul biologic al sângelui.
4. Obiectivele individuale: realizarea prelevării corecte a sângelui, în colecta fixă și mobilă.
5. Sarcini: își desfășoară activitatea în cadrul Laboratorului exterior și al Cabinetului de pretriaj, sau la sala de recoltare.
Preia fișele de donatori de la asistentul din Fișier, măsoară tensiunea și temperatura donatorilor, le înscrie în fișele de donare. Cântărește donatorii și înscrie greutatea în fișa donatorului la rubrica respectivă. Fișele întocmite corect sunt predate medicului colectă.
Când asistentul de la Laboratorul exterior lipsește, preia fișele donatorilor noi, identifică donatorii pe baza buletinului, a pașaportului sau a certificatului de naștere, înscrie în registrul laboratorului exterior numele și codul acestuia. Efectuează prin metoda Beth – Vincent grupa sanguină prin puncție din deget. Efectuează dozarea hemoglobinei pe aparatul Hemocue din picătura de sânge de la nivelul degetului. Înscrie rezultatele obținute în registrul de laborator și în fișa donatorului. Efectuează determinarea glicemiei din deget la donatorii noi. Are obligația de a preleva eprubete pilot pentru testare la gravide, la donatori sau aparținătorii donatorilor. Aceste prelevări se efectuează în punctul de recoltare exterior, unde persoanele care se prezintă aici sunt înscrise în registrul punctului. La finalul zilei, aceste eprubete sunt duse în laboratoare în vederea efectuării analizelor cerute. Are obligația de a lucra și la sectorul Fișier ori de câte ori este nevoie.
Are obligația de ajuta la găsirea fișelor în sertare în perioadele aglomerate. Întocmește fișele donatorilor noi conform cu actele de identitate, controlează în fișierul de contraindicați donatorii noi. Introduce în ordinea codurilor fișele venite din laboratoare.
Își desfășoara activitatea în cadrul sălii de recoltare pentru colecta fixă și în cadrul dispensarelor teritoriale sau întreprinderi pentru colecta mobilă.
Are sarcina de a pregăti sala de recoltare la prima oră a dimineții în vederea asigurării necesarului de materiale pentru colectă (tampoane de vată, garouri, dezinfectant pentru plica cotului, eprubete pilot cu și fără anticoagulant, pungi recoltare, vignete pentru fiecare pungă de STUA, criotuburi, stative, cleste stripaj, hemomixere și sudeuză, markere, mănuși de unică folosință și dezinfectanți pentru mâini și suprafețe), medicamentele de urgență.
Are sarcina de a prelua fișele donatorilor de la registratorul medical de la masa de secretariat.
Cu fișa și materialele de recoltare, gata pregătite, merge la fotoliul pe care s-a așezat donatorul și mai face încă o dată identificarea acestuia după nume, prenume și grupă, Rh.
Din setul de numere cu cod de bare atribuit fiecărei donări lipește câte un număr pe pungă, pe eprubetele pilot și pe criotubul pentru serotecă, înscrie numele și grupa donatorului pe eprubetele pilot, înscrie grupa, Rh-ul și data recoltării pe fiecare pungă de recoltare și aplică garoul la plica cotului. Efectuează dezinfecția plicii cotului cu dezinfectant și tampon de vată așteptând 30 secunde să acționeze, face tara pungii pe hemomixer și efectuează puncția venoasă. Recoltează eprubetele pilot și le depozitează în stative. Supraveghează donatorul pe toată perioada de donare. După donare, cu punga de recoltare merge la masa de lucru unde efectuează stripajul și sudura tubulaturii, însoțește donatorul la canapelele din sala de donare.
Aplică fiecărui donator câte o față înainte de plecarea acestora din sala de recoltare.
În caz de incincidente ale donării, asigură măsurile de urgență după procedură.
La încheierea recoltării, predă eprubetele pilot laboratoarelor în vederea efectuării analizelor de laborator. Respectă normele de protecția muncii sși precauții universale.
Are obligația de a participa la sesiunile de colectă mobilă organizate de către colectivul Centrului de Transfuzie Ploiești.
Are obligația de a-și ridica în mod permanent nivelul de pregătire profesională, de a efectua anual numărul de ore de Educație medicală continuă, cerute de către Ordinul Asistenților și obligatoriu își avizează anual Dreptul de Liberă Practică.
Are obligația de a respecta ROI, ROF, programul de lucru, are obligația de efectua anual concediul de odihnă ce se va lua integral sau în tranșe, din care una măcar de 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt, are obligația de a respecta regulile de protecție a muncii și PSI.
Atunci când este nevoie, participa la prelucrarea sângelui pentru obținerea de produse sanguine labile la sectorul prelucrare.
6. Competențe – are compența de a da informații donatorilor, de a instrui infirmierele în scopul realizării igienei și dezinfecției sălii de recoltare și are competența de a supraveghea efectuarea curățeniei și dezinfecției de către acestea.
7. Responsabilități: Este responsabil cu efectuarea unei recoltări și înregistrări corecte a donării atât în registru cât și baza de date.

II CERINȚELE POSTULUI:
a. Competența profesională
- Studii – Scoala Sanitară Postliceală – specialitate medicina generală
- Abilități – atenție și rapiditate în desfășurarea actelor medicale și rapiditate în acordarea primului ajutor
b. Cerințe specifice – abilități de comunicare, rapiditate în lucru.

Candidații interesați pot obține informații suplimentare de la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 24, tel: 0344.401.011, 0344. 401.012, fax. 0244.459.517.

ACTUALITATEA PRAHOVEANĂ ESTE PARTENER MEDIA AL CENTRULUI DE TRANSFUZIE SANGUINĂ PLOIEȘTI

cts ploiesti sigla

 

Back To Top