Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Primarul Vlad Oprea a obîinut achitarea, în primă instanță, în dosarul trimis în judecată în primăvara anului trecut de DNA Ploiești, în care edilul era acuzat de abuz în serviciu.

Curtea de Apel Ploiești a hotărât, pe fond, achitarea primarului din Sinaia, Vlad Oprea, dar și a unei alte inculpate din dosar, Beatrice Rădulescu, secretar al Primăriei Sinaia. Singura găsită vinovată a fost Ruxandra Popescu, judecătoare în cadrul Judecătoriei Sinaia, care a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare, cu suspendare, pentru luare de mită.


Soluția pe scurt a Curții de Apel Ploiești:
"În temeiul art. 5 C.pen. În baza art. 386 alin. (1) C.proc.pen.dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatei Popescu Ruxandra din infracţiunile de luare de mită prev. de art. 289 alin.1 C.pen. rap. la art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen; abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C. pen. cu aplic. art.5 C.pen. în infracţiunile de luare de mită prev. de art. 254 alin. (1) C.pen. 1969 rap la art. 6 şi 7 al Legii nr. 78/2000 şi abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248/2481 C.pen 1969 În baza art. 396 alin. (2) C.proc.pen. condamnă pe inculpata: POPESCU RUXANDRA la o pedeapsă de 4 (patru) ani închisoare şi 3 (trei) ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. (1) lit. a) teza a doua, lit. b) şi c) C.pen 1969, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită prev. de art. 254 alin. 1 C.pen. 1969 rap la art. 6 şi 7 al Legii nr. 78/2000 În baza art. 71 alin. (1) şi (2) CP 1969, interzice inculpatei drepturile prevăzute de art. 64 alin. (1) lit.a teza a II-a, lit. b) şi c) CP 1969, ca pedeapsă accesorie. În baza art. 861 CP 1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Prahova, pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit în condiţiile art.862 CP 1969. În baza art. 863 alin.(l) CP 1969, pe durata termenului de încercare inculpata trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, lunar, la Serviciul de Probaţiune Prahova; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.71 alin.(5) CP 1969, suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art. 404 alin. (2) C.p.p., atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 864 şi art.83 CP 1969 Conform art. 254 alin. (3) C.pen. dispune confiscarea de la inculpată a sumei de 500 euro, echivalent în lei la data plăţii efective. În temeiul art. 396 alin. (5) C.proc.pen rap. la art. 16 alin. (1) lit b) teza a-I-a C.proc. pen. achită pe inculpata POPESCU RUXANDRA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 248/2481 C.pen 1969 În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen. dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător aplicat asupra imobilului aparţinând inculpatei POPESCU RUXANDRA, respectiv asupra imobilului situat în oraşul Sinaia, (...), având număr cadastral 107/5 şi ID electronic 22119 – C1 – U5 şi număr de carte funciară 69A/VII, până la concurenţa sumei de 500 de euro. În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen. obligă inculpata Popescu Ruxandra la plata sumei de 1200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. II. În temeiul art. 396 alin. (5) C.proc.pen rap. la art. 16 alin. (1) lit b) teza a-II-a C.proc. pen. achită pe inculpatul OPREA VLAD GHEORGHE sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.1 C. pen. cu aplic. art.5 C.pen. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen. dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător aplicat asupra imobilelor aparţinând inculpatului OPREA VLAD GHEORGHE, respectiv asupra terenului situat în localitatea Gruiu, jud. Ilfov, în suprafaţă măsurată de 1019 mp, (suprafaţa în acte 1000 mp), număr cadastral 4097, carte funciară nr. 4476, ID electronic 54277, împreună cu construcţiile 54277- C1 în suprafaţă măsurată de 173 mp şi C2 în suprafaţă măsurată de 17 mp, în cotă de 16/16. III.În temeiul art. 396 alin. (5) C.proc.pen rap. la art. 16 alin. (1) lit b) teza a-II-a C.proc. pen. achită pe inculpata: RĂDULESCU BEATRICE EUGENIA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen. dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător aplicat asupra apartamentului situat în mun. Ploieşti, (...), în suprafaţă de 62 mp ( suprafaţa în acte 47 mp), număr cadastral, ID electronic 128881 – C1 – U3, în cotă de 1/1. Ia act că UAT Sinaia nu s-a constituit parte civilă în procesul penal. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Conform art. 410 alin. (1) C.proc.pen: Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 20 decembrie 2017"

Back To Top