Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Din 6 ianuarie, ajutorul acordat pentru deces, prin casele de pensii, a fot majorat substanțial, cu aproape o treime, până la 4.162 lei. Alte modificări se referă la modalitatea și termenul de acordare.

De la începutul acestui an se aplică noi reglementări legislative privind acordarea ajutorului de deces. Acest sprijin acordat de stat a fost majorat substanțial, cu 1.031 de lei, față de valoarea din 2017, ajungând, în prezent, la 4.162 lei, în cazul asiguratului sau pensionarului. AJutorul de deces este de 2.081 lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, cu 515 lei mai mult decât valoarea din 2017.
Majorările sunt prevăzute de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.
cele mai importante dintre acestea referindu-se la cuantumul majorat substanţial, modalitatea şi termenul de acordare. Vă invităm să aflaţi noile valori propuse, precum şi informaţii despre celelalte modificări intrate în vigoare, în clipul video de mai jos.
Noile reglementări mai stabilesc și că acest ajutor nu se mai acordă de angajator, ci de instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia, sau de casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
Pe de altă parte, cei care vor încasa aceste sume vor avea de așteptat ceva mai mult până să le fie virați banii. Dacă, până acum, termenul era de 24 de ore, el a crescut la trei zile.
Potrivit Legii nr. 263/2010, ajutorul de deces se acordă în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data producerii acestuia.
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor; copilul; părintele; tutorele; curatorul; oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.
În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Membru de familie, în sensul legii, poate fi soţul/soţia; copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, copiii indiferent de vârstă, aflaţi în întreţinere, dacă au devenit inapţi pentru muncă din cauza stării de sănătate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani, respectiv 26 de ani; părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, prestaţia se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia.
Actele necesare acordării ajutorului de deces sunt cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale; certificatul de deces - în original şi copie; actul de identitate al solicitantului; acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore, curator; acte din care să rezulte că s-au suportat cheltuieli ocazionate de deces; certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil şi data ivirii acesteia, potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii.

Back To Top