Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

intrare la gradiPărinții ai căror copii vor merge pentru prima dată la grădiniță, în această toamnă, pot depune dosarele de înscriere începând de astăzi.

 

Această etapă ia startul la două săptămâni după ce unitățile de învățământ preșcolar au început să primească cererile de reînscriere, pentru copiii care au mers la grădiniță și în anul școlar 2017 - 2018. Și asta deoarece, potrivit informării transmise anterior de Ministerul Educației, ocuparea locurilor libere se face după finalizarea procesului de reînscriere, "de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1.252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani."

"În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Criteriile generale de departajare sunt:

* existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

* existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

* existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

* existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri. De asemenea, criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale", a mai precizat Ministerul Educației.

Reprezentanții MEN le cer unităților de învățământ preșcolar ca, pentru asigurarea transparenţei procesului de înscriere, să afișeze, la vedere, următoarele informaţii:

capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată);

numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);

criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;

numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

În grădinițele cu program normal, de stat, copiii merg gratuit, în timp ce la cele cu program prelungit părinții trebuie să achite, lunar, contravaloarea hranei asigurate zilnic de unitatea de învățământ.

Foto arhivă

Back To Top