Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

itmÎncepând cu 2 mai 2011 a intrat în vigoare noul Cod al Muncii, o variantă mult îmbunătăţită, la capitolul conţinut, faţă de cel vechi, susţin reprezentanţii Guvernului. O serie de modificări au fost operate în acest act normativ, cea mai importantă schimbare fiind concentrată asupra muncii nedeclarate, cunoscută ca „munca la negru”, pentru care acum se vor acorda amenzi mai mari şi chiar şi ani de condamnare la închisoare. Intrarea în vigoare a acestei noi legi a atras critici dure din partea sindicaliştilor din toate domeniile de activitate, dar şi a liderilor opoziţiei.

Debutul lunii mai a însemnat intrarea în vigoare a unor modificări semnificative operate de către actualul Guvern la Codul Muncii. Deşi actuala conducere a ţării a prezentat modificarea actului normativ ca o „modificare menită să aducă o creştere a flexibilităţii şi a pieţei muncii, precum şi oportunitatea înfiinţării unor noi locuri de muncă”, modicările aplicate la „biblia” angajatorului şi a angajatului au fost primite cu critici dure din partea reprezentanţilor sindicali din toată ţara.

Într-o conferinţă de presă desfăşurată pe 3 mai la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Prahova, reprezentanţii instituţiei au prezentat care sunt cele mai importante modificări aduse Codului Muncii, accentuând, cum era de aşteptat, pe problematica muncii la negru.

Pe subiectul muncii la negru se va pune accent în următoarea perioadă prin controale inopinate la care vor participa delegaţi ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi Garda Financiară. Acţiunile de control vor fi desfăşurate de către autorităţi în perioada 2-31 mai 2011. Cei de la ITM au precizat că acţiunile de control se vor derula atât noaptea cât şi ziua, în funcţie de obiectul de activitate al societăţii supuse controlului

Principalele modificări apărute în Codul Muncii sunt următoarele:

- Contractul de muncă se încheie în formă scrisă anterior începerii activităţii salariale prin grija angajatorului. Contractul se înregistrează în registrul salariaţilor şi se transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă înaintea începerii activităţii. Forma scrisă este singura formă valabilă a contractului de muncă.

- Perioada de probă este de maxim 90 de zile pentru funcţiile de execuţie şi 120 de zile pentru funcţiile de conducere, în loc de 30 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

- Primele 6 luni de la debutul în profesie sunt considerate a fi stagiatură pentru absolvenţii de învăţământ superior. La sfârşitul perioadei, angajatorul va elibera salariatului o adeverinţă vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă. Efectuarea stagiului se va reglementa prin lege specială.

- Dacă în desfăşurarea activităţii salariatul trebuie să deţină un aviz ori o autorizaţie ce ar trebui reînnoită, iar acesta nu respectă acest fapt, contractul de muncă încetează de drept după 6 luni de la data la care trebuia efectuată reînnoirea.

- În cazul reducerii temporare  a activităţii pentru motive economice, sau tehnologice, angajatorul poate reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu diminuarea corespunzătoare a salariului.

- Pe durata reducerii sau întreruperii temporare a activităţii, salariaţii ce nu desfăşoară o activitate, primesc o indemnizaţie de minimum 75% din salariul de bază.

- Perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare, în cazul concedierii pentru motive ce nu ţin de vina salariatului (necorespunzător profesional, inapt medical dovedit prin expertize), faţă de 15 zile anterior.

- Termenul de preaviz în cazul demisiei este de maximum 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţie de execuţie şi maximum 45 de zile pentru salariaţii cu funcţie de conducere.

- Contractul de muncă cu perioada determinată este de maxim 36 de luni, faţă de 24 luni anterior. Dacă ulterior, în 3 luni de la încetarea primului contract se semnează un alt contract cu perioadă determinată, acesta este considerat succesiv primului, iar perioada nu poate depăşi 12 luni.

- Durata maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

- Prin excepţie, durata de 48 de ore pe săptămână inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungită, însă media pentru o perioadă de referinţă de 4, 6 sau 12 luni să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

- Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în termen de 60 de zile calendaristice (faţă de 30 de zile anterior) după efectuarea acesteia.

- În perioada de reducere a activităţii se pot acorda zile libere plătite în avans, pentru orele suplimentare ce vor fi efectuate în următoarele 12 luni.

- Salariaţii ce desfăşoară munca de noapte beneficiază fie de reducerea cu o oră a duratei muncii, fie de un sport de 25% pentru munca prestată noaptea, faţă de un sport de minimum 15%  anterior modificărilor.

- În cazul în care programarea concediului de odihnă  se face fracţionat, angajatorul are obligaţia ca cel puţin o perioadă într-un an să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt, faţă de cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt anterior modificării.

- Angajatorul trebuie să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare  a realizării acestora, criterii avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere.

 

În legătură cu contractele de muncă în derulare, incidenţa pe care o vor avea modificările apărute în noul Cod al Muncii sunt certe. Conform reprezentanţilor ITM Prahova, toate contractele de muncă noi sau în derulare se vor supune noii legislaţii în vigoare.

Punctul de atracţie al noutăţilor cu care vine Codul Muncii sunt sancţiunile pentru munca la negru, iar acestea sunt la fel de dure precum le anunţa prim-ministrul României, Emil Boc.

Aşa se face că angajatorii care vor primi la muncă până la 5 persoane care nu au încheiate contracte de muncă, se vor alege cu sancţiuni care pornesc de la 10.000 de lei şi ajung până la 20.000 de lei, pentru fiecare persoară identificată fără forme legale. Cireaşa de pe tort a noului cod este însă pedeapsa penală. Mai exact, cei care au angrenate, ca angajator,  mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără contract colectiv de muncă, pot fi sancţionaţi cu închisoare de la 1 la 2 ani sau cu amendă penală.

Back To Top