Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Absolvenții au dreptul la indemnizație de șomaj dacă, după încheierea cursurilor, nu aleg să-și continue studiile și nici nu își găsesc un loc de muncă. Sprijinul plătit de stat, care reprezintă 50% din indicatorul social de referință, se acordă timp de șase luni, însă numai celor care se înregistrează la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 60 de zile de la absolvirea liceului.
Regula este valabilă de anul trecut, anterior termenul calculându-se de la absolvirea liceului pentru cei care nu participau la Bac sau nu promovau examenul și de la promovarea acestuia pentru ceilalți.
Ca și în 2016, anul acest termenul va fi calculat de la momentul absolvirii liceului. Așadar, pentru a primi indemnizație absolvenții trebuie să se înscrie la AJOFM, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, în intervalul 27 mai – 25iulie 2017, inclusiv. "Potrivit prevederilor legii absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 27mai 2017, având în vedere că în conformitate cu Ordinul nr 4.577/20.07.2016 al Ministrului Educaţiei Naționale «Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în dată de 26 mai 2017». În situaţia în care unii tineri mai au corigențe şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigență. Absolvenții care promovează examenul de bacalaureat au aceeași obligaţie de a se prezenta în intervalul 27 mai – 25 iulie 2017, deoarece ei sunt considerați absolvenți în momentul finalizării anului terminal şi au situaţia închisă la toate materiile", au precizat reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (27mai – 25iulie 2017), aceștia au în continuare posibilitatea să se prezinte în vederea înregistrării ca persoane în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţia de şomaj.
Pentru depunerea cererilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, absolvenţii sunt sfătuiți să se programeze telefonic la agenţiile locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, în perioada 01 iulie – 25iulie 2016, în intervalul orar 12.00 – 16.00, cu dosarul complet.
În Prahova, agenții locale funcționează la Ploiești (+4)0735-786.218, Câmpina :(+4)0729-830.429, Vălenii de Munte :(+4)0729-830.430 și, mai nou, la Sinaia: (+4)0735-786.220.
Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei de ocupare a forței de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de:
- Servicii gratuite de mediere,de informare şi consiliere profesională personalizată sau de asistență şi consultanță pentru începerea unei afaceri proprii;
- Servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun;
- Prima de încadrarea absolvent (500 de lei) dacă se angajează în interval de 12 luni de la data absolvirii;
- Prima de încadrare pentru absolvenții înregistrați în evidențele AJOFM Prahova care se încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședință, dacă acesta este cuprins în Planul național de mobilitate;
- Prima de instalare pentru absolvenții înregistrați în evidențele AJOFM Prahova care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, dacă acestea sunt cuprinse în Planul național de mobilitate;
- Prima de relocare pentru absolvenții înregistrați în evidențele AJOFM Prahova care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa pot primi cel mult 900 lei/lună, timp de 36 de luni. Această primă constă în 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie și utilități, aceasta fiind plafonată la 900 lei.
Statul oferă beneficii și angajatorilor care încadrează absolvenți din promoția curentă.
Conform statisticilor publicate de AJOFM Prahova, până acum, între 229 și 644 de absolvenți din promoția 2016 au beneficiat de indemnizație de șomaj, reprezentând până la 18% din totalul șomerilor indemnizați din județ.

Back To Top