Categorie: Actual

scoala politie campinaInspectoratul General al Poliției a publicat primele informații legate de  a doua sesiune din acest an, pentru admiterea la școlile de agenție de poliție.

Din cele peste 1.500 de locuri, 1.279 sunt alocate Școlii de Agenți de Poliție "Vasile Lascăr" din Câmpina, iar restul unității de învățământ de profil de la Cluj. Cererile de înscriere pot fi depuse până pe 15 iunie, inclusiv.

" Prima etapă de selecţie constă în evaluarea psihologică și examinarea medicală a candidaților, aceste activități realizându-se la unităţile care au recrutat candidaţii (inspectorate județene de politie și Poliția Capitalei). A doua etapă  constă în contravizita medicală și proba de evaluare a performanței fizice. Aceste activități se realizează la sediul unităților de învățământ. A treia etapă constă în examenul de verificare a cunoştinţelor printr-un test–grilă la disciplinele limba română şi limba străină (limba engleză sau limba franceză, potrivit opţiunii la înscriere). Testul de verificare a cunoştinţelor cuprinde 90 de itemi, 60 la limba română şi 30 la limba străină. Fiecare item va avea patru variante de răspuns, doar una fiind corectă, evaluată cu un punct", a anunțat IGPR.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

 • b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

 • c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

 • d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I, potrivit reglementărilor în vigoare;

 • e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

 • f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

 • g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;

 • h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

 • i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 • j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

 • l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;

 • m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

 • n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
 • Candidații care au fost declarați ”Admis” la concursul de admitere în instituțiile de învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.

  Suplimentar față de condițiile și criteriile prevăzute mai sus, candidații recrutați pentru admiterea pe locurile rezervate M.A.I. la alte instituții de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională trebuie să îndeplinească și alte condiții și criterii specifice de recrutare. Candidaţii pentru locurile M.A.I la instituţii de învăţământ superior și la unităţile de învăţământ postliceal al M.Ap.N.

  Pe site-ul școlii de la Câmpina au fost postate, deja, și informații cu privire la tematica și bibligrafia pentru concurs. Detaliile le găsiți AICI.

  Back To Top