Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

maternitate ploiestiAgenția Națională de Integritate a dat publicității informații despre mai mulți angajați din sistemul sanitar, găsiți în stare de incompatibilitate de inspectorii instituţiei. Este vorba inclusiv despre un șef de laborator de la Spitalul de Obstetrică-Ginecologie din Ploiești.

Potrivit comunicatului transmis de ani, Edith Imola Pîrșcoveanu, șeful laboratorului Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti, se află în stare de incompatibilitate începând din 22 noiembrie 2016, de când "exercită simultan funcţia de şef laborator Anatomie Patologică în cadrul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti şi calitatea de administrator în cadrul S.C. Edmedica Expert S.R.L. (având ca obiect de activitate «activităţi de asistenţă medicală specializată»). Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) şi art. 185, alin. (15) din Legea 95/2006".

Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare, a mai anunțat sursa citată.

Potrivit art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006,  "exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare".

Art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, stipulează că "dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice".

Back To Top