Categorie: Actual

scoala in spitalInspectoratul Şcolar al Capitalei analizează posibilitatea organizării unor grupe sau clase pentru pregătirea copiilor care stau internați mai mult de o lună, ţinând cont de faptul că instruirea trebuie realizată de unităţi autorizate pentru echivalarea ulterioară a studiilor.

„Analizăm deja posibilitatea organizării unor grupe sau clase în cadrul unităţilor sanitare în care sunt internaţi elevii cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de patru săptămâni. Dar, ceea ce este important, şi vreau să fiu bine înţeles, acest lucru nu poate fi făcut decât de către unităţile de învăţământ acreditate de ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar) pentru ca perioada de studiu să fie recunsocută odată cu integrarea copilului în sistemul de învăţământ de masă", a declarat, marţi, agenţiei Mediafax, inspectorul general şcolar al municipiului Bucureşti, Constantin Trăistaru.

În acest sens, ISMB a întocmit deja „Metodologia privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe sau clase în spitale".

La o primă evaluare, în Capitală ar fi aproape 250 de copii în astfel de situaţii, internaţi în Institutul Oncologic Bucureşti, Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul „Marie Curie".

Potrivit metodologiei, procesul instructiv-educativ se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul.

Pe durata şcolarizării în clasele/grupele din unităţile spitaliceşti, elevii au acces la toate resursele de reabilitare, recuperare psihointelectuală, medicală şi socială, la alte servicii de intervenţie specifice/necesare şi diponibile în comunitate sau în unităţi specializate.

Aceleaşi documente precizează că serviciile de şcolarizare din spitale sunt furnizate de instituţii care aparţin Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, respectiv inspectoratele şcolare, centre de resurse şi asistenţă educaţională, de învăţământ de masă şi învăţământ special, şi de către instituţiile care aparţin Ministerului Sănătăţii - spitale de pediatrie, centre de sănătate mintală.

Înfiinţarea unei clase sau grupe este posibilă pentru un număr de cel puţin şase şi nu mai mult de 12 elevi spitalizaţi, care pot beneficia de acest tip de şcolarizare.

La externare, şcoala care îl are în evidenţă pe elev, primeşte situaţia şcolară, respectiv foaia matricolă în funcţie de perioada şcolarizării în grupa din spital.

Elevii care, la externare, nu au situaţia şcolară încheiată la toate disciplinele de învăţământ din planul-cadru, pot susţine evaluarea în semestrul sau anul şcolar următor, conform legislaţiei.

Evaluările parţiale se fac la recomandarea medicului curant, în funcţie de starea şi evoluţia sănătăţii elevului pacient.

Mai multe pe Mediafax

 

Back To Top