Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Persoanele înregistrate ca șomeri, care și-au găsit loc de muncă din ianuarie încoace, la distanță de localitatea de domiciliu, pot aplica, de acum, pentru a beneficia de prima de relocare a cărei valoare poate ajunge până la 900 de lei/lună.

 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2017, aprobată în luna ianuarie, stipulează că persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare. Valoarea acestei acoperă 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu poate fi mai mare de 900 de lei.
Prima de relocare se acordă numai persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. Până acum, însă, nimeni nu a putut beneficia de ea, deoarece normele nu existau și normele metodologice pentru implementarea programului cunoscut drept "Prima Chirie".
Acestea au fost aprobate, joi, de Guvern, și pun la punct și alte detalii privind condițiile de acordare a primei de relocare. "Prima de relocare se acordă la cerere, lunar, pentru o perioadă de maximum 36 de luni, dacă persoanele care solicită acest drept se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru cel puțin 12 luni și nu se cumulează cu alte prime de mobilitate, potrivit legii. (...) În cazul în care persoanele aflate în șomaj se încadrează în muncă pe durată mai mică de 12 luni, iar ulterior se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată de 12 luni sau mai mare de 12 luni ori nedeterminată, nu beneficiază de aceasta primă. Pentru a beneficia de prima de relocare, persoanele îndreptățite trebuie să depună la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în evidențele cărora sunt înregistrate, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor menționate în lege, în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă", se arată într-o informare a Executivului.
Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat, în cadrul ședinței de Guvern, că pot depune cereri inclusiv cei care îndeplinesc condițiile, chiar dacă s-au încadrat în muncă din ianuarie până acum, adică din momentul adoptării inițiale a ordonanței de urgenţă de guvern nr 6/2017 până la cel al adoptării normelor metodologice.
Veniturile nete lunare luate în considerare în vederea acordării primei sunt cele din salarii şi asimilate salariilor, din cedarea folosinţei bunurilor, din pensii, venitul minim garantat, indemnizaţia de şomaj, stimulentul de inserţie și indemnizaţia de concediu pentru creşterea copilului.
Prima de relocare se acordă lunar începând din luna următoare depunerii documentelor, pentru o perioadă de cel mult 36 de luni, iar pentru acordarea acesteia beneficiarul trebuie să depună lunar documente care să ateste plata chiriei, a facturilor la utilități, declarații și adeverințe privind veniturile realizate lunar, astfel încât să dovedească faptul că se încadrează în prevederile legii. Atât documentele pentru deschiderea dosarului, cât și cele lunare, se vor putea depune personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail.

Back To Top