Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

comunicat_cciJoi, 26 mai 2011, la sala EUROPA a CCI Prahova, a avut loc lansarea proiectului “Formarea profesională în domeniul materialelor noi cu aplicaţii în mecanica şi mecatronică – PROFMEC”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.2: Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii.

Perioada de derulare a proiectului este de la 01.12.2010 pana la 01.10.2013, proiectul fiind implementat in parteneriat intre Camera de Comerţ şi Industrie a municipiului Bucureşti, Camera de Comerţ şi Industrie a judetului Neamt, Camera de Comerţ şi Industrie a judetului Dolj, Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare (INCDMNR – IMNR), IPROLAM SA Bucuresti, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Maşini si Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – IMNA Bucuresti si Camera de Comerţ şi Industrie Prahova.

La evenimentul organizat de CCI Prahova au participat reprezentanti ai Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti,  ai institutelor de cercetare si proiectare, precum IPCUP, IPIP si ICERP,  persoane de la diverse firme din judetul Prahova.

Programul de pregătire profesională (inițiere, perfecționare, specializare) în domeniul mecanicii și mecatronicii asigură o mai bună înțelegere și cunoaștere a managerilor și angajaților cu privire la obținerea, testarea și utilizarea noilor materiale,   îndeosebi a nanopulberilor, în protecția termo-mecanică a suprafețelor, îmbunatățirea parametrilor funcționali ai instalațiilor, în scopul creșterii radicale a competitivității și durabilității produselor, creșterii productivității și siguranței în exploatare, scăderii costurilor de producție și întreținere. Dobândirea noilor cunoștințe va conduce la creșterea flexibilității și adaptabilității angajaților la cerințele unei producții moderne, ecologice.

Programul de instruire oferă cunoștințe interdisciplinare cu aplicații în domenii înrudite din profilul prelucrării mecanice, al proiectării aplicațiilor, al conducerii sistemelor și echipamentelor mecanice, electrice, electronice și de automatizări pentru aplicații industriale bazate pe logica secvențială (automate programabile, interfețe om-mașină, rețele de comunicație fieldbus) ceea ce conduce la lărgirea orizontului de cunoaștere a angajaților, în acelasi timp multiplicând oportunitățile de angajare și o eventuala reorientare a acestora. Totodata, programul va aborda și problemele legate de îmbunatățirea competențelor privind controlul și reducerea poluării în diverse tehnologii.

Pe parcursul implementării proiectului, vor putea beneficia de servicii gratuite de instruire un număr de 28 de manageri, privind necesitatea utilizării noilor tehnologii şi materiale în domeniul mecanicii şi mecatronicii, în scopul creşterii productivităţii produselor. De asemenea, cel puţin 420 de angajaţi vor beneficia de formare profesională în vederea însuşirii deprinderilor teoretice  şi practice necesare utilizării noilor tipuri de materiale şi tehnologii în domeniul mai sus- menţionat.

În cadrul proiectului se vor livra  pachete de cursuri autorizate CNFPA, atât pentru manageri cât şi pentru angajaţi.
Pentru mai multe informaţii cu privire la acest proiect, consultaţi pagina de web: http://profmec.ccib.ro/index.html  sau contactaţi Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, str Cuza Vodă, nr 8, tel 0344 401 203, fax: 0244 512 552, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Ioan Popescu

Back To Top