Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

ijpAgenția Națională de Integritate a anunțat că un fost funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul Ordine Publică.

Informarea transmisă de ANI se referă la Valentin Gheorghe Gîlcă, despre care inspectorii spun că a fost informat cu privire la declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, dar că nu a depus la dosar un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare. "În perioada exercitării funcției publice cu statut special (01 ianuarie 2002 – 28 februarie 2017) a întocmit și semnat mai multe documente cu ocazia controalelor efectuate la S.C. Selket S.R.L. Ploiești, societate în cadrul căreia persoana evaluată a avut calitatea de salariat – formator / profesor. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003", precizează un comunicat al ANI.

Potrivit art. 70 din Legea nr. 161/2003, „prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”. Art. 71 din Legea nr. 161/2003 stipulează că „principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”.

La art. 79, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 161/2003 se arată că „funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial”.

Back To Top