Categorie: Actual

Ora-de-religieCurtea Constituţională a decis că este neconstituţională varianta existentă în prezent a prevederilor legale referitoare la obligația părinților și tutorilor de a solicita în scris nefrecventarea acestor ore de către copii. Această disciplină trebuie privită ca orice materie opțională.

„În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.9 alin.(2) teza întâi din Legea învățământului nr.84/1995 și dispozițiile art.18 alin.(2) teza întâi din Legea educației naționale nr.1/2011 sunt neconstituționale", potrivit unui comunicat al Curţii Constituţionale.

Acum, doar părinţii elevilor care nu ar fi vrut să urmeze acest curs trebuiau să dea o declaraţie în acest sens.

„(2) La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină".

COMUNICATUL INTEGRAL AL CCR AICI

Judecătorii CCR au stabilit că părinţii trebuie să spună când vor ca elevii să participe la cursurile de Religie, nu și când nu doresc că aceştia să înveţe aşa ceva. În urma decizie CCR, cererile vor fi completate doar de către cei care vor să facă ore de religie.

Religia este materie opţională începând cu clasa pregătitoare. Elevii care nu optează pentru ora de Religie, pot însă să își aleagă o altă materie, potrivit formei actuale a art.18 alin.(2) teza întâi din Legea educației naționale nr.1/2011.

 

Back To Top