Categorie: Actual

euro_3Într-un raport făcut public de Curtea de Conturi se arată că, în urma vânzării a 40 de hectare de teren care au aparţinut fostei cazarme Ciupercerasca şi care au fost trecute de la MApN la Parcul Industrial Plopeni, parcul a fost prejudiciat cu aproape 4,9 milioane de euro. Schema afacerii este una clasică: terenul a fost împărţit în loturi şi vândut la un preţ subevaluat. „Tunul” de aproape cinci milioane de euro nu e singura încălcare gravă a legii descoperită de Curtea de Conturi la Parcul Industrial Plopeni. Detalii, în cele ce urmează.

Tunul…

Afacerea „Ciuperceasca” este povestea clasică a unui tun de câteva milioane de euro dat de băieţii deştepţi statului prost sau neîntărit, vorba lui Sorin Ovidiu Vântu, ca să cităm din clasici în viaţă. Poveste cu o vânzare dubioasă de teren, scoasă acum la iveală de un raport oficial al Curţii de Conturi.

Conform documentului, terenul, cu o suprafaţă de 402.412 metri pătraţi, pe care s-a aflat cândva o cazarmă a fost trecut, în baza HG nr. 118/206.01.2006, de la Ministerul Apărării Naţionale în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Prahova, acţionar unic al Parcului Industrial Plopeni. La acel moment, terenul era evaluat la 15 euro metrul pătrat. În primăvara lui 2008 Parcul Industrial a vândut acest teren. În urma controlului Curţii de Conturi s-a constatat că în urma evaluării valoarea acestuia a fost scăzută la 1,18 euro/mp, în condiţiile în care terenul nu s-a degradat, ci chiar s-a menţinut parţial împădurit.

Având în vedere evoluţia preţurilor imobiliare din acea perioadă, valoarea terenului nu putea să scadă, cel mult ar fi rămas constantă. În aceste condiţii la control s-a estimat că patrimoniul societăţii a fost prejudiciat cu 13,82 euro/mp, pentru întreaga suprafaţă vândută prejudiciul estimat fiind de 4.874.686 euro (17.687 mii lei la cursul de schimb de 3,6284 lei/euro la data tranzacţiilor din 05.06.2008). Surse din cadrul Parcului Industrial Plopeni spun că terenul a fost împărţit în loturi şi vândut către nişte SRL-uri. Aceleaşi surse susţin că cel împuternicit să semneze actele era directorul de la acea vreme, Dănuţ Cornea, în prezent consilier judeţean din partea PDL. Şi că pe teren ar fi urmat să răsară ditamai cartierul rezidenţial.

Am încercat să-l contactăm telefonic pe Dănuţ Cornea, însă acest lucru nu a fost posibil. Preşedintele din acea vreme al Consiliului Judeţean Prahova, Florin Anghel, nu a comentat această situaţie, pretextând că nu a văzut raportul Curţii de Conturi.


…şi multe alte nereguli

Raportul făcut public de Curtea de Conturi în urma controlului efectuat la începutul anului trecut vorbeşte de asemenea despre multe alte „abateri generatoare de prejudicii” în activitatea Parcului Industrial Plopeni pe vremea când acesta era condus de Dănuţ Cornea. Printre aceste abateri se numără: nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor, efectuarea de cheltuieli neprevăzute de legislaţia în vigoare, efectuarea de plăţi fără documente justificative, încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului statului. Spre exemplu, în cazul contractului de atribuire a lucrării ,, realizare studiu tehnic reţea de apă“, în urma controlului Curţii de Conturi s-a constatat că lucrarea a fost realizată de un subcontractor al societăţii declarată câştigătoarea procedurii cu un preţ de 4 ori mai mic decât preţul contractat de antreprenor.

Prin contractul încheiat la data de 13.05.2008 cu societatea care a fost declarată câştigătoare la selecţia de oferte privind “Realizare studiu tehnic reţea de apă”, fiind de fapt singura care s-a prezentat, s-a stabilit valoarea de 55.112,58 lei (inclusiv TVA) deşi finanţarea asigurată prin programul de investiţii şi bugetul de venituri şi cheltuieli a fost de 38.325 lei.

Asta nu e tot. În perioada 2006-2008 directorul general al SC Parc Industrial Plopeni SA a încheiat contracte de consultanţă şi asistenţă juridică pentru care nu există documente justificative care să ateste realitatea şi legalitatea prestaţiei respective, la baza înregistrării în contabilitate a plăţilor lunare existând numai contractele şi facturile întocmite de către prestator.

Mai vreţi? Mai e. Prin nerespectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, a contabilităţii, s-a constatat plata nelegală a trei contracte de prestări servicii de contabilitate către o societate comercială în condiţiile în care conform organigramei SC Plopeni Industrial Parc SA în perioada 01.11.2005-26.06.2008, are organizat un departament economic cu post de director economic, postul fiind ocupat pe întreaga perioada în care au fost derulate şi contractele cu firma respectivă. Directorul economic a fost încadrat pe perioada nedeterminată, a avut calitatea de expert contabil din anul 2007, deşi nu este o condiţie, şi a primit indemnizaţia de conducere.

Atâta timp cât directorul economic a fost menţinut şi recunoscut de către directorul general, nu se justifică angajarea unei firme specializate care nu a înlocuit departamentul economic, nu a asigurat audit intern sau audit financiar extern.

Şi mai avem. Prin decizie a directorului general, în anul 2008 s-a dispus remunerarea membrilor care au făcut parte din comisia de analiză şi evaluare a ofertelor privind achiziţiile publice, aceştia fiind reprezentanţi ai Consiliului Judeţean în AGA sau CA şi salariaţi ai societăţii. Plata acestor persoane pentru participarea la atribuirea contractelor de achiziţii publice este nelegală deoarece, în conformitate cu HG nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achiziţiilor publice precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia, societatea trebuia să organizeze compartiment de achiziţii publice, nu numai să atribuie sarcini de serviciu unei persoane care are şi alte atribuţii, condiţii în care se impune respectarea şi a precizărilor art. 71, alin (2) din HG nr. 925/2006 care prevede că din cadrul compartimentului să fie nominalizată comisia de evaluare.

Am citat, de asemenea, din raportul Curţii de Conturi.

Vă reamintesc că cel care era director la acea vreme al Parcului Industrial Plopeni dă cu votul acum, în Consiliul Judeţean Prahova. Iar cel care conducea la acea vreme Consiliul Judeţean Prahova, acţionar unic al Parcului Industrial Plopeni, este deputat în Parlamentul României. Mai e ceva de comentat?

Back To Top